De Sprinter en de Optie

publicatiedatum 15 april 2011, AEX 359,44

Bij tijd en wijle krijgen wij wel eens de vraag van lezers van onze artikelen en commentaren of wij geen aandacht kunnen schenken aan een onderwerp waar zij dan met name in geïnteresseerd zijn.

Onze artikelen ontstaan enkel en alleen uit de noodzaak om voor onze cliënten, die wij adviseren of voor wie wij een portefeuille beheren, interessante en winstgevende beleggingsprojecten en/of strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën te vinden of te ontwikkelen. Soms past een vraag van een lezer hierin en dan kunnen wij daaraan voldoen. In principe beperken wij ons tot het belang van onze cliënten en u kunt dus ook alle projecten en ideeën zoals wij die beschrijven (en die, na studie, wij de moeite waard achten) in portefeuilles van onze klanten terugvinden.

Het schrijven van Calls

Sinds de introductie van opties hebben duizenden beleggers de voordelen ontdekt van het gedekt schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken van Call opties. Op deze wijze probeert men de verwachtingswaarde te incasseren, die in de prijs van opties ligt besloten. De keuze voor de onderliggende waarde (dus de waarde waarop men schrijft) is groot. Men schrijft bijvoorbeeld vaak Calls op een aandeel dat men in bezit heeft (wij hebben u nog afgelopen week het aandeel Unibail-Rodamco aanbevolen als een mooi aandeel om Calls op te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken). Ook de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken wordt hiervoor gebruikt. Men koopt dan een Call met een lager gelegen UitOefenPrijs (UOP) en men verkoopt een Call met een hogergelegen UOP, of men koopt een langerlopende Call en men verkoopt een korterlopende met gelijke UOP. Er zijn vele mogelijke combinaties van UOP en UOD (UitOefenDatum) te bedenken, maar ze hebben allemaal hetzelfde nadeel. Men moet verwachtingswaarde kopen om gebaseerd daarop verwachtingswaarde te kunnen verkopen.

Turbo’s, Sprinters, Speeders

Bij de introductie van de Turbo veranderde de wereld. Men kon toen plotseling een positie (bijvoorbeeld in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken) innemen zonder verwachtingswaarde te kopen en waarbij men toch gebruik kon blijven maken van de leveragefactor, die de handel in opties kenmerkt en zo aantrekkelijk maakt. Sinds de introductie van de Turbo door ABNAmro, zijn er met verschillende benamingen concurrenten geïntroduceerd, zoals de Sprinter (van ING), de SpeederUitgegeven door de Commerzbank en City Group. De Speeder is een andere naam voor Turbo. Vergelijkbare producten zijn ook Mini-futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken Calls, Best Speeders ook genoemd Limited Speeders en Quanto Speeders. Copyright Vladeracken (van Commerzbank) en later (na de overname door RBS van de Turbo) de nieuwe Turbo van ABNAmro. In principe zijn ze allemaal hetzelfde met dien verstande dat Commerzbank nog een tweede vorm introduceerde, de zogenaamde Limited SpeederUitgegeven door de Commerzbank en City Group. De Speeder is een andere naam voor Turbo. Vergelijkbare producten zijn ook Mini-futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken Calls, Best Speeders ook genoemd Limited Speeders en Quanto Speeders. Copyright Vladeracken (tegenover de Unlimited SpeederUitgegeven door de Commerzbank en City Group. De Speeder is een andere naam voor Turbo. Vergelijkbare producten zijn ook Mini-futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken Calls, Best Speeders ook genoemd Limited Speeders en Quanto Speeders. Copyright Vladeracken). Het verschil is dat de eerste (de Limited) een beperkte looptijd heeft. Daaruit vloeit voort dat financieringsniveau en Stoploss-niveau samen vallen en dat er, zij het zeer beperkt, nog een soort verwachtingswaarde in de prijs is opgenomen. Wij zullen het hierna niet meer hebben over de Limited versie maar wij gaan uit van de Unlimited en in het bijzonder gaan wij het hebben over de Sprinter, maar u mag daarvoor ook lezen Turbo of SpeederUitgegeven door de Commerzbank en City Group. De Speeder is een andere naam voor Turbo. Vergelijkbare producten zijn ook Mini-futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken Calls, Best Speeders ook genoemd Limited Speeders en Quanto Speeders. Copyright Vladeracken. Er is één fenomeen bij de Unlimited waarvan u kennis genomen moet hebben om niet voor verrassingen te komen staan. Het financieringsniveau van de Unlimited (dus ook van de Turbo en de Sprinter) wordt in de loop van de tijd verhoogd, doordat rente wordt berekend. Maar ontvangen dividenden worden weer afgetrokken en omdat die op dit moment groter zijn dan de te betalen rente, kan het financieringsniveau dalen. Het tijdstip van uitbetalen (dividenden) en berekening (rente) is daarbij ook nog van belang. Het financieringsniveau kan hierdoor fluctueren.

Voorbeeld

Stel dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op een zekere dag (in ons voorbeeld gebruiken wij koersen van 24 maart 2011) 364 noteert. De Call AEX april 2011 370 kon toen nog verkocht worden voor €1,60 (de looptijd was nog ruim drie weken). De Sprinter 325 geeft een leverageMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Formule: Leverage = koers van de onderliggende waarde / koers optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken (warrant) * pariteit. Copyright Vladeracken van 7,50. Wij hebben dus €37.000 / 7,50 nodig voor de aankoop van sprinters ofwel €4.933 tegenover elke Call 325 die wij schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken. De prijs van een Sprinter 325 was op dat moment €4,87 en dat betekent dat we afgerond 1.015 sprinters moeten kopen voor €4.945. De Call brengt €160 op en dat geeft dus een opbrengst in 3 weken tijd van 3,2%. In de praktijk zult u de Call verkopen op dinsdag of woensdag vóór de expiratiedag, zodat de looptijd dan ruim vier weken is. De opbrengst van de Call mag u dan schatten op gemiddeld (afhankelijk van de stemming op de beurs) €250, hetgeen ruim 5% is. Wij berekenen in dit voorbeeld geen kosten omdat alles ruw berekend en afgerond is. De 5% lijkt alleszins haalbaar na kosten. Uiteraard kan de AEX gaan stijgen nadat u uw Call verkocht hebt. Zoals u weet is de AEX Call van het Europese type. Hij kan dus niet opgevraagd worden. U hebt verkocht een Call 370. Als u deze terug moet kopen omdat de AEX op de UOD meer dan 370 noteert hebt u een extra winst van 370-364=6. Dit verhoogt uw rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken met ruim 12% tot circa 15% (en dat alles voor 3 weken).

Het Risico

Maar de AEX kan ook dalen. In dat geval gaat u gewoon door met schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken. Weliswaar zult u netto op verlies kunnen komen, maar de Sprinter wordt niet opgevraagd en derhalve hoeft u dat verlies niet te realiseren. Zolang u de looptijd van de verkochte optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken kort houdt (1 maand) is uw risico niet zo groot.

Het is ook mogelijk dat de AEX in een echte recessie komt. De AEX gaat in dat geval sterk onderuit en bereikt (bijvoorbeeld) zelfs uw Sprinter Stoploss niveau. U zult het verlies dan automatisch realiseren, maar om u voor deze kuil van de teleurstelling zo goed mogelijk te wapenen zijn er twee dingen die verstandig zijn om te doen.

Hieronder vindt u een grafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Hij loopt vanaf april 2006. Het is een daggrafiek. In eerste instantie moet u naar de blauwe horizontale bars kijken. Dit zijn de Expiratiedagen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Hierop volgend kijkt u naar de zwarte lijn die door het koerspatroon loopt. Dit is het 20-daags Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken van de koersen. In ons artikel over Unibail-Rodamco hadden wij u geadviseerd om geen Calls te verkopen als de koers beneden dit gemiddelde lag. Dit was nodig omdat het aandeel Unibail-Rodamco opgevraagd kan worden. U kon dus op deze manier bij een forse daling van de koers mooi de diepte in duiken. In dit geval, omdat de Call niet opgevraagd kan worden en nu er een stoploss niveau is waarop de Sprinterpositie dus automatisch opgelost wordt, kunt u ook onder deze MA20 Calls blijven verkopen. In die periode weet u dat u op de Sprinter verliest. Het is dan dus zaak om tijdens de daling van de onderliggende waarde veel opbrengst te krijgen en u verkoopt derhalve zo dicht mogelijk tegen de koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken aan of u verkoopt zelfs lager (in-the-money dus). Het is in een dergelijk geval verstandig om te blijven verkopen. Bij een sterke daling van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken doet u dat mogelijkerwijze zelfs meerdere malen in één periode van een maand. Mocht de koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zich plotseling herstellen en u bent de mening toegedaan dat er een einde aan de daling is gekomen, bijvoorbeeld doordat hij kruist met de MA20, koop dan de door U verkochte Call eventueel met verlies terug en verkoop onmiddellijk een nieuwe Call duidelijk boven de koers. Als de koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken stijgende is en zeker als hij boven de MA20 ligt dan moet u zorgen voor ruimte, zodat u ook van de stijging van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken kunt profiteren (out-of-the-money). Evenals de MA250-15, welke hierna ter sprake komt is de MA20 een volgsysteem. Er zijn vele wegen die de belegger naar het gewenste doel kunnen brengen. Als u de voorkeur geeft aan een ander volgsysteem doe dat dan. Belangrijk is niet welk systeem u gebruikt, maar dát u een systeem gebruikt.
Blog-20110415-AEX-Index-Fig1

Figuur 1

De MA250-15

Onder de stijgende koersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in de figuur loopt een rode lijn. Hij ligt (in oplopende tijden) zeer laag en dieptepunten in de koers van de index raken deze lijn niet of net. Dit is geen toeval. Wij hebben de lijn precies berekend. Het is een Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken van de dagelijkse slotkoers minus 15 gemeten over 250 dagen. Als u een sprinter koopt met een Stoploss onder dit niveau dan is het risico dat u uitgestopt wordt zeer gering. Mocht dit toch gebeuren dan zult u op uw sprinter een verlies realiseren, maar als u alles volgens het hierbovenstaande gedaan hebt dan zal dit verlies voor een deel tot helemaal gecompenseerd worden door de opbrengsten die u reeds gerealiseerd hebt. Als het u zou overkomen dan moet u wederom een sprinter kopen, maar pas op het moment dat de koers dit MA250-15 opnieuw (maar nu naar boven) kruist. Neem eventueel een marge in acht om zigzags te voorkomen.
Deze lijn zal bij een stijgende Index ook gaan stijgen. Mocht u van mening zijn dat er een Sprinter is die goedkoper gekocht kan worden (terwijl hij uiteraard onder de MA250-15 blijft), dan moet u niet aarzelen uw sprinter in te ruilen voor een die hoger ligt. U maakt dan geld vrij en u verhoogt uw leverageMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Formule: Leverage = koers van de onderliggende waarde / koers optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken (warrant) * pariteit. Copyright Vladeracken. U moet dan wel alles opnieuw berekenen. Telkens als u een nieuwe Call verkoopt maar zeker als u eerst de Call met verlies hebt teruggekocht (koers AEX is na daling gestegen) is het verstandig te controleren of u uw sprinter door wilt rollen.

Margin

Bij ons weten zijn er nog geen brokers die de gekochte sprinter als onderpand erkennen zodat zij voor deze constructie nog margin berekenen. Het enige dat wij hierover kunnen zeggen is dat zij achterlopen. Dring er bij uw broker op aan dat hij zich aanpast aan de nieuwe mogelijkheden die moderne tijden bieden.

De Realiteit

Zoals boven gezegd vindt u constructies waarover wij schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken en die door ons positief worden bevonden terug in portefeuilles van onze cliënten. In dit geval hebben wij op 28 maart (toen wij dit artikel schreven) de volgende constructie gelegd:

Actie *) op 28 maart 2011 Investering Waarde per 14 april 2011 RendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken in %
Koers AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 363,39
Koop 1020 sprinters AEX Long 325 € 5.098 € 4.661
Verkoop 1 Call AEX April 2011 370 € 154 € 5
Geïnvesteerd € 4.944 € 4.655 -/- 5,85 %
Actie tussen 15 april en 22 april 2011
Verkoop 1 Call Mei 2011 370
Geïnvesteerd

*) alle beurstransacties na transactiekosten

De beurs nam afgelopen week een flinke duik en hierdoor verminderde de opbrengst dusdanig dat de constructie (tijdelijk) op verlies kwam. In verband met dit artikel waren wij daar niet ongelukkig over want nu kunt u in bovenstaande cijfers zien dat constructies zoals de onderhavige ook risico in zich dragen. Wij zien deze daling als het einde van de correctiefase en derhalve hebben wij besloten om niet zoals de bedoeling was, vandaag al een nieuwe Call te verkopen. Er is immers nog ruimte omdat de volgende expiratiedatum nog 5 weken verder is en wij spraken over een voorlooptijd van 4 weken. Wij stellen dat nu uit tot ergens in de komende dagen en we mikken erop, dat we dan een betere koers voor de Call krijgen of misschien wel een hogere Call kunnen verkopen. Voor vandaag (15 april) hebben wij een limietorder ingelegd om de Call Mei 2011 370 op € 2,50 te verkopen.

Conclusie

Wij zullen voorlopig iedere maand een nacalculatie maken. Wij zullen daaraan toevoegen een nacalculatie van onze transacties met Unibail-Rodamco (zie ons artikel van vorige week). Tenzij er redenen zijn om hier van af te wijken publiceren wij deze nacalculaties op de woensdag vóór iedere expiratiedag. Omdat wij op die dag bepalen of en welke nieuwe transacties wij willen uitvoeren maakt dit het voor u mogelijk dezelfde transacties uit te voeren als u ons wilt volgen. Naast de site waarop u dit artikel leest, kunt u te allen tijde inloggen bij vermogensbeheer.co onder “nieuwsblog” en later in de maand onder “resultaten” waarop deze nacalculatie in ieder geval te vinden blijft. Mocht u aan de publicatie van deze nacalculatie persoonlijk herinnerd willen worden meldt u dan als volger van Vladeracken op Twitter.

Den Haag, 15 april 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV heeft voor sommige cliënten positie in de hier besproken of vergelijkbare effecten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken producten belegt of wenst te beleggen, doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. Het besproken product en de besproken strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken vertegenwoordigen een hoog risico.

 

9 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Sprinters op de AEX combineren met Calls […]

  2. […] Sprinters op de AEX combineren met Calls […]

  3. […] Sprinters op de AEX combineren met Calls […]

  4. […] Sprinters op de AEX combineren met Calls […]

  5. […] Sprinters op de AEX combineren met Calls […]

  6. […] Sprinters op de AEX combineren met Calls […]

  7. […] Sprinters op de AEX combineren met Calls […]

  8. […] Sprinters op de AEX combineren met Calls […]

  9. […]  Sprinters op de AEX combineren met Calls […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.