Dit duurt niet lang meer

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-06-10) 479,38

Onze conclusies:
Korte termijn: negatief maar wacht op draai
Middellange termijn: negatief maar wacht op draai
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De bevestiging waarover wij in de vorige blog spraken is niet gekomen. De markt is nu in een zeer penibele toestand geraakt. Maar wij zijn na het bestuderen van vele grafieken tot de conclusie gekomen, dat de huidige negatieve beurs niet lang meer zal aanhouden. Voor wat het Griekse probleem betreft hebben de Grieken gekozen voor een uitstel van de uiteindelijke confrontatie tot uiterlijk 30 juni. Dit zou dus nog drie weken onzekerheid betekenen, maar de vraag leeft bij ons of de markt dit toneelspel nog lang als serieus gaat nemen. Alleen de Grieken beweren nog dat een Grexit een wereldwijd probleem zal zijn. Hoogstwaarschijnlijk realiseert de markt zich een dezer dagen, dat het misschien wel een probleem is maar dan een beperkt probleem. Europa heeft zich volledig ingedekt en de bewering, dat alle vorderingen op Griekenland verloren zullen gaan bij een Grexit moet ook met de nodige nuanceringen beoordeeld worden. De leningen luiden in Euro’s, zij zijn voor een deel gedekt (voor wat het waard zal zijn) en terugbetalingstermijnen van dertig jaar stellen toch ook niet zo veel voor. En ondertussen zijn er in de effectenbeurzen een heleboel negatieve signalen opgeruimd.

De Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken is overal op gang gekomen. Er zijn een aantal steunpunten vervallen, maar nieuwe steunpunten zijn door de koersverval bereikt. De ontwikkeling van het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken duidt niet op een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken markt (omzetten dalen). En de Overbought situatie is overal omgeslagen in een Oversold situatie. In Amsterdam wijkt het koersniveau nu 2 maal de standaarddeviatie af van het gemiddelde. Dit duidt op een sterk overtrokken markt. Wij zijn dus niet pessimistisch. Het is mogelijk dat de markt nog even een veer gaat laten maar de kans dat dit de laatste is, is groot. De voorzichtige belegger houdt echter het niveau van 469 in de gaten. Als de koers dit niveau breekt (en een korte een- of tweedaagse doorbraak gevolgd tot een herstel boven 469 valt daar buiten) dan wordt het scenario volledig anders. Tokio heeft zich tijdens de daling het best gehouden, maar daar ziet de lange termijn grafiek er het gevaarlijkst uit. Ook Amerika houdt voor wat de langere termijn betreft niet over. De Transportation Index heeft de top van de Industrials niet bevestigd. Dit signaal is negatief, maar dit duidt voor wat ons betreft op de iets langere termijn. Op de kortere termijn zien wij de beurs herstellen en wij verwachten in Amsterdam (en ook in andere markten) dan ook nog een nieuwe top. Wij laten hieronder de daggrafiek van de DAX zien.
BLOG 20150608 FIG1 DAX

Figuur 1.

De koers van de DAX bevindt zich in een dalend kanaal. Het MA50 is doorschreden en de steun op 11.013 ligt binnen bereik. De onderzijde van het kanaal werd nog niet bereikt. Hier ligt ook het MA150 en deze twee tezamen vormen een sterke steun. Met een daling van nog eens 200 punten zou de DAX een einde kunnen stellen aan de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Mocht dit zo zijn dan is de daling gebleven bij een doodnormale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die op dit moment bij de AEX ruim 5% bedraagt en bij de DAX ruim 6%. De 10% lijkt dus, tenminste als het door ons geschetste scenario zich realiseert, niet bereikt te worden en daarmede is er niets bijzonders gebeurd. Maar met de huidige koers heeft de DAX het dieptepunt van 7 mei van dit jaar bereikt. Dit was de dag dat de AEX zijn bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 469 neerzette. De DAX heeft dus eigenlijk niets meer te missen. Er zijn twee bevestigende aanwijzingen in de figuur. Allereerst is er de Oscillator. Deze is gaan stijgen. De DAX staat hiermede niet alleen, maar het is ook niet zo dat alle Europese beurzen hem hierin gevolgd zijn. Amsterdam doet bijvoorbeeld nog niet mee. Maar als een dezer dagen de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken dit voorbeeld volgt dan is dit een koopsignaal voor de DAX. Daaronder vindt u de Zone Oscillator. Hij heeft de onderste (horizontale) lijn bereikt en hij is daarop gaan stijgen. Dit is een sterke aanduiding van een komende uptrend

Al met al zijn de kansen (volgens de grafiek en volgens de indicatoren) aanwezig dat het een dezer dagen is afgelopen met de daling. Dit zou kunnen gebeuren omdat de financiële wereld het zat is om naar de Griekse soap te kijken. Wij houden het daarop maar wij wachten wel op een definitief koopsignaal.

De Rente

Opnieuw vloog de rente omhoog. Nu op afgelopen maandag maar ook op vrijdag. Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaar Nederlandse Staatsleningen steeg van 0,67% naar 1,07% afgelopen vrijdag. Een hele stap dus. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is stijgende en het MA10 tezamen met het MA30 staat op het punt een Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken te maken. De grafieken tonen alleen maar positieve dingen en het ligt voor de hand om te concluderen dat de stijging nog even door kan gaan. Ook de maandgrafiek ziet er zeer goed uit. Maar toch waarschuwen wij voor de iets langere termijn. Wij zitten met een renteniveau dat vergezeld gaat van een QE programma die beiden volledig nieuw zijn. Er is dus geen ervaring. En als het waar is dat de laatste inflatiecijfers voor Europa een gewicht in deze stijging hebben gehad en als, zoals wij denken deze inflatiestijging wel eens veroorzaakt zou kunnen zijn door eenmalige gebeurtenissen, dan kan de rente ook weer snel omlaag. Hoe dit ook zij: de grafieken zijn positief en wij blijven voorzichtig.

De US$ in €’s uitgedrukt

Op korte termijn ziet het plaatje van de Dollar er positief uit. Maar de weekgrafieken aarzelen nog. Zij zijn er nog niet duidelijk over of wij inderdaad te maken hebben met een doodnormale pullback die voorafgaat aan een verdere daling. Het beste dat wij kunnen zeggen is dat het zaak is om even de kat uit de boom te kijken. Een duidelijke koers beneden 90 luidt de verdere daling in. Een koers boven de 90 zet de stijging in.

De prijs van een vat Brentolie

De grafieken geven tegenstrijdig signalen. Op de daggrafiek zou de prijs van een vat Brentolie gaan stijgen en op de weekgrafiek zou hij gaan dalen. Om een en ander met elkaar in overeenstemming te brengen kan er slechts één conclusie zijn en dat is dat een stijging nog mogelijk is maar deze zal gering zijn. De langere termijn is omlaag gericht en dat beeld zou dan weer in overeenstemming zijn met de signalen die er in de markt te beluisteren vallen. Er lijkt geen enkele reden te zijn om te veronderstellen dat de productie, die nu al ruim boven de vraag ligt, zou gaan dalen. Eerder zou hij nog gaan stijgen nu de OPEC besloten heeft op de 30 miljoen te blijven zitten en nu Iran dicht bij de dag is dat het zijn olievoorraden kan exporteren.

Het Goud

De prijs van een troy ounce Goud is opnieuw door zijn steun rondom US$1.162 gevallen en hij is nu op weg naar de volgende steun rond US$1.130. De grafieken vertellen ons dat het einde van de ellende van de goudbezitters nog niet in zicht is. Ook de vele stemmen, die vertellen dat een dalende aandelenbeurs gepaard gaat aan een stijgende goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken zullen inzien dat deze stelling niet altijd opgaat. Wij herhalen ons standpunt dat wij al vele malen geuit hebben dat het nu geen tijd is om in goud te beleggen.

Strategie

Wij staan aan de kant te wachten om de recent gecreëerde liquiditeiten te investeren zodra de markt gedraaid is.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 8 juni 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.