Beurscommentaar: Waar is het derde koopsignaal?

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-06-24: 347,98)

Onze conclusies:
Korte termijn: draait omhoog
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Met een daling van 10 punten in één week tijd zijn alle koopsignalen weer verdwenen, maar daarmede is niet gezegd dat de korte termijn toch geen stijging zal laten zien. Opnieuw laten wij u de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien. Deze is op dit moment het duidelijkst van alle daggrafieken die onder onze ogen komen.

Figuur 1.

De eerdere door ons gesignaleerde koopsignalen zijn met het cijfer 1 respectievelijk 2 aangeduid. Een derde koopsignaal (doorgaans het laatste) ontbreekt nog, maar dat zal heel zeker komen. Het eerste koopsignaal ontstond na een doorbraak door de steun die het MA50 gaf. Het tweede ontstond na de doorbraak door het MA200. Het derde is er nog niet, maar de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken divergeert duidelijk positief (zij het dat hij nog dalende is en de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken daarmee nog kan worden opgeheven) en dat is een indicatie, dat het einde van de huidige daling in zicht is. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken daarboven confirmeert deze stelling. Maar in andere markten is het niet zo duidelijk. In het algemeen bevestigt het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken de daling niet maar de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackendoet dit wel. Een trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken die aanwezig is blijft in takt tot het tegendeel bewezen is. De MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken heeft dus gelijk en de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken blijft positief zolang hijzelf de daling niet bevestigt. Andere indicatoren inclusief de sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren zijn (nog) niet positief. Waarom wij blijven stellen, dat de opleving, die zich aankondigt, beperkt in kracht zal zijn, is het feit dat de hogere timeframes dalend zijn en ook negatief divergerend. Schreven wij vorige week nog dat het misschien wat vroeg was om te concluderen dat de maand dalend was, dan kan men dit argument deze week niet meer gebruiken. De maand heeft zijn daling overal ingezet en dat betekent dat de markt zich grosso modo in de komende maanden zwak zal gedragen. Het is mogelijk dat er een consoliderende fase volgt maar een stijgende fase moet u (behalve voor de zeer korte termijn) uit uw hoofd zetten. In de grafiek vindt u (opnieuw slechts voor de korte termijn) de steunniveaus. Op dit moment ligt de koers op de steun van 337 te geven door de top uit april van dit jaar. Iets verder terug vindt men 332 en tot slot vermelden wij de zeer oude steunlijn, die reeds vaak dienst heeft gedaan op 327.

De volatiliteit index

Wij laten hieronder een grafiek zien van de V613 en V611. Het zijn de drie- en één-maand volatiliteitindexen op de Stoxx50.

Figuur 2.

Op 24 mei 2012 publiceerden wij een artikel over de Spread in de V613/V611 (U kunt dit artikel nog steeds nazien op onze website). Onze conclusie in die tijd was, dat alle spreads (sinds maart 2010, de eerste datum waarvan wij koersen ter beschikking hebben), gelegd volgens het door ons beschreven principe, positief waren afgewikkeld. Het quotiënt van beide Indexen kwam afgelopen week onder de 0,68 en dat is het moment waarop men zich klaar maakt om de spread te leggen (koop V613 en verkoop V611). Men gaat daarmede à al baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken in de V611 en à la hausse in de V613. In feite verwacht men dus een daling van de V611 (en een stijging van de V613). De verwachting van de markt is kennelijk, dat de korte termijn een stijging van de marktindexen zal laten zien en men gaat er tegelijkertijd van uit dat de markt op iets langere termijn zwak zal zijn. Wij schreven indertijd, dat men bij dit signaal ook direct à la hausse kan gaan in de Stoxx50. Er is echter nog één maar. Bij de technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken moet alles voldoen aan alle regels. In dit geval is het zo dat het quotiënt beneden de onderste grens moet liggen en het quotiënt moet vandaar uit ook weer stijgen en door de onderste lijn naar boven doorbreken (en dat geldt overigens in de opvatting van iedere voorzichtige belegger voor alle indicatoren). Dit laatste is de bevestiging van het signaal. De conclusie is dat de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken indexen op de Stoxx50 het verschijnen van een korte termijn koopsignaal op de marktindexen aankondigen.

De Rente

Bernanke zorgde er deze week voor dat de doorschrijding van het 1,94% niveau door het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen onmiddellijk gevolgd werd door een verdere stijging. Hij ligt nu vlak bij het topje op 2,13% uit juni 2012 waarna het cruciale niveau van 2,54% in zicht zal komen. In feite is nu al de hausse in het rentegebeuren (op weekbasis) ingezet. Want er is op dit moment sprake van een hogere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken en een hogere top. De politiek zal hier natuurlijk geen oog voor hebben, maar het feit dat de rentesignalen nu duidelijk wijzen op een verdere stijging, indiceert eveneens dat de verlaging van de pensioenen volledig overbodig was. En daarmede getuigt deze bijdrage aan het verlies aan consumentenvertrouwen overduidelijk van het falende overheidsbeleid tijdens de huidige crisis.

De Amerikaanse $ versus de €

De dollar heeft van de kleine kans, die er was om het niveau van 74 te bereiken, geen gebruik gemaakt. Op 74,45 keerde de markt. De weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van de beide gemiddeldes (MA50 en MA200) ligt op 76,5. Daarna komt het zicht op 78,4. Van hieruit, maar dat zal nog wel even duren, moet de weg naar omhoog voor langere tijd worden ingeslagen.

De Prijs van een troy ounce Goud

Met een koers van US$1.269 brak de prijs van een troy ounce Goud op overtuigende wijze door het dieptepunt van US$1.338 uit mei van dit jaar. De indicatoren bevestigen het nieuwe dieptepunt echter niet en derhalve is er misschien een eerste indicatie gekomen dat de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken naar een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gaat zoeken. Maar één zwaluw maakt nog geen lente en derhalve is het verstandig om voorlopig nog aan de kant te blijven staan.

De Prijs van een vat Brentolie

Nog maar een week geleden leek het gemakkelijk toen de prijs van een vat Brentolie een poging inzette om de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$105 breken, maar inmiddels is de gehele uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken gedevalueerd tot een doodnormale pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken. De kansen liggen nu aan de onderkant en het wachten is op een doorbraak door de steun op US$99. De indicatoren zijn nog pas gedeeltelijk gedraaid en dus is er nog geen absolute zekerheid aangaande de doorbraak.

Strategie

Wij zullen bekijken of wij nog enkele nieuwe posities innemen, maar verkoop van bestaande posities staat bovenaan op de agenda.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vladeracken.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 24 juni 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.