Het komt er aan

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (19 maart 2017) 516,24

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verwacht
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Een top, op de dag van expiratie(?)

En opnieuw mocht de vlag uit, want de doorbraak van de voorgaande week werd in Amsterdam op ondubbelzinnige wijze bevestigd met een nieuwe top, toen de markt afgelopen vrijdag sloot. En als men dan even de ogen dicht doet voor de overtrokken situatie, die nog steeds overal aanwezig is, en men kijkt op oppervlakkige manier naar de grafieken van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken dan zien deze er zonder meer positief uit. Maar men mag de ogen niet sluiten voor de overtrokken situatie van de markt. Al weken wijzen wij erop dat dit feit om herstel schreeuwt en als men als belegger er altijd van uit moet gaan dat er geen enkele zekerheid op de effectenbeurzen is, dan is er toch één feit dat wèl zeker is en dat is, dat een grote afstand tussen de koersen en de indicatoren altijd hersteld worden. Met deze zekerheid krijgt de markt een dezer dagen te maken. Een uitoefendag is zoals het veleden bewijst een zwakke dag in dier voege dat de markt dan gemakkelijk van richting verandert. Aan de nieuwe top in Amsterdam droegen 14 aandelen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken bij. Dat wil zeggen dat er vrijdag 11 niet meededen aan de stijging. Dit bevestigt onze eerdere constatering, dat de Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken aan het dalen is. De hausse wordt door minder en minder aandelen gedragen. DivergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken is een ander probleem. Men ziet het overal de kop opsteken. Zolang de indicatoren nog stijgen is er eigenlijk niets aan de hand, maar zodra deze gaan dalen, ontstaat er gevaar. Alhoewel er niets wijst op een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is dit wel een gegeven waar wij rekening mee moeten houden. Waar men zich zorgen over moet maken is dat een doorgaande stijging zoals we nu meemaken gemakkelijk kan leiden tot een forse daling. De langere termijn grafieken dienen daarom strikt gevolgd te worden, maar zoals gezegd is er nog geen directe aanleiding om bezorgd te zijn. Voorlopig houden wij het nog op een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Maar mocht deze verder doorschieten dan 10% dan is de zorgelijke tijd gekomen. Opvallend is het dat in Amerika de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de weekgrafieken aan het dalen is en ook negatief divergeert. Europa is daar nog niet aan toe en Japan aarzelt tussen de twee. De daggrafieken zijn iets eensluidender en ogenschijnlijk ook iets beter. Wij laten hieronder de daggrafiek van de S$P500 zien en waarschuwen ervoor dat deze index op een zeer kritiek punt is gekomen.

De S&P500 Index op dagbasis

BLOG 20170320 S&P500

Figuur 1.

Afgelopen vrijdag werd er een lager slot genoteerd. Als dit bevestigd wordt aanstaande maandag, dan moet men vrezen voor een kleine dubbele top. Onder 2.364 is dit patroon een feit. Het totale beeld dat wij u in de figuur laten zien duidt op een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die (bij bevestiging) inzet. De Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken helemaal onderaan zegt dat reeds. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis dalende. Het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram is ook dalende maar de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis de enige van de indicatoren, die wij laten zien, die nog stijgt. Tot slot wijzen wij op de enorme afstand die er ligt tussen de koersen en het MA200. Opgemerkt zij dat de DJIA niets beters te vertellen heeft. En als Amerika inderdaad de daling inzet dan zal Europa volgen.
De mogelijke dubbele top waar wij op wijzen heeft geen grote invloed van zichzelf. Het doel dat hieruit te berekenen is reikt slechts tot 2.328. Maar wereldwijd ziet men de week indicatoren dalen en daarenboven negatief divergeren. Als de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nu inzet zal dit ook gelden voor de indicatoren in de daggrafieken. Alles tezamen genomen zien de komende weken er dus niet mooi uit. De eerste steun ligt op een oude oplopende trendlijn die nu rond 2.340 ligt. Dan volgt het MA50 op 2.322. Als de steun van 2.340 niet houdt, dan, zo schatten wij in, zal ook 2.322 niet houden. Eerder ligt het voor de hand dat hij gestopt gaat worden op het MA200 of ergens tussen beide gemiddeldes in. Het MA200 ligt op 2.202. Mocht de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zover gaan dan is er nog geen kind overboord want dat zou geen 10% daling zijn. Alleszins dus binnen de perken. Voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken liggen de gemiddeldes op 493 en 469. Iets hoger ligt er nog een steun op 500 en ook op 490 ligt er nog steun. Als de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken tot aan het MA200 op 469 gaat dan blijft alles beperkt tot een normale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Als de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken lager gaat noteren dan wordt het kritiek. Wij gaan ervan uit dat het vooralsnog niet zover gaat komen.

De Rente

Na de uitbarsting zes dagen geleden is de rente in een rustiger vaarwater gekomen en is er een lichte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken opgetreden. Dit hoeft nog niet afgelopen te zijn, maar het zit er dik in als men naar de weekgrafiek van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van de 10-jaar Nederlandse Staat leningen (€) kijkt, dat men van een verdere stijging uit mag gaan.

De US $ in €’s uitgedrukt

De dollar gaat iemand blij maken en dat is de grote twitteraar in Washington want volgens de grafieken gaat hij verder omlaag. Op 91 ligt de eerstvolgende steun.

De prijs van een vat Brentolie

Er wordt veel gespeculeerd in de pers over de zwakke olieprijs. Wij zien dat niet zo zitten. Met een prijs voor een vat Brentolie van circa US$50, werd het MA40 al bereikt. Hiermede lijkt de ruimte naar beneden voorlopig op te zijn. Een rustige stijging (consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken) lijkt het scenario voor de komende tijd. Dit neemt niet weg dat de veroorzaker van de zeer lage prijs rondom US$20, de Amerikaanse schalieolie, opnieuw de kop heeft opgestoken want US$50 lijkt het mogelijk te maken voor de grote “massa” om rendabel te produceren. Naar verluidt ligt de “break-even”-prijs in de VS inmiddels rond US$35.

Het Goud

De prijs van een troy ounce goud is duidelijk in opmars, zij het dat het nog niet gemakkelijk gaat. De indicatoren in de weekgrafiek zijn nog dalende en dat is een rem, maar wij zien een verdere stijging tegemoet. Zoals reeds eerder gezegd pleit deze conclusie niet voor een enthousiaste aandelenmarkt.

Strategie

Wij blijven bij onze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken van voorzichtigheid. De liquiditeiten in de portefeuilles zijn stijgende en de kansen zijn groot dat wij daar komende week nog aan toevoegen.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

20 maart 2017    12.30    Bijeenkomst Eurogroep
20 maart 2017    17.45    Speech Buba-president Weidmann
21 maart 2017    15.30    Bekendmaking LTRO-doelstellingen ECB
22 maart 2017    09.00    Niet-monetaire beleidsvergadering ECB
23 maart 2017    13.00    Speech FED-voorzitster Yellen
Kortom, een week voor de geld- en obligatiemarkten

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 20 maart 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.