Misschien een beetje licht

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2016-04-11) 434,16

Onze conclusies:
Korte termijn: een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken is mogelijk
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De markten zijn meer en meer hun eigen weg gegaan althans als men het beziet per continent. Maar op één punt zeggen ze overal hetzelfde. Het dalende trendlijntje vanuit de top van vorig jaar is nog nergens gebroken (zelfs de DJIA heeft zijn doorraak teniet gedaan) voor de rest zijn er voornamelijk verschillen. Duitsland heeft nagenoeg niet geprofiteerd van de goede maand maart. De Amerikaanse markten en de beurs in Amsterdam waren in die maand de winnaars. Japan heeft in de laatste 7 handelsdagen de zwaarste val gemaakt. In Europa viel het allemaal nog wel mee en in Amerika is er bijna geen sprake van een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Maar als men dan naar de grafieken kijkt lijken Japan en Europa opnieuw de aanval te gaan openen op het MA200. Amerika toont nog geen tekenen van herstel. Japan is nu een hoofdstuk apart want ook al mocht het MA200 gebroken worden dan is de weg naar de doorbraak van de dalende trendlijn nog ver, terwijl in Europa eerst de dalende trendlijn moet worden doorschreden en pas dan kan het MA200 volgen.

Ware het niet voor Amerika dan zou de conclusie duidelijk positief zijn en zouden wij durven te stellen dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is afgelopen. Maar zonder een herstel in Amerika is dat natuurlijk niet echt mogelijk. Gezien vanuit de onderliggende sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren zou de conclusie gemakkelijk zijn. Zij duiden overal op een positieve korte termijn. Maar daarmede staan zij aan de kant van Europa en duidelijk niet aan de kant van Amerika, want hier wordt er zowel op dag- als op weekniveau negatief gedivergeerd, terwijl dat niet het geval is in Europa. Misschien zou men mogen concluderen dat Amerika helemaal geen reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal doormaken en zou de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken enkel duiden op de iets langere termijn, maar een dergelijke conclusie ook al is deze mogelijk, strijdt natuurlijk met alles wat de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken leert. Wij zijn dus voorzichtig en laten u de weekgrafiek zien van een van de betere markten op dit moment: de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Wij doen dat omdat hij nog geen draai gemaakt heeft ook al heeft de daggrafiek deze wel gemaakt. Wij tekenen er wel bij aan dat deze dus niet representatief is.

BLOG 20160411 AEX

Figuur 1.

U ziet een veelvoud van lijnen, die door het koerspatroon lopen. Er is eerst de magenta lijn. Het is het MA40 (het eerder genoemde MA200). Hier draait het om. Bij 2 botste de koers daar tegenaan. Dit was de tweede keer in korte tijd, dat hij dat deed want bij 1 deed hij dat ook. Als het nu een derde keer niet met de doorbraak zou lukken dan zien wij het zwaardere weer opkomen. De zwarte lijn die vlak onder het MA40 ligt is de dalende trendlijn, die getrokken is vanuit de top in augustus vorig jaar. Een doorbaak zou een eerste poging zijn van de markt om uit de baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken te komen. Daarna volgt de blauwe lijn. Dit is het MA30. De koers was hier aanvankelijk doorheen gebroken maar hij zakte daar twee weken geleden weer onder. Als weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken lijkt dit gemiddelde nu niet sterk. Tot slot is er de rode lijn. Dit is het MA10. Dit gemiddelde fungeerde als steun in de afgelopen weken. Zowel het MA10 als het MA30 zijn stijgende en dat is positief.

Onder de koersen liggen twee regressielijnen waarvan de parameters FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-getallen zijn. Vijf weken geleden kruisten ze elkaar en dat is een volgend positief signaal. Tot slot volgt dan de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Deze is dalend en dat betekent dat iedere stijging die wij zouden gaan zien, beperkt zal zijn. Pas wanneer de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken stijgt kan er sprake zijn van een goede rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Maar het is niet uitgesloten dat deze op korte termijn van richting gaat veranderen want de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken is al langere tijd duidelijk positief.
De weekmoman is overal dalende en dat zal toch wel de grote rem blijken te zijn op de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken die wij in de komende weken mogelijk achten.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaar Nederlandse Staat leningen heeft met een slot van 0,194% opnieuw een forse stap gezet in de richting van het All-Time Low op 0,155%. Maar wij vragen ons af of dit lage niveau wel gebroken gaat worden. Als men de grafieken bekijkt (zowel week- als daggrafiek) dan ziet het geheel er best positief uit.

De US$ in €’s uitgedrukt

De dollar bereidt zich voor op een beter leven. Er ligt steun op 87,3 en op 85,4 ligt het voorgaande dieptepunt. Hij zal dit laatste niveau niet meer halen, zo ziet het er naar uit.

De prijs van een vat Brentolie

Vrijdag vloog de prijs van een vat Brentolie omhoog en daardoor kwam hij opnieuw op het US$42-niveau. Het ziet er naar uit dat deze barrière een dezer dagen geslecht gaat worden. Alles draait of is reeds gedraaid. Het beeld is positief. Dit is natuurlijk wel zeer verwonderlijk omdat er nog al wat tekenen zijn, die erop wijzen dat de afspraken tot productiebeheersing al lang in de goot terecht zijn gekomen. Op 17 april gaan de heren weer vergaderen.

Het Goud

Ook al ziet de dagchart er gunstig uit toch mag men niet verwachten dat de prijs van een troy ounce goud grote sprongen omhoog gaat maken. De weekchart duidt er nog steeds op dat een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gaande is. Afblijven dus. Wacht tot in ieder geval het niveau van US$1.280 gebroken is.

Strategie

Wij zijn nog niet volledig overtuigd en wachten dus rustig af.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 11 april 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.