De markt maakt zich klaar

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-06-17: 297,58)

Blijkbaar gaat de markt ervan uit dat de soep niet zo heet gegeten zal worden, want de verbetering op de aandelenmarkten, die al eerder werd geconstateerd, heeft zich duidelijk doorgezet. Er lijkt een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken te zijn gezet. Het gevaar blijft uiteraard dat er nog een tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken zal volgen, maar de kansen daarop worden minder. Gezien het feit dat er in de komende dagen en weken nog veel nieuws te verwachten valt kan de markt nog sterk fluctueren, maar de technische tekenen wijzen op een herstel van de markt. Wij laten hieronder de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken toont plotseling een van de betere plaatjes. Daartegenover staat de DAX die er nu het zwakst uitziet.

Figuur 1.

Er werd een Dead CrossEen bearish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in benedenwaartse richting kruist. Als standaard voor een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken-signaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar beneden moet kruisen. Copyright Vladeracken geplaatst (en dat is negatief, maar pas belangrijk op het moment dat de ingezette herstelbeweging onder het MA40 mislukt). Maar de koers brak vrijdag wel door de dalende trendlijn en het aloude weerstandniveau op 296 werd daarbij doorbroken. De candle die vorige week gevormd werd daarentegen is een zwakke. Het is een DojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken en dit patroon straalt onbeslistheid, onzekerheid uit. Dit zou er wel degelijk op kunnen wijzen dat we nog een aantal zware dagen tegemoet kunnen zien. Enige tijd geleden lieten wij u de korte Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken zien. Wij stelden toen dat de markt niet zou gaan stijgen alvorens de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken zou laten zien. Het goede nieuws vandaag is dat hij inderdaad positief divergeert. Hetzelfde doet de Call/Put ratio die u daaronder ziet. En hiermede heeft u nog niet alles gezien.

De Daggrafieken

Zoals al sinds enkele weken het geval is tonen de daggrafieken overal positieve divergenties van de indicatoren ten opzichte van de koers. Ook het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken was vrijdag op de expiratiedag normaal en lijkt stijgende te zijn. Er is een Kop/Schouderpatroon herkenbaar, dat in Amsterdam nog bevestigd moet worden (met een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog die na de verkiezingsuitslag in Griekenland zeer waarschijnlijk is geworden) maar het vergelijkbare patroon in de S&P500 daggrafiek is al uitgebroken. Wij hebben in ons waarschuwingssysteem signalen gekregen dat er binnenkort een definitief koopsignaal (voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken) zal volgen. Inmiddels zijn de indicatoren flink gestegen. Men mag direct na een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken verwachten in de komende tijd, maar deze hoeft niet dusdanige kracht aan te nemen dat de positieve signalen het gaan verliezen. Eerder wijst het op een aantal zware dagen naar aanleiding van de financiële onrust met name ten aanzien van Griekenland want in de hogere timeframes is er ruimte genoeg voor een verdere stijging.

De Maand

Amsterdam is op dit moment weer voorloper. Het is de enige markt waarop de maandgrafiek positief aan het draaien is. Dit voorbeeld dient door de grote markten gevolgd te worden, zo niet dan wordt het toch weer niets. Wees dus voorzichtig en als u van de zwakke dagen gebruik wilt maken doe het dan met mate en wacht verder nieuwe berichten af.

De Rente

De forse stijging van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaars staatslening heeft een overbought situatie opgeroepen. Maar in de hogere timeframes is er nog veel ruimte. Wij gaan er daarom vanuit dat we op niet al te lange termijn een verdere stijging tegemoet kunnen zien. Het eerste doel van deze stijging is 2,4%. De 3-maands Euribor staat op het punt omhoog te draaien. Belangrijk in dit verband is het feit dat er in het Duitse standpunt ten aanzien van Eurobonds verandering lijkt te zijn ingetreden. De eurobond is niet langer onbespreekbaar. Er worden weliswaar stevige voorwaarden aan verbonden, maar het principe wordt niet meer categorisch afgewezen door mevrouw Merkel. En t betekent dat de rente in Europa weer enigszins zal gaan convergeren met een stijgende rente in Nederland en Duitsland tot gevolg.

De Amerikaanse $ versus €

Alle wijst erop dat de dollar een langer durende daling heeft ingezet. Zag het er eerst naar uit dat 79 een goede steun zou bieden dan moeten wij nu concluderen dat een niveau van 76 binnen bereik ligt.

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce goud is met een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken omhoog bezig. Het doel is US$1.640 (waar hij dus al is) tot US$1.700. Daarna zal de onderkant van een dalende driehoek opgezocht worden. Een doorbraak ligt voor de hand, maar het is nog te vroeg om daarvan uit te gaan. Er wordt fors negatief gedivergeerd.

De prijs van een vat Brentolie

Er is een voorlopige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken bereikt in de prijs van een vat Brentolie. Op langere termijn blijft de markt echter negatief en dat betekent dat wij er van uit moeten gaan dat de aan de gang zijnde correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken geen grote koersstijgingen zal laten zien.

Onze Strategie

Wij zullen van zwakke dagen gebruik maken om onze shortposities op te ruimen en wij gaan langzamerhand de portefeuilles opvullen.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 18 juni 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.