De Bodem die nog geen bodem was

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2011-08-21: 274,15).

Wij gingen er vorige week vanuit dat de weerstand op 296 wel gemakkelijk genomen zou worden. Maar blijkbaar waren de verkopers nog niet allemaal de markt uit. Een tweede uitschudding van de boom was nodig maar het is nu duidelijk te zien dat de rotte appels minder en minder worden. Daarom is het meest voor de hand liggende scenario dat een tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken nodig was om alle zwakke broeders de markt uit te jagen, althans voor even, want het lange termijn plaatje verandert niet als we nu een dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken gaan zien. Wij verwijzen u naar de figuur hieronder waar heel duidelijk uit spreekt dat de positieve toon van vorige week hervat kan worden.

Blog-20110822-AEX-Fig1

De weerstand van 296 bleek vooralsnog te sterk en de koersen vielen vorige week terug, maar zoals men kan zien onder in de grafiek verminderde het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken aanzienlijk, zelfs op de expiratiedag afgelopen vrijdag bleef de omzet verhoudingsgewijs beperkt. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder divergeert sterk positief en deze twee indicaties, die men overigens in alle markten kan terugvinden, wijzen erop dat er een tweede poging in de maak is om de weerstand op 296 te breken. Het meest voor de hand liggende scenario nu is dat de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 9 augustus jongstleden op 265 niet meer gehaald zal worden en dat de markt nu gaat opveren. Iedere koers boven 296 zal dan de dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken die zodoende ontstaat, bevestigen en de AEX zal op weg gaan naar zijn doel, dat berekend kan worden op 327 en dat is het doel dat ook in onze vorige blog werd genoemd.
Ook een lagere tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken (dus een koers een dezer dagen beneden 265) zou in principe hetzelfde plaatje ten gevolge kunnen hebben met dien verstande dat de kansen dan groter worden dat de weerstand op 296 nog een keertje roet in het eten gaat gooien en een derde bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gaat veroorzaken, hetgeen dan zou eindigen in een Kop en Schouderpatroon, met dezelfde implicaties van stijging en van doel ten gevolge. Maar wij geloven daar niet erg in. Wij zien deze tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken zich vandaag of morgen bevestigen waarna de bearmarktrally een aanvang kan nemen. Uiteraard blijft de mogelijkheid open dat de markt het voor gezien houdt en de daling voortzet zonder verdere bearmarktrally. Wij geloven daar niet in. Er is niets in de grafieken te vinden dat daarop wijst. Zoals wij vorige week schreven komt de AEX op weg naar boven achtereenvolgens (als hij zover komt) weerstandniveaus tegen op 306, 325 en 336. Dit zijn de niveaus (of liever iets daaronder) om beschermingsmaatregelen te nemen en uw portefeuille af te dekken.

De langere termijn

Maar laat u niet in slaap wiegen. Reeds eerder hebben wij erop gewezen dat de markten in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken zijn gekomen. Het Dead CrossEen bearish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in benedenwaartse richting kruist. Als standaard voor een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken-signaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar beneden moet kruisen. Copyright Vladeracken dat wij in Amsterdam al op 15 juni zagen opduiken ziet men nu in meer en meer markten verschijnen. De S&P500 liet het op 8 augustus zien en de DAX volgde op 10 augustus. Voorlopig is er maar één conclusie mogelijk en dat is dat de markten op weg zijn naar hun dieptepunten van maart 2009. De AEX zette toen een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 194.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaars Nederlandse Staatsleningen is met een daling tot 2,51% onder zijn steunlijn van 2,55% gekomen. Er zijn geen aanwijzingen in de rentegrafieken te vinden om te veronderstellen dat  de rente nu zal gaan stijgen, maar logischerwijze is er geen andere mogelijkheid dan een voorlopig herstel van de rente onder invloed van stijgende beurskoersen. Dit zal echter niet de langere termijn betreffen, want deze is nog steeds neerwaarts gericht. De 3-maands Euribor daalde voor de derde week op een rij.

De Amerikaanse Dollar

Men kan in het consolidatiepatroon waarin de dollar zich nu bevindt een gelijkbenige driehoek herkennen. De richting van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit een dergelijke driehoek is onvoorspelbaar. Wij houden het nog steeds op de bovenkant, maar voorlopig vinden wij geen reden om iets te doen. Eerst moet er duidelijkheid komen over de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit dit patroon.

De edele Metalen

Het goud en in mindere mate het zilver, zullen onder invloed van de stijgende aandelenkoersen een correctiefase ingaan. De markt is zwaar overbought ook op maandbasis. Een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zal de markt doen afkoelen en het zal beleggers die geïnteresseerd zijn in een positie in edele metalen voor de langere termijn, mooie kansen geven om hun bezit uit te breiden. Let overigens ook op Platina want hiervan is de prijs sinds 1 januari van dit jaar slechts gestegen met 1% tegenover eens stijging van het goud met bijna 30%.

De Olie

Er is zeer weinig verandering gekomen in het olieplaatje. De prijs van een vat Bentolie bevindt zich in een dalend kanaal en daarbinnen is hij op weg nar de bovenkant. Maar het is best mogelijk dat hij al aan het draaien is. Dit is nog niet helemaal duidelijk maar mocht het waar zijn dan kunnen we rekening houden met een prijs beneden de $100.

Onze Strategie

Wij hebben in de actieve portefeuilles winst genomen op een gedeelte van onze posities in de obligaties 4% Nederland per 2037. De longpositie in de AEX hebben wij aangehouden, maar die in de DAX hebben wij gesloten. Het ligt voor de hand dat wij een vergelijkbare positie in gaan nemen in de loop van volgende week als het door ons veronderstelde scenario zich gaat ontplooien..

Den Haag, 22 augustus 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV


Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.