Beurscommentaar: Een zorgelijk Nieuwjaar

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-12-31: 342)

Onze verwachtingen
Korte termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken nog niet uitgewerkt
Middellange termijn: draait negatief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken heeft nu zijn derde week afgesloten en daarmede is de korte termijn alleen maar onduidelijker en gevaarlijker geworden. Hier en daar duikt zelfs een negatieve weekgrafiek op en zeker in Amerika zijn de maandgrafieken alleen maar verslechterd. Natuurlijk zal er veel veranderen als een dezer dagen zou blijken dat Obama het toch maar gefikst heeft, maar zolang daar geen zicht op is, blijft het moeilijk. Natuurlijk zal één slechte week gemakkelijk ongedaan gemaakt worden als er inderdaad goede berichten komen, maar het ontbreken van een akkoord in de VS zal de markten ernstig raken en een halfslachtige oplossing zal de beurzen in een langer durende afglijding brengen. Dat de minister van financiën en de FED daarbij mogelijkheden zien om de overheid nog twee maanden langer overeind te houden maakt de zaak aalleen maar lastiger, het betekent dat de wachtperiode zomaar nog twee maanden kan voortduren. Dit laatste (een langdurigere daling) lijkt op dit moment het meest voor de handliggend, maar de onderliggende krachten op de beurzen geloven daar nog niet in. De sentimentindicatoren zijn in het algemeen genomen nog niet negatief. De markt heeft er dus nog vertrouwen in. Maar de komende week zal het toch wel moeten gebeuren. Wij laten u hieronder de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien. Hij is op dit moment erg representatief.

Figuur 1.

U kunt in bovenstaande figuur een dalend kanaal herkennen. De AEX is daar vier weken geleden uitgetreden en een week later kwam hij in een horizontale consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken terecht. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder ging toen fors negatief divergeren. Nou hoeft dat niet zo erg te zijn omdat het normaal is in een horizontale beweging dat de indicatoren achterblijven. Het zou ons dus niet verwonderen dat deze divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken snel opgeheven wordt als er goed nieuws in de markt zou komen. Maar als dat uitblijft zal de daling zich doorzetten en kan het venijn in de staart blijken te zitten. De laatste candle pleit hier al voor want het is een Bearish EngulfingZie Engulfing patroon. Thomas Bulkowski stelde vast dat deze candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken in een uptrend in 79% van de gevallen waarin hij voorkwam, op correcte wijze een bearish reversal aankondigde. Hiermede bestempelt hij het als het beste omkeerpatroon in een bullmarkt. Thomas N. Bulkowski zet dit patroon op de derde plaats van de acht meest betrouwbare candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken patronen. Copyright Vladeracken. Hij moet maandag nog wel bevestigd worden door een lagere slotkoers, maar de Bearish EngulfingZie Engulfing patroon. Thomas Bulkowski stelde vast dat deze candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken in een uptrend in 79% van de gevallen waarin hij voorkwam, op correcte wijze een bearish reversal aankondigde. Hiermede bestempelt hij het als het beste omkeerpatroon in een bullmarkt. Thomas N. Bulkowski zet dit patroon op de derde plaats van de acht meest betrouwbare candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken patronen. Copyright Vladeracken is een van de meest betrouwbare candlepatronen. Als hij dus bevestigd wordt dan is hij de drager van slecht nieuws. Het MA21 was afgelopen vrijdag de steun. Tegelijkertijd met de MA20 zien velen dit gemiddelde als de korte termijn scheidslijn tussen positief en negatief. Bij een doorbraak moet eerst de bovenzijde van het dalende kanaal doorbroken worden op 338 en daarna wordt er al snel steun gevonden op het middellange termijn gemiddelde van 50 dagen. Hier ligt ook een oude steun op 336. Nog iets lager ziet u 325 en tot slot is er dan de steun op 319. Als hij daardoor heengaat zijn de rapen aardig gaar.
Zoals gezegd gelooft de markt nog niet in een negatief scenario. De dalende indicatoren in de AEX weekgrafiek (en in die van de VS) kunnen na één week nog altijd snel geneutraliseerd worden, maar dan moet het wel in de komende week gebeuren. De maandgrafieken in Amerika zien er nog steeds allerbelabberdst uit. Bij het zien van deze grafieken wordt men niet erg vrolijk en dit alles betekent toch dat men zorgen moet hebben over de eerste weken van het nieuwe jaar.

De Rente

En weer werd er een nieuw dieptepunt gezet door de rente. Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op de 10-jarige Nederlandse Staatsleningen kwam op 1,48%. Dit gebeurde nog steeds met een sterke positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Ook de rente op de dertigjarige leningen ging weliswaar omlaag, maar in veel mindere mate. Daartegenover is de 3-maand Euribor aan het uitbodemen. Het zijn allemaal tekenen die wijzen op een naderende stijging, maar het kan nog wel een tijdje duren voordat daar zicht op komt. Het wachten is op de economie die moet aantrekken, maar ook daar groeit het aantal positieve signalen.

De Amerikaanse dollar in Euro’s

Het was een rustige week voor de Amerikaanse dollar. Hij viel nog net niet door zijn  stijgende steunlijn. Een periode van uitblazen is mogelijk maar de weg naar 73,3 blijft nog steeds open.

De Euro in Japanse Yen uitgedrukt

De Japanse Yen is kracht aan het verliezen. En dit zal ook nog wel een tijdje aanhouden want de nieuwe regering stelt duidelijk dat men de Yen goedkoper wil maken. Technisch gezien is de € ten opzichte van de Yen afgelopen week uit een dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken patroon getreden en het doel van dit patroon kan berekend worden op 127. Dat is dus nog een heel eind te gaan (van de huidige waarde 114). Op dat niveau ligt er ook weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van een top uit april 2010.

Overigen

Geen nieuws van het oliefont. En ook niet van het front van de edele metalen. Alles ligt nog binnen een horizontaal consolidatiekanaal. Geen van beiden ziet er positief uit. De steun ligt op US$1.583 (goud) en op US$105/107 voor een vat Brentolie.

Onze Strategie

Wij geven Obama nog alle credit, maar het is wel weer kiele kiele. Het blijft dus opletten geblazen. Wel hebben wij afgelopen week onze posities in Zilver (met verlies) verkocht.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 31 december 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.