En de trigger was … Trump

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (14 augustus 2017) 516,97

Onze conclusies:
Korte termijn: negatief
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De leverage in de markten is hoog

Het is meestal zo dat de omkeer van een trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken wacht op een bepaalde gebeurtenis. In dit geval waren het de felle en ondiplomatieke uitspraken over Noord Korea van met name President Trump. Maar vergist u zich niet. In Amsterdam, waar de daling 3% bedroeg, viel de koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken terug tot aan de bovenzijde van het dalende kanaal waaruit hij 18 dagen geleden uitgebroken was. Het kan dus nog steeds een normale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zijn op een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Een pullback dus. In de langere termijn grafieken is er dan ook nog steeds geen sprake van een verontrustend signaal. Bij de Dow Jones Industrial Index ziet men niet meer dan een rimpeling in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, één zwarte candle in de weekgrafiek. Het is wel een slechte. Ook de S&P500 Index sloot net als de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken onder zijn MA40 in de daggrafiek, met een daling van 2%. Alleen de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken viel uit zijn stijgende kanaal en brak door de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van zijn Kop/Schouderpatroon waar wij u enkele weken geleden al op gewezen hebben. De Russell 2000, die wij u vorige week lieten zien, viel uit zijn dalende kanaal (in €, want in $’s bleef de index precies op de onderkant van het kanaal liggen). De omzetten liggen iets hoger, maar zijn nog niet verontrustend. In Nederland ligt de Call/Put Ratio nog steeds hoog. De McClellan Oscillator (Advance/Decline indicator) is negatief geworden. Geen van de vele negatieve signalen, die wij u de afgelopen tijd hebben laten zien, is verdwenen. Als men dus op dit moment kan spreken van een mogelijke pullback in de markt dan liggen alle gevaren nog steeds op de loer. Vanuit Amerika wordt gemeld dat het prolongatiekrediet nu op een ongekende hoogte ligt. Het gaat hier om geld dat wordt uitgeleend voor het kopen van beleggingen zoals aandelen. Ook dit is een negatief signaal. Als de markt verder daalt dan zal dat krediet opgezegd worden hetgeen een vloed aan verplichte verkopen op zal leveren. Een normaal verschijnsel voor de eerste fase van een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken. Om u te laten zien waar Amsterdam op dit moment staat volgt hieronder de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

De AEX Index op dagbasis


Figuur 1.

De koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is door de steun op 518 en door het MA50 gevallen. Door de driedaagse daling is er een dubbele top patroon gevormd, dat weliswaar nog niet af is, maar dat alle kansen heeft om afgemaakt te worden. Op 506 ligt de eerste steun en daar ligt ook de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van het toppatroon. De koers moet dus onder de 506 komen om dit patroon af te maken. Direct daaronder ligt het MA200. Reeds vaker is gezegd, dat dit een cruciaal niveau is. Algemeen wordt aangenomen dat het MA40 de grens is tussen hausse en baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken. De indicatoren daaronder geven weinig hoop dat de daling van afgelopen week met een sisser gaat aflopen. Ze dalen niet alleen maar ze divergeren alle drie negatief. Deze negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken is algemeen. Men ziet dit fenomeen in de maandgrafieken, in de weekgrafieken en in de daggrafieken, van zeg maar alle indexen, de DJIA niet uitgezonderd.

De steun in de beurs

Mocht de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken door zijn neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken vallen dan zal een doel berekend kunnen worden rondom 475. Maar dan zal wel het niveau van 500 eerst genomen moeten worden waar op dit moment het MA40 uitkomt. De doorbraak van 506 wordt daarmede extra belangrijk. Zo snel zal het doel echter niet bereikt worden want er ligt nog een belangrijk steungebied rond 490. Tussen 490 en 480 liggen ook de eerste twee FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-steunen. De kansen, dat de daling dus nog beperkt zal blijven zijn groot, maar als de daling in Amerika leidt tot margincalls, dan zal dit alles niet voldoende zijn. De markt zal dan diepere steun zoeken, maar dat is dus nu nog niet relevant. Eventueel is dit een onderwerp waarop wij later terug zullen komen. Voorlopig is het wel alle hens aan dek en hopen wij dat beleggers onze adviezen ter harte genomen hebben en de portefeuilles aanzienlijk hebben verkleind. Positieve dagen (maandag misschien) kunnen nog steeds goed zijn voor verkoop. Wij roepen u ook nog in herinnering de Kop/Schouderformatie die wij beschreven bij de daggrafiek van de DAX. Het doel dat daarbij berekend was, was 11.450. Dat betekent dat de DAX nog 550 punten zou kunnen gaan verliezen en dat is een niveau dat we voor het laatst gezien hebben in het laatste kwartaal van 2015.

De Rente

Uiteraard vluchtte het vrijkomende kapitaal naar de obligatiemarkt. Het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken dat de obligaties bieden en dat al niet al te veel overhield, ging omlaag. Deze beweging lijkt nog niet afgelopen en dat wijst op een verdere daling van de effectenbeurzen. Het effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken op leningen van de Nederlandse Staat met een gemiddelde looptijd van 10 jaar kwam net boven 0,5% uit.

De US$ in €’s uitgedrukt

De dollar heeft geprobeerd de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 85 te breken, maar daar is hij toch niet in geslaagd. Het zou kunnen dat het even een terugtrekkende beweging is geweest en dat nog een tweede aanval gaat volgen.

De prijs van een vat Brentolie

De grafieken van de prijs van een vat Brentolie zien er niet onverdeeld gunstig uit. US$54,5 blijft een belangrijk weerstandniveau en op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat deze barrière gemakkelijk genomen gaat worden.

Het Goud

Onder het geweld van de Trump-Trigger is de World Gold Index gestegen. De stijging is nog niet indrukwekkend en zolang het niveau van US$1.300 per troy ounce niet is doorschreden stelt het allemaal nog niet veel voor. Wel werd de dalende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken verlaten maar de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken werd nog nergens opgeheven.

Strategie

Wij blijven zeer voorzichtig en zullen waar mogelijk eerder opties schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken en aandelen verkopen dan posities opbouwen. Alle nog resterende posities in PostNL werden verkocht, maar wij konden de verleiding niet weerstaan om aandelen Manitou (Frankrijk) te kopen, per saldo toch te vroeg. Verder hebben wij in onze Prijs<Waarde-portefeuilles enkele herschikkingen doorgevoerd om portefeuilles te “rebalancen”.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

14 augustus 2017 10.00 Industriële productie Eurozone
15 augustus 2017 10.30 Britse inflatiecijfers
15 augustus 2017 14.30 Amerikaanse detailhandelscijfers
16 augustus 2017 11.00 GDP-cijfers Eurozone
17 augustus 2017 13.30 Notulen beleidsvergadering ECB

De hele week: de deadline van Noord Korea verloopt deze week waar het gaat over de lancering van vier raketten richting Guam. Dat kan tot rare sprongen leiden.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 14 augustus 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.