Beurscommentaar: Even ademhalen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-07-15: 364,95)

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: positief
Lange termijn: draait positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Als alles op groen staat komt er natuurlijk iets of iemand, die roet in het smakelijke eten gooit. En dit gaat een dezer dagen ook gebeuren in aandelenland. Wie of wat het is, is niet interessant. Maar de markt komt in overbought gebied en dat is voldoende om wat zwarte candles op de grafieken te laten verschijnen. De boosdoener vindt men alleen maar op de dagcharts maar dan wel in alle markten. In de weekcharts is daar nog geen sprake van en in de maandgrafieken ziet men een draai opkomen. Het is nog te vroeg om joechei te roepen, maar de draai lijkt wel degelijk op handen. De daggrafieken wijzen dus op een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken maar deze lijkt zeer beperkt te gaan worden gezien de ruimte die er is in de weekgrafieken. Wij laten u hieronder de weekgrafiek van de S&P500 zien.

Blog-20130715-S&P500-Fig1

Figuur 1.

U ziet, dat de opgang sinds november vorig jaar zich in een lange reeks hogere koersen heeft voltrokken. Normaliter zou de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in een dergelijke periode negatief gaan divergeren maar dat is in dit geval niet gebeurd. Hij is neutraal gebleven. Inmiddels is de koers naar beneden gevallen naar de onderkant van het stijgende kanaal waar de langere termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken werd opgezocht. Vandaar ging het weer omhoog en werd afgelopen week het niveau van 1.680 bereikt. Op 1.687 ligt de voorgaande top en van hieruit gaat natuurlijk weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken uit. Inmiddels ligt de koers weer boven de langere termijn gemiddeldes en wat wij nu zien is een gezond plaatje waarin gesuggereerd wordt dat de S&P500 een terugtrekkende beweging gaat maken om krachten te verzamelen teneinde een nieuwe top te kunnen zetten. Zoals gezegd wordt deze aanname bevestigd door de korte termijn, die in overbought gebied is gekomen, maar die er even gezond of nog gezonder uitziet dan de week. Want op dagniveau wordt er duidelijk positief gedivergeerd. Als men naar andere indicatoren kijkt ziet men weinig tot niets verontrustends, zodat wij er tamelijk zeker van kunnen zijn dat er binnen afzienbare tijd toch nog een mogelijkheid geopend wordt dat het eerdere niveau in Amsterdam van 373 (vrijdag bereikten wij 365) wordt gebroken.

De maand grafieken zijn op dit moment overal positief maar de maand is nog niet afgelopen en de komende reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken kan het positieve beeld wel degelijk nog teniet doen. Maar ook als dat niet zou gebeuren dan moge men niet vergeten dat de maandgrafieken ook overbought gebied bereiken. Eerdere uitspraken, dat we op iets langere termijn zwaarder weer tegemoet gaan blijven dus volledig overeind. Wij zien dus als meest waarschijnlijke scenario dat de markten na een korte periode van krachtenverzameling hun eerdere toppen gaan breken, waarna er een periode gaat beginnen van zwakkere beurzen.

De Rente

Zo langzamerhand is dan toch de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verschenen op het Draghi medicijn. Van een top van 2,27% bereikte het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op de 10-jarige Nederlandse Staatsleningen het niveau van 1,94%. De optimistische toeschouwer zou kunnen zeggen dat het een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken betreft die de rente heeft teruggebracht tot de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van een Kop/Schouderpatroon waaruit de rente op de weekchart eerder was uitgebroken. Maar zo gemakkelijk schijnt het ons niet toe. Het is goed mogelijk, dat de daling zich nog zal voortzetten. De eerste steun kan dan gevonden worden op de dalende trendlijn rond 1,8%.

De Amerikaanse $ versus de €

Inderdaad werd de dollar op het 78,4 niveau tegengehouden. Hij ligt nu op steun en een iets diepere steun ligt op 76,3. Wij zien de daling niet lang duren.

De Prijs van een troy ounce Goud

Er heeft zich een mooie witte candle gevormd afgelopen week op de weekchart van de World Gold Index en tegelijkertijd is er een Morning StarEen patroon van drie op elkaar volgende candlesticks waarbij de eerste een lang zwart lichaam heeft. De tweede opent duidelijk lager dan het slot van de eerste en heeft een klein wit of zwart lichaam en de derde opent hoger dan het slot van de voorgaande dag en sluit diep in de eerste (grote zwarte) kandelaar. Het is een bullish omkeer patroon. Copyright Vladeracken ontstaan. De goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken zit dus in de lift, maar er zijn nergens aanwijzingen te vinden dat deze stijging geen structureel karakter heeft. Zolang die er niet is kan men slechts spreken van een mogelijk bodemproces.

De Prijs van een vat Brentolie

Ook de olieprijs zat afgelopen week in de lift. Maar het ziet er niet naar uit dat deze lift naar een hoge verdieping zal gaan. De bovenkant van het horizontale kanaal waarin de prijs van een vat Brentolie zich bevindt (op US$118) is nog steeds ver weg ondanks het herstel van de afgelopen week en er zijn geen aanwijzingen, dat hij daar door heen zou gaan.

Onze Strategie

Wij zullen tijdens de reactiefase onze liquiditeiten verminderen, maar alleen maar om van de komende (voorlopig laatste) opgang te kunnen profiteren, want daarna zullen de liquiditeiten toch weer vermeerderd worden.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is.  U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 15 juli 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.