Beurscommentaar: Weerstand duikt op

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-11-26) 331,5

Onze verwachtingen
Korte termijn: positief
Middellange termijn: draait positief
Lange termijn: nog positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Na vijf opeenvolgende witte candles zal zich binnenkort een moment van zwart aankondigen. Maar inmiddels zorgde het wit voor een aantal goede berichten. In Europa liggen de koersen van de meeste representatieve indexen weer boven hun 50-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken en de gemiddeldes liggen in de goede volgorde. In Amerika is men nog niet zover, maar het MA200 en zelfs het MA150 ligt inmiddels onder de koersen. In Europa is de week aan het draaien maar hij is nog niet positief. Dat is wel het geval in Amerika, maar overal ligt hij nog in een dalend kanaal. De dreiging die uitging van de NewLows, die een week geleden in Amerika duidelijk in negatief gebied lagen zijn weer terug in hun veilige lage hok. De NewHighs stegen afgelopen week ook adequaat. Maar in Nederland, waar de AD-lijn zich uitstekend hield is de CPR duidelijk achtergebleven. Ook het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken is laag en bevestigt de stijging niet. Een ander fenomeen, in Europa zowel als in Amerika, is het feit dat de V611 (resp. VIX) tijdens de afgelopen dagen niet meer daalde. Men had dit gezien de stijging van de beurzen wel mogen verwachten. De enige verklaring die wij hiervoor hebben is dat wij nog een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken tegemoet kunnen zien alvorens belangrijke hogere niveaus zich aan gaan kondigen. Dit hoeft geen ernstige vormen aan te nemen, want tegelijkertijd toont de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken bij beide volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken indexen een duidelijke negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Een verdere stijging wordt dus aangekondigd. Ter adstructie laten wij hieronder de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien.

Figuur 1.

Het MA50 loopt horizontaal. Dit is de beste indicatie dat de markt (sinds september) in een consolidatiefase zit (en dus niet in een dalende noch in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken). Men vindt deze horizontale gemiddeldes in vele grafieken terug op dit moment. Denk aan de olie, het goud, de rente en ook de dollar. De markt durft dus geen richting te kiezen, maar wij zien, dat zich een verandering aandient. Sinds eind augustus waarschuwen de weekgrafieken voor een daling in de markt. Tot nu toe heeft dat geleid tot een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken/correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die alleszins binnen de perken gebleven is. Er werd soms een veer gelaten, maar de gemiddelde schade kwam in de slechtste (grote) markt niet boven de 9%. De ondertoon was dus niet zo negatief. Nu de week aan het draaien is (al gedraaid is) worden de kansen dat de bovenkant van het consolidatiekanaal genomen wordt, groter. In Amsterdam ligt de bovenzijde van het dalende kanaal op 338. Er zijn vier raakpunten geweest en meestal volgt daarna de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. De AEX zal rond 335 enige weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken ondervinden, maar rond 338 (hoogstwaarschijnlijk iets daarboven) zal de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken een top neerzetten. Daarna zal zich een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken inzetten, die gegeven de overige aanwijzingen, die wij ook hierboven genoemd hebben, beperkt zal blijven en waarna de definitieve aanval op de barrière van 340 kan volgen. Voorwaarde is wel dat het maandplaatje komende week verbetert. In Europa begint dat er al mooi uit te zien, maar Amerika blijft nog achter.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen heeft opnieuw de stijging ingezet. Het eerste doel is 1,84%. Dat zal wel gehaald worden. Maar hierbij hoeft het niet te blijven. De aanwijzingen voor een verdere stijging zijn dermate sterk dat de enige vraag die rest is wanneer zich deze verdere stijging zal inzetten. Het is nog te vroeg om hierover een uitspraak te doen. Veel zal afhangen van een eventueel ingrijpen van de Centrale Banken, waardoor de liquiditeiten opnieuw vergroot zouden worden en waardoor de het rentepercentage weer naar beneden geduwd zou worden.

De Amerikaanse dollar in Euro’s

De dollar is de weg naar het niveau van 76 ingeslagen. Bij een eventuele reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in de aandelenmarkten zal hij wel weer wat opveren, maar de daling zal zich uiteindelijk niet veel aantrekken van het niveau 76. Wij zien de dollar verder afzwakken.

De Prijs van een vat Brentolie

Er is enige opwaartse druk, maar technisch gezien zal dit niet veel om het lijf hebben. De prijs van een vat Brentolie zit in een horizontaal kanaal en het ziet er niet naar uit dat hij daar op afzienbare tijd uit zal breken. Op iets langere termijn is de tendens nog steeds omlaag gericht.

De prijs van een Troy ounce Goud

De goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken is iets opgelopen maar er is nog geen enkele indicatie te vinden in de grafieken dat een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken aanstaande is. Wij houden het erop dat het niveau van US$1.796 een voorlopig doel is.

Onze Strategie

Onze portefeuilles worden op dit moment beloond voor het feit dat we volbelegd waren. De dekking die wij nog hadden werd opgeheven. Het is mogelijk dat we hier of daar winst nemen maar in dat geval zullen wij alternatieve investeringen zoeken.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 26 november 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.