Bodem of Bear

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2011-02-10): 280,81.

Het is een conclusie die men in de commentaren wel leest. De markt zou met een bodempatroon bezig zijn. Maar zoals u hieronder zult zien in de daggrafiek van de S&P500, aan de overkant van de oceaan is dit zeker niet waar. De markt consolideert maar is hier en daar ook al naar beneden aan het uitbreken. Vorige week lieten wij u het Hoofd/Schouderpatroon zien dat zich gevormd had bij de S&P500 (maar dat bijvoorbeeld ook te zien was in de grafiek van de Dow Jones Industrial Index). Ondanks de stijging in de eerste dagen van de afgelopen week is daar niets essentieels veranderd. Voor de een is er een onregelmatige top aan het ontstaan aan de rechterzijde van het patroon, zoals bij de DJIA, maar voor de ander is het een kwestie van tekenen. Als men alleen de slotkoersen neemt dan wordt erbij de DJIA meer duidelijkheid verkregen en de conclusie is dan hetzelfde: het blijft bij een eenvoudig H&S-patroon, waarbij afgelopen week de pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken werd afgemaakt. Bij de S&P500 is dit patroon ook als men candlesticks neemt heel duidelijk te zien en derhalve vindt u de daggrafiek van deze index nog eens afgebeeld hieronder.

Blog-20111003-S&P500-Fig1
Figuur 1.

Het is normaal, wanneer een patroon is afgemaakt, dat daarna het uitbraakniveau even getest wordt en dat is wat er afgelopen week geschied is. De markt is klaar om, nadat er een bezinningsperiode geweest is, de weg naar beneden te vervolgen. Het eerste doel blijft zoals wij vorige week schreven 1.045 voor de S&P500. De reden van de pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken is te vinden in de Call/Put Ratio. Deze is de afgelopen week sterk gestegen. De omzet in puts nam fors toe. Blijkbaar werden short posities over een grote linie teruggedraaid, wat dan de sterke stijging van de markt in de afgelopen week zou verklaren, die uiteindelijk het H&S patroon bevestigde. De maand oktober dient zich hiermede aan als de maand die zijn (slechte) reputatie gaat bevestigen. Maar niet alles dat men ziet is negatief. Men kan in de bovenstaande grafiek niet spreken van divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken en dat geldt voor vele indexen. Het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken blijft sterk achter zowel tijdens positieve dagen als tijdens negatieve dagen zoals afgelopen vrijdag in de V.S. Maar wel is het zo dat de omzetten op dalende dagen significant hoger zijn dan op stijgende dagen. En dat betekent dat de verkopers nog altijd het meest actief zijn. Zoals gezegd is de C/P Ratio gestegen, maar hij blijft wel in de negatieve zone liggen. De AD/lijn divergeert positief en dat vindt men terug in de Summation IndexHet totaal van de dagelijkse waarden van de McCLellan Index. Copyright Vladeracken, die in de V.S. nog steeds dalend is. Het aantal lows in New York blijft achter bij de daling van de markt als men hun aantal vergelijkt met het getal dat neergezet werd tijdens de vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Dit is een positief signaal. Het duidt erop dat de markt weliswaar omlaag gaat maar alleen maar om de voorgaande bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken testen. In dat geval zouden er in de komende week in Amerika een aantal positieve beursdagen moeten volgen, maar wij twijfelen er sterk aan of dit zal gebeuren.

De Week

Het positieve beeld van de weekgrafieken pleit voor een dergelijke opleving want in de week zijn de indicatoren nog steeds stijgende. Zij liggen echter wel in negatief gebied. Ook in de weekgrafieken vindt men geen negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken.

De Maand

Maar alles overheersend is de overkoepelende maandgrafiek die zonder meer voor alle markten negatief is en waarin ook negatief wordt gedivergeerd. In Amsterdam werd de zevende achtereenvolgende negatieve maand afgesloten. In New York telt men er vijf en in Duitsland doordat de maand juni positief afsloot telt men er drie. Wij gaan ervan uit dat er overal een nieuwe zwarte maand bij gaat komen.

 

De Rente

Het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen heeft de afgelopen week weer een draai gemaakt. De rente is weer dalende. De weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op het voorgaande topje bleek te sterk om overtroffen te worden. Een daling van de rente is tekenend voor een dalende aandelenmarkt althans in dit stadium. Maar op iets langere termijn wordt er anders gereageerd. In de week- en ook in de maandgrafiek ziet men sterke positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Misschien is het het Twist programma dat Bernanke bij onze overburen aan het uitvoeren is dat van een nieuwe daling de oorzaak is of misschien is het een aankondiging van een aanstaande stijging in de aandelenmarkt, maar dit laatste zien wij nog niet zo erg zitten. De 3-maands Euribor is echter aan het stijgen en deze combinatie doet vermoeden dat Bernanke de normale verhoudingen aan het omdraaien is.

De Amerikaanse Dollar

De dollar toont zich iets zwakker nadat hij de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 74,8 heeft geraakt. Hij is daarmede de overbought situatie aan het opruimen, maar hij is daar nog lang niet mee klaar. Wacht met het innemen van longposities totdat de dollar boven de 75 noteert.

Het Goud

Het goud lijkt op de daggrafieken een stijging te gaan beginnen, maar er wordt sterk negatief gedivergeerd. In de week is alles dalende, maar hier heeft de koers van het goud in $’s de onderkant getest van een lange termijn oplopend trendkanaal, dat samenvalt met het 50-weeks voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken (MA50). Dat hier nu een adempauze ontstaat is niet meer dan normaal. Afgaande op de negatieve divergenties moet worden verondersteld dat de test van deze steunlijn nog niet voltooid is. Maar u krijgt even respijt en dat ondersteunt onze negatieve verwachting voor de aandelenmarkt..

De Olie

Er is inderdaad een Dead CrossEen bearish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in benedenwaartse richting kruist. Als standaard voor een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken-signaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar beneden moet kruisen. Copyright Vladeracken ontstaan in de weekgrafiek van de prijs van een vat Brentolie. Hiermede zijn alle voorwaarden vervuld om te kunnen stellen dat de olieprijs zich op middellange termijn in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bevindt. Maar het beeld is niet helemaal negatief want er is nog wel sprake van positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Wij gaan er daarom vanuit dat er nog altijd een verandering van richting kan optreden, zodra de onderkant van het dalende kanaal waarin hij zich op dit moment bevindt, is bereikt.

Onze Strategie

Het was deze week afwachten en peentjes zweten  Wij hebben de dekking laten liggen ondanks het feit dat de markt omhoog ging. Deze dekking heeft ons tot op heden vooral geld gekost, maar gelet op de positie van de markt zijn wij nog niet genegen om ons verlies te nemen. Wij wachten de daling van de beurs verder af.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 3 oktober 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.