Er loert gevaar

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (28 maart 2016) 437,94

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken aan de gang
Middellange termijn: positief
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De doorbraak is ook in de afgelopen week niet gekomen. En wat vervelender is, is dat het weekmomentum in de meeste markten is gaan draaien. Het is, behalve misschien alleen in Amsterdam waar de draai al volledig is, mogelijkerwijze een eerste stap naar een volledige draai. Mocht komende week weer teleurstellend afsluiten dan moet men ervan uitgaan dat de draai overal heeft ingezet. Dat wil voor de korte termijn niet zeggen dat de markt dan niet omhoog kan.

Maar iedere rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken krijgt te maken met de naar beneden trekkende kracht van de week en dat zorgt ervoor dat rallies op dat moment slechts een zeer beperkte kracht hebben. Vrijdag was in Europa een zeer teleurstellende dag, maar het horizontale kanaaltje werd niet verlaten. Er zijn geen aanwijzingen, dat er een einde aan de consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken gekomen is, maar inmiddels zijn de indicatoren overal fors gedaald. Zij naderen de oversold zone en dat betekent dat de apathie binnenkort wel eens tot een einde zou kunnen komen.

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken vindt een eerste steun op 436 / 434 en een tweede op 421. De DAX, die er hetzelfde uitziet als de AEX met dien verstande, dat de week MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daar nog steeds stijgende is, zou zijn steun kunnen vinden op 9.800 of als het daarmede niet is afgelopen op 9.575. Het vervelende is echter dat alle markten bepaalde kenmerken gemeen hebben. Dat is in eerste instantie dat ze nergens de kracht gevonden hebben om de dalende trendlijn, die getrokken kan worden vanuit medio 2015, doorschreden hebben. Zij zijn er ook niet in geslaagd het MA200 te doorbreken. De DAX is zelfs niet door het MA150 heen kunnen breken. En overal divergeert de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de daggrafieken negatief. De weekgrafieken tonen ook een vergelijkbaar beeld, met de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken als uitzondering. Overal is de week-MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken nog aan het stijgen, behalve bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en zonder enige uitzondering is de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken in de week overal duidelijk positief. De maandgrafieken zien er ook overal positief uit.

Onze conclusie is dat de daling/consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken nog niet voorbij is, maar wel op zijn einde loopt. De markt zou daarna kunnen gaan stijgen, maar deze stijging zal beperkt zijn. De kans dat in Amsterdam de 450 barrière gebroken zal worden is nog niet groot.
BLOG 20160329 S&P500
Figuur 1.

Wij hebben in de bovenstaande figuur de dagkoersen opgenomen van de S&P500 Index.

De rode lijnen zijn de Bollinger BandsTwee lijnen die aan weerszijde getekend worden waarbij de afstand tot de koersen bepaald wordt door een aantal te kiezen standaarddeviaties (meestal twee) van de koers tot aan een te kiezen voortschrijdend gemiddelde van de koersen. Deze lijnen worden geacht WeerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en Steun aan te geven. Formule: Band 1 = SMA(x) + BandFactor*STDEV(x) en Band 2 = SMA(x) – BandFactor*STDEV(x) waarbij SMA = eenvoudig voortschrijdend gemiddelde; STDEV = standaarddeviatie van de dagelijkse slotkoers; x = de periode. Bollinger gebruikte de doorschrijding van de banden door de koers als signalen. De bevestiging zocht hij in het short term On Balance VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en in een Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken Indicator. Copyright Vladeracken. De Index is tegen de bovenkant aan gebotst en is daarna gaan dalen. Hij zoekt nu de onderkant op en dat wordt (bijna) bevestigd door de groene lijn. Het is een Lineaire RegressieHet berekenen van trendlijnen met behulp van de methode van de kleinste kwadraten. Copyright Vladeracken lijn. Hij is zeer accuraat (in zoverre men daarvan mag spreken in de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken) in het volgen van de koers en van het aangeven (het herkennen) van Toppen en Bodems. In dit geval is hij nog stijgende en hij heeft dus nog geen top herkend. Als de S&P 500 niet snel gaat stijgen, dan zal dat echter wel gebeuren. Maar op dit moment is er dus nog niets aan de hand. De eerste steun voor de S&P500 ligt op de onderste Band en dat is rond 2.010.
Een niveau lager in de grafiek ligt de Zone Oscillator. Deze heeft een duidelijk verkoopsignaal gegeven. Hij is met beide lijnen door de bovenste horizontale grens gedoken en hij kondigt daarmede aan, dat de S&P500 in een negatieve periode is gekomen en hieraan komt pas een einde als hij na te zijn doorgebroken door de onderste grens opnieuw daar doorheen naar boven gaat. Zijn weg is geplaveid met ups en downs zoals men ook kan zien. Hij duidt er dus niet op dat de markt niet nog even omhoog kan gaan maar hij stelt wel dat de grotere tendens van nu af aan naar beneden is gericht.
En weer een verdieping lager ziet u de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Deze daalt en divergeert negatief. Zijn boodschap is echter niet dat de opgaande/consoliderende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zich niet langer door kan zetten. Hij stelt wel dat er op afziebare termijn een moment komt dat er een daling getriggerd zal worden. Al deze indicatoren wijzen in feite op het ontbreken aan kracht in de huidige rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Het is tijd voor een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van een iets grotere orde.

Ons verhaal vandaag is dus niet erg opwekkend. In grote lijnen gesteld houden wij het erop dat er nog best een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken kan komen. Deze is beperkt en in ieder geval zal hij uitmonden in een grotere daling. Ook dat hoeft niet meteen te gebeuren, maar zijn komst lijkt onafwendbaar.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staat leningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar ligt met 0,268% niet ver meer van zijn voorgaande Low op 0,243%, maar de weekgrafiek duidt nog steeds op een stijging.

De US$ in €’s uitgedrukt

De dollar sloot iedere dag van de week met een witte candle. Deze stijging lijkt nog niet afgelopen. 0,95 zal wel gehaald worden, maar de langere termijn is negatief en zolang er geen wonderen gebeuren moet men de stijging binnen dat raamwerk bezien.

De prijs van een vat Brentolie

Voor de korte termijn is de prijs van een vat Brentolie terrein aan het verliezen. Wij gaan er van uit dat de daling, die afgelopen week werd ingezet nog even zal doorgaan (met alle gevolgen voor de aandelenmarkt). Voor de langere termijn blijven de vooruitzichten gunstig.

Het Goud

De prijs van en troy ounce goud is al behoorlijk teruggevallen. Op US$1.220 ligt hij op een steun. Wij zien de ontwikkeling van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken even rust nemen om daarna zijn daling voort te zetten. De grafieken ondersteunen een dergelijke veronderstelling volledig. Het is geen markt waarin wij op dit moment investeren.

Strategie

Wij wachten nog op betere tijden alvorens enige actie te ondernemen.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 29 maart 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.