Beurscommentaar: Even uitpuffen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-12-01 336,55

Onze verwachtingen
Korte termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Na negen witte candles werd door de AEX de bovenkant van een dalend kanaal bereikt en de koers kwam intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken net op een hoger punt dan de voorgaande top 339,46 versus 339,43). Maar de top uit september (340,22) werd niet gebroken. Alles pleit ervoor dat dit binnenkort echter wel zal gebeuren. De explosie van de afgelopen weken vereist een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken en die werd vrijdag dan ingezet. Op 331 ligt de steun die uitgaat van het 50-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken en op 325 ligt de steun van een eerder gezette bodem. Wij verwachten niet dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken veel verder zal gaan, want de hogere timeframes zijn duidelijk positief. Alleen Amerika geeft een sterk afwijkend beeld van de langere termijn. De vraag blijft of Amerika de markten in Europa dan toch eindelijk eens gaat volgen, waar in de voorbije decennia Europa juist steeds Amerika volgde. Waarom dan nu wel? In Amsterdam is er slechts één indicator die het eens is met de USA en niet met Europa en dat is de CPR. Hij heeft de afgelopen rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken niet gevolgd en dat duidt er toch op dat in ieder geval de optiebeurs het allemaal niet zonder meer gelooft. Dit dan in tegenstelling tot de AD-lijn die positief divergeert. Om u  te laten zien hoe weinig vertrouwen er straalt uit het maandplaatje in de USA laten wij u hieronder de maandgrafiek zien van de S&P500.

Blog-20121203-S&P500-Index-Fig-1

figuur 1

Na een inzinking in het begin van dit jaar heeft de S&P500 zijn opmars voortgezet, zij het dat dit geschiedde binnen een iets lager gelegen parallel stijgend kanaal (het is overigens interessant te constateren dat de S&P500 zich tijdens de huidige crisis meer dan verdubbeld heeft). Er is in figuur 4 nog steeds sprake van stijgende toppen en van stijgende bodems. De markt bevindt zich dus nog altijd in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. De koersstijging is iets aan het afzwakken. Maar ware het niet voor de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder dan zouden wij zeer tevreden moeten zijn met dit beeld. Deze indicator (en daarmede ook andere indicatoren) daalt en divergeert reeds sinds het begin van dit jaar negatief. Dit plaatst de afzwakking van de koersstijging in een ander perspectief. Een divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken kan lang duren, maar meestal geeft het koersniveau gevolg aan de signalen die ervan uitgaan, ook al blijft de koers zelf de laatste indicatie van de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Figuur 1 geeft ons zoals het er nu naar uitziet reden om te stellen dat er een grotere reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op komst is, tenminste in Amerika. En zoals te doen gebruikelijk zal Europa hiervan de gevolgen ondervinden. Gezien de positieve uitslagen van de dag- en de weekanalyses moet dit alles op iets langere termijn gezien worden ook al zal de opgang in de week hierdoor worden bekort worden. Voorlopig blijven wij positief maar tegelijkertijd uiten wij de waarschuwing dat men zeer voorzichtig moet zijn.
Overigens moge duidelijk zijn wat de oorzaak van dit dubbelzinnige beeld is. De inmiddels in de media alom tegenwoordige “fiscal cliffEen samenraapsel van diverse (wettelijke) regelingen op fiscaal en budgettair gebied die onder bepaalde voorwaarden allemaal tegelijkertijd veranderen of in werking treden. Een dergelijke fiscal cliff is begin 2012 door de Amerikaanse senaat in overleg met president Obama opgezet voor eind 2012. De maatregelen zouden ingaan als geen overeenstemming bereikt zou zijn over inperking van het Amerikaanse begrotingstekort. Copyright Vladeracken”-discussie houdt vooral in de V.S. de gemoederen ook op de beurs bezig. Komen de politici aldaar tot een oplossing, dan kan de markt opnieuw omhoog, komen zij niet tot overeenstemming, dan gaan wij een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omlaag zien. Het technische beeld dat wij hierboven geschetst hebben is niets meer dan een bevestiging van de huidige patstelling.

De Rente

Het renteverhaal blijft al sinds zes maanden hetzelfde. De 3-maand Euribor heeft zijn bodem blijkbaar gevonden op 0,19% en het gemiddelde effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen wil omhoog, maar kan zich nog steeds niet onttrekken aan de nutteloze hoge liquiditeit in de financiële markten. Wij blijven er bij dat er ernstig behoefte is aan een fonds dat zich richt op de financiering van het midden- en kleinbedrijf en dat beursgenoteerd is. Een dergelijk fonds zou een forse stimulans zijn voor de economie in het land (en ongetwijfeld het renteniveau omhoog brengen). Gelukkig gaan er meer en meer stemmen op die gelijkgerichte signalen geven. Maar of het nu Gods of menselijke molens zijn, ze malen langzaam. Zolang dit duurt zal de rente in een consolidatiefase blijven verkeren zij het dat wij in de grafieken geen enkele reden vinden dat de bodem van juni van dit jaar op 1,56% het niet zou houden.

De Amerikaanse dollar in Euro’s

Ondanks de betere berichten die er zijn betreffende de Amerikaanse economie versus die van Europa is met de dollar/Euro verhouding niet goed gesteld. De dollar bevindt zich in een stijgend consolidatiekanaaltje, maar wij zien de toekomst niet positief voor hem in. Alles pleit ervoor dat hij op afzienbare tijd uit dit kanaal zal vallen. Als het de economie niet is dan zal het de algehele financiële situatie in de V.S. zijn, die er vergeleken met de financiële situatie van Euroland veel slechter uitziet. Europa heeft het probleem van de individuele landen, in Amerika worden deze laatsten ondergesneeuwd door het totaal, maar Europa is op weg naar verbetering ook al gaat dit langzaam. De grafieken reflecteren dit.

De Prijs van een vat Brentolie

De olieprijs bevindt zich nog steeds in zijn horizontale kanaal, waarbij de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken negatief divergeert. In de lange termijn grafiek vindt men hetzelfde negatieve beeld. Men mag zich dus geen illusies maken als men in een hogere prijs voor de olie geïnteresseerd is.

De prijs van een Troy ounce Goud

De goudbeleggers voelden zich misschien al op weg naar een nieuwe top, maar zoals voorspeld bleek de weerstand op US$1.796 bij de World Gold Index te zwaar. Wat erger is, is het feit dat er uit de grafieken geen argument te destilleren valt als zou de daling een korte adempauze betreffen, waarna de stijging weer hervat zou kunnen worden. Eerder spreken de argumenten voor een verdere daling ook al is er op de lange termijn geen deuk in het vertrouwen te bespeuren.

Onze Strategie

Onze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken wordt door de inzet van de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken niet veranderd. Wij blijven dus proberen te profiteren van de aanstaande doorbraak door het 340 niveau. Zo hebben wij afgelopen week aandelen in het Oostenrijkse Erste Bank en in het Belgisch / Nederlandse Galapagos aangekocht.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 3 december 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.