Het wordt spannend

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (16 september 2019) 576,83

Onze conclusies:
Korte termijn:positief maar overbought
Middellange termijn:negatief en negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken
Lange termijn:negatief behalve Tokyo
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het banencijfer in de V.S. van afgelopen vrijdag viel tegen, maar van het China-front lijkt er de komende weken weinig nieuws te verwachten. Uit Engeland komen goede berichten nu Boris Johnson volledig werd teruggefloten inclusief (voorlopig) zijn wens om nieuwe verkiezingen te houden. Het uitstel dat zich nu aan lijkt te dienen (maar hoedt u voor vreemde fratsen van het slachtoffer) zou best eens kunnen leiden tot een volksraadpleging die, zoals het er nu uit lijkt te zien, zelfs tot een definitief afstel kan leiden. En de recessie lijkt dichterbij te komen nu de Duitse productiecijfers opnieuw tegenvallen.

De rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die nu 2 weken aan de gang is, bracht de koersen dicht bij een kritisch punt. Bij de S&P500 moet u 3.028 in gedachten houden. Bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is dit 574 (met daarna nog een belangrijk niveau op 586,3). Als deze hoogten niet geraakt worden in de komende dagen en de markt zou dus omkeren, dan is er in beide indexen een Kopschouderpatroon in de maak. Voor beide indexen geldt dat het een grote is en mocht hij afgemaakt worden dan zouden de markten in diepe problemen zitten. Voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zou de doelstelling van dit nieuwe Kopschouderpatroon rondom 478 liggen. De S&P500 zou uitzien naar 2.675 (waar overigens het patroon meer weg heeft van een dubbele top) en dit is voor beide indexen veel lager dan de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van juni van dit jaar. Uiteraard biedt geen enkele uitspraak in beleggersland absolute zekerheid. Het is dus ook geen zekerheid dat een omslag zich zal inzetten vóór dat de hierboven genoemde kritische hoogten bereikt zijn. En als dat al zo zou zijn dan kan ieder herstel boven de bevestigende neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken, het hele scenario weer een positieve kans geven. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die nu aanstaande is kan beperkt blijven en in dat geval zou dit alleen maar een pauze inluiden. Een doorbraak door de genoemde kritische niveaus zal een duidelijk signaal zijn dat de mogelijkheid van doorzetting van de lange bull marktEngelse term voor een markt die zich in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bevindt. Normaal gesproken is dit een lange periode waarin de aandelen stijgen. Deze bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt is, net als de bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt, te verdelen in drie fasen. De eerste fase is accumulatie, de tweede fase is een periode van geleidelijk stijgende prijzen gecombineerd met een stijgend volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. De derde fase bestaat meestal uit een periode waarin het grote publiek de aandelenmarkt ontdekt en speculeert op als maar verder stijgende koersen. Men gaat ervan uit dat van een BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Markt gesproken kan worden als er sprake is van een stijging van 20% die voorafgegaan is door een daling van 20%. Copyright Vladeracken grote kans van slagen heeft. Het jaar 2019 zal dan de geschiedenis ingaan als een bijzonder winstgevend jaar. Zeker is het dat de markt nu overal overbought is. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal dus al snel inzetten. Het wordt voor beleggers dus zeer spannend om tot de juiste beslissingen te komen. Inmiddels zitten de markten in het theoretisch goede seizoen maar het statistische laat nog ongeveer twee maanden op zich wachten. En in die periode liggen de moeilijke maanden van september en oktober. Voorzichtig dus.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

De koers bereikte zijn doel op 574, berekend uit het Kopschouderpatroon waar hij op 29 augustus uit brak. Zijn volgende uitdaging ligt op 586, want daar is de laatst gevormde top te vinden. De kans echter dat hij daar komt is klein. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is dalende. Weliswaar is de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenvrijdag jongstleden gestegen, maar zolang dat niet bevestigd is door het Histogram blijft de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de dalende modus. In feite heeft deze MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken al gedurende vijf dagen erop gewezen dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken omlaag zal gaan. Zijn negatief signaal staat dus nog steeds uit. Het gemiddelde van de CCI daaronder zegt hetzelfde, maar hij doet dat al gedurende 11 dagen. Hij divergeert negatief. Er is daarmede geen enkel positief signaal te vinden in de indicatoren. Maar let op: de indicatoren zijn betrouwbaar, maar het is de koers die uiteindelijk bepaalt waar het heengaat. Indicatoren kunnen hooguit waarschuwen, maar zekerheid bieden zij nooit. Mochten zij in het onderhavige geval (voorlopig) geen gelijk krijgen dan zou de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken door de top van 586 kunnen breken. Dit wil niet zeggen dat er daarna geen reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal volgen, maar dat is dan een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken na een hogere top. Veel bloed vloeit er doorgaans niet na een dergelijk patroon. Maar als deze top van 586 niet gebroken gaat worden is de kans groot dat er een Kopschouderpatroon ontstaat, dat dan als een grote topformatie geldt. Dat hoeft dan niet in een onafgebroken dalende beweging te resulteren, maar de kans dat dit Kopschouderpatroon dan bevestigd gaat worden is groot. Uiteindelijk moet deze bevestiging geschieden middels een doorbraak door de (in de grafiek aangeduid als mogelijke) neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken op 528. Er ontstaat dan een groot patroon dat begint op 23 april van dit jaar (zie links in de grafiek) en zijn top zet op 25 juli. Het is te vroeg om nu al een doel te berekenen, maar dat zal in ieder geval lager liggen dan 470. En nu de markten zich bevinden in de zwakke maanden september en oktober is deze kans alleszins een goede reden om zeer voorzichtig te zijn. Een mogelijke Kopschouderpatroon als top ziet men in veel markten. In de grafiek van de DAX bijvoorbeeld en in die van de Dow Jones Industrial Index. Het feit dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken niet alleen staat moet uw zorgen groter maken. In de grafiek zoals wij die tonen zijn veel steunniveaus aangegeven. Op ieder van deze niveaus kunnen reacties (omhoog) ontstaan, maar in principe (zolang er geen bewijs is van het tegendeel) zijn ze verraderlijk.

De Rente

Hierboven wezen wij al op de onverwachte stijging van de rente. Vorige week meldden wij dat al voor wat de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken betrof (10-jaars rente in Duitsland). Deze daling is ook te zien in Amerika. Daar ging de 30 jaar Treasury afgelopen week omlaag van 164 naar 157 (een daling van 4,3%). Zijn verlies voor de laatste twee weken staat nu op 5.2%. De rente is dus op een breed front aan het stijgen, maar voor ons is het te vroeg om hiervoor een duidelijke verklaring te geven. Dit vooral omdat overal gewerkt en gedacht wordt aan een verdere verlaging. Derhalve houden wij het voorlopig, zoals gezegd, op een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar maakte er weer niets van en het ziet er niet naar uit dat hier op korte termijn verandering in gaat komen. Het gehele beeld toont negatief.

De prijs van een vat Brentolie

De Brent Index liet weer eens een daling zien. En daarmede kwam hij onder het niveau van US$60 per vat. Dit lijkt echter niet lang meer te gaan duren. In de daggrafiek wordt duidelijk positief gedivergeerd en de weekgrafiek ziet er in de indicatoren goed uit. Daarenboven lijkt de OPEC akkoord te zijn met een verdere productieverlaging. Dit staat dan wel in tegenspraak tot de recessiesignalen die er overal opduiken.

De Prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud bevestigt de dreiging van een zwakke aandelenmarkt. Hij is in de afgelopen week weer gaan stijgen met bevestigende indicatoren op de daggrafiek. Er zou dus een voortzetting van de stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken moeten volgen. Het zou kunnen zijn dat dit wijst op een verdere vlucht naar bescherming.

Strategie

Opnieuw hebben wij aandelen verkocht, ditmaal ASM International en Teleperformance. En opnieuw is het argument: winstnemen en risicoaversie.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

16 september 2019     4.00  Industriële productie China

17 september 2019   11.00  ZEW Sentimentcijfers Europese en Duitse industrie

18 september 2019   11.00  Inflatiecijfers Europa

18 september 2019   20.00  Rentebesluit Amerikaanse FED

23 september 2019   10.00  Cijfers over gezondheid duitse en Europese productiesector

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 16 september 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.