Is alles nu in orde?

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-03-18): 336,17

Het herstel in de onderstroom is ongelooflijk. De negatieve divergenties zijn in de daggrafieken bijna overal opgeheven. Het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken is in de afgelopen week sterk gestegen. De markt ziet er weer rooskleurig uit ware het niet dat we de overbought zone naderen. En na acht witte candles moet een dezer dagen een zwarte candle komen.. Dit goede nieuws geldt de daggrafieken. De maandgrafieken zien er nog steeds goed uit, maar in de weekgrafieken is nog heel wat nodig. Ter illustratie laten wij hieronder de weekgrafiek van de DAX zien.

Figuur 1.

Men kan een oplopend kanaal herkennen en daarin is de koers nu tot aan de bovenkant gestegen. Daaronder ziet u de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Hij bevestigt de top niet en hij is nog dalende. Ongetwijfeld zal de bovenkant van het kanaal weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken uitoefenen en dat valt dan samen met de overboughtsituatie, die men langzamerhand kan herkennen in de daggrafieken. Er zal dus gas worden teruggenomen in de komende dagen, maar er is mede gezien de veranderde onderstroom (ten goede), geen directe aanleiding om te veronderstellen, dat deze correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zal uitlopen op een ernstige daling. Maar niet alle dreigingen zijn uit de markt verdwenen. De New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken in New York zien er niet goed uit. Ook de non-confirmatie van de Dow Jones Transport Index (en bijvoorbeeld ook de Russell Indices) schreeuwt om voorzichtigheid. Er zijn drie steunniveaus in de figuur te herkennen: op 6.700 en op 6.300 vindt men de twee voortschrijdende gemiddeldes. Rondom 6.100 vindt men de onderzijde van het oplopende kanaal. Een doorbraak door het 6.100 niveau zal ernstige gevolgen hebben.

De Rente

De vraag is of de tweede Draghi-ronde reeds zijn plaats in de markt heeft gekregen. Met andere woorden: worden de in-de-markt-gepompte liquiditeiten inmiddels in de markt belegd? De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken van de rente in de afgelopen week wijst er wel op. De stijging was zo sterk dat wij inmiddels een verkoopsignaal (obligaties) hebben moeten doorgeven aan onze volgers op Twitter. Hieronder laten wij u een daggrafiek zien van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatleningen.

Figuur 2.

De grafiek is getrokken over de slotkoersen. Men kan een Kop/Schouderformatie herkennen. De rente was daar in februari uitgebroken en daarop volgde een lange grote pullback. Afgelopen week, toen de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken weer bereikt was, schoot de rente omhoog. Hetzelfde geschiedde in de Verenigde Staten. De grote vraag is nu of het weerstandniveau op 2,7% genomen zal worden. Wij gaan daarvan uit, want de week- zowel als de maandgrafiek ziet er zeer goed uit inclusief positieve divergenties. Onder de huidige marktomstandigheden geldt dat een stijgende rente gepaard gaat aan stijgende aandelenkoersen.

De Prijs van een vat Brentolie

Nog steeds ligt de prijs van een vat Brentolie tegen zijn weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken aan van US$126. Het technische beeld is dusdanig dat men moet concluderen, dat een stap terug de volgende fase zal zijn. Een prijs van US$105 lijkt mogelijk.

Het Goud

Het ziet er naar uit dat de prijs van een troy ounce goud enig herstel gaat doormaken. De daggrafiek draait op dit moment omhoog, maar de week en de maand blijven beide negatief. Een prijs van US$1.682, of misschien wel US$1.704 lijkt haalbaar, maar daarna zien wij weer een daling optreden.

De Amerikaanse $ versus €

De dollar is nog iets gecorrigeerd, maar wij hebben geen redenen om te veronderstellen dat het uitgestippelde traject niet zou worden afgelegd. Wij blijven dus positief voor de dollar.

Onze Strategie

De verbeterde positie van de onderliggende sentimentindicatoren heeft ons doen besluiten om zeer voorzichtig enige kortlopende posities à la hausse in te nemen. Wij hebben gekocht Ackermans, KBC, Recticel en Tessenderloo, toevallig alle vier in Brussel genoteed. Wij mikken op enige percenten winst en zullen daarna weer tot verkoop overgaan, want wij zijn ons er goed bewust van dat de aankopen worden gedaan in een markt die al een lange rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zonder noemenswaardige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken achter de rug heeft.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 19 maart 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.