Dagboek van ons handelen op de AEX Index

De handel op indexen is dezer dagen weer zeer populair aan het worden. Daarbij worden veel verschillende systemen gebruikt. Wij gaan in onderstaand dagboek onze overwegingen vastleggen, die ons leiden tot het innemen/uitstappen van posities in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Reeds vaker hebben wij in onze analyses dit handelssysteem getoond en wij gebruiken dit systeem al veel langer in de praktijk, zij het niet continue. Wij zijn de continue administratie van het systeem op 1 januari 2014 gestart en voeren de transacties sinds 6 februari ook daadwerkelijk uit. Dit hangt samen met het feit dat wij pas eind januari van dit jaar besloten hebben om onze wederwaardigheden met dit systeem in de vorm van een dagboek te gaan vastleggen.

Wij gebruiken voor onze besluiten een serie indicatoren, die voor de overgrote meerderheid eensgezind moeten zijn willen wij tot aankoop overgaan. Wij verkopen longposities in beginsel op het signaal van de CCI maar (met name als dat signaal er niet is) volgen ook andere indicatoren. Verkoop van shortposities wordt gedaan na de eerste signalen van onze indicatoren.

De indicatoren en de regels

1.  De Keltner Channelvan Chester W. Keltner. Hij ging uit van een 10-daags Voort-schrijdend Gemiddelde van de Typical Price. Hij berekende ook een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de Daily Range en dit werd onder en boven het Typical Price Gemiddelde geprojecteerd. Indien de koersen boven de bovenste lijn kwamen werd dit gezien als een bullish signaal en wanneer de koersen onder de onderste lijn sloten was dit een bearish signaal. Latere auteurs gingen uit van een exponentieel Moving Average en zij vervingen de Daily Range door de Average True Range. Copyright Vladeracken. Na een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken onder de onderste/bovenste band geeft ieder signaal, dat een draai aankondigt in de koersrichting een koopsignaal onder de voorwaarde dat de markt hoger opent/noteert op de volgende dag. (en vice versa);
2. De CCI geeft een exitsignaal wanneer een hogere koers boven de bovenste band niet meer door de CCI wordt geconfirmeerd;
3. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken (MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken). Als beide onderdelen stijgen dan stijgt de markt. Als beide onderdelen dalen dan daalt de markt. De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken bevestigt;
4. De Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken (SS). Kruisingen van de beide lijnen boven of onder 80 respectievelijk 20 geven de signalen. Maar de korte lijn moet daarna beneden 80 of boven 20 liggen. Ook de Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken bevestigt;
5. Een Zone-Oscillator (ZO), die op of buiten zijn grenzen een top respectievelijk een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken maakt.

Voor een nadere toelichting op deze indicatoren verwijzen wij naar het Vladeracken Woordenboek op onze website. Enkele van deze indicatoren tonen wij ook in de onderstaande grafiek.

Handelsregels

·    Wij kopen of verkopen sprinters/turbo’s en wij doen dat in de ochtend volgend op de dag waarop het signaal werd gegeven. Dit betekent dat wij niet constant in de markt zijn.
·    Wij reserveren een bedrag van € 3.000 voor de aankoop van sprinters.
·    Margin verplichtingen zijn er niet want wij schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken niet. Opbrengsten worden niet herbelegd. Alle bedragen hieronder genoemd zijn na kosten.
·    De keuze voor het stoploss niveau van sprinters en turbo’s wordt bepaald op basis van de maximale investering van € 3.000 en, aan de hand van de leveragefactor, op basis van een maximale risicoblootstelling van € 30.000.

Dit laatste werkt als volgt: Zodra u de koers van de betreffende turbo (zeg P) en de leveragefactor (LF) kent, dan deelt u € 30.000 door P en daarna nog eens door LF. De uitkomst van dit sommetje levert het maximum aantal van de specifieke turbo of sprinter die wij aankopen.

Ter vereenvoudiging van de boekhouding nemen wij hieronder alle betalingen als verlies en alle ontvangsten als winst. Wij houden dus een kasboekhouding bij. Toevalligerwijze hebben wij op het moment van afsluiten van dit artikel geen positie meer. Dit betekent dat het cashflow resultaat op 17 april gelijk is aan het werkelijke resultaat.

Binnen afzienbare tijd zullen wij dit dagboek via onze website doorlopend gaan publiceren en kunt u de ontwikkelingen op actuele basis gaan volgen. Het staat u dan vrij om hetzelfde systeem op te zetten of om ons actief te volgen bij het in- / uitstappen. Wij garanderen u echter niet dat wij altijd op tijd de veranderingen doorgeven en uiteraard nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor uw resultaten.

Het koersplaatje

Wij laten u hieronder de grafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien. De pijltjes verwijzen naar de tekst. De zwarte pijltjes geven de data waarop de signalen werden gegeven door het systeem. De rode pijltjes staan bij de dagen waarop er verkocht en de groene pijltjes staan bij de dag van aankoop (beide steeds in de ochtend).

BLOG 20140418 AEX FIG1

Figuur 1.

Dagboek

 

Januari
2 jan. Wij reserveren € 3000.
15 jan. De koers sluit boven de bovenste Band.
17 jan. De CCI geeft een verkoopsignaal. De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daalt.
21 jan. SS bevestigt Shortsignaal;.ZO bevestigt.
22 jan. Wij kopen (op papier) 700 Sprinters Short op de AEX met een stoploss van 426 (20 punten boven de koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, die op dat moment 406,92 bedraagt). De leverageMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Formule: Leverage = koers van de onderliggende waarde / koers optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken (warrant) * pariteit. Copyright Vladeracken (hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken) van deze sprinter bedraagt 13,0 en hij kost ongeveer € 3,05. De investering bedraagt derhalve € 2.145 (incl. kosten) en de kas daalt naar € 855.

Het risico dat wij nu lopen bedraagt uiteraard de investering, maar aan de hand van de leveragefactor kan ook bepaald worden wat de AEX-tegenwaarde (de onderliggende waarde) is van het risico dat wij zijn aangegaan. En die is (3,05 * 800 * 13 =) € 31.720. Maar door het wezen van de Sprinter kunnen wij maximaal onze investering verliezen.

Februari
4 feb. De koers sluit boven de onderste band komend van beneden.
De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken stijgt;
5 feb. De koers komt boven de bovenste band.
6 feb. Wij verkopen / sluiten (op papier) 700 Sprinters Short, tegen € 4,83; de koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken bedraagt op dat moment 384,80.
De opbrengst is € 3.364, de netto winst bedraagt daarmee € 1.219 en de nieuwe stand van de kas bedraagt € 4.219.
6 feb. SS kruist en komt boven 20 hetgeen een bevestiging is.
Wij gaan morgenvroeg long.
7 feb. Koop 700 Sprinters Long op de AEX met een stoploss van 376 ad
€ 2,23 per stuk; De koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken bedraagt op dat moment 389,52; De leveragefactor van deze sprinter is ongeveer 18, de investering € 1.565 (incl. kosten).
7 febr. ZO bevestigt.
17 feb. Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackendaalt; Wij vertrouwen de markt niet.
18 feb. Exit 700 Sprinters Long 376 ad € 3,36 (de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is op dat moment 402,09). De opbrengst bedraagt daarmee € 2.340 en onze winst € 775. De nieuwe stand van de kas bedraagt € 4.994.
18 feb. ZO zet een lage top.
20 feb. SS kruist en komt beneden 80 maar wij vertrouwen het nog steeds niet
27 feb. De ZO die inmiddels weer is gaan stijgen en geeft opnieuw een bevestiging vanuit een hogere top.
28 feb. Wij kopen 1.400 Turbo’s Short met een stoploss van 408,70 ad € 2,13 tegen een transactietotaal van € 2.994. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken bedraagt op dat moment 398,89.

Stand van de kas eind februari bedraagt daarmee € 2.000, de slotkoers van de turbo die wij in portefeuille hebben, bedraagt € 1,97 en de totale waarde van onze portefeuille bedraagt daarmee € 4.758, een rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van 58,6% in twee maanden tijd. Let wel, niemand belegt zijn gehele vermogen in dit soort instrumenten (althans niemand die aan risicospreiding doet) en vrijwel iedereen heeft juist tegenover dit soort beleggingen een veel grotere hoeveelheid laag-risico-beleggingen staan, die aanzienlijk minder opbrengen, maar die als buffer dienen en u in staat stellen om met een klein bedrag dit soort risico’s aan te gaan. En dan dient het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken dat u behaalt in feite afgezet te worden tegen het totale vermogen, dat u belegt en niet alleen tegen het voor deze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken weggezette deel van het totaal. Maar toch, ook op een individuele belegging is 58,6% in twee maanden om de vingers erbij af te likken.

Maart
3 mrt. De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken stijgt weer maar de SS kruist op een te hoog niveau.
5 mrt. De markt opent lager.
6 mrt. Wij verkopen de Turbo’s Short 408,70 met verlies ad € 1,75 per stuk. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is op dat moment 399,56. Overigens blijkt deze beslissing later verkeerd, maar regels zijn regels. De opbrengst van de verkoop bedraagt € 2.438 en de nieuwe stand van de kas is € 4.438.
14 mrt. De markt sluit met een HammerTonkachi. Een witte of zwarte candlestick in een downtrend met aan de bovenzijde een zeer lange schaduw, die 2 tot 3 keer zo groot is als het lichaam. Het is een omkeerpatroon. Copyright Vladeracken op de onderste band.
17 mrt. De HammerTonkachi. Een witte of zwarte candlestick in een downtrend met aan de bovenzijde een zeer lange schaduw, die 2 tot 3 keer zo groot is als het lichaam. Het is een omkeerpatroon. Copyright Vladeracken wordt bevestigd. Het patroon wordt een Morningstar; De ZO geeft bevestiging van een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken.
18 mrt. Wij kopen 800 Turbo’s Long op de AEX met een stoploss 368 ad
€ 2,83; De stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dat moment bedroeg 386,28, de investering € 2.284.
De kas daalt daarmee tot € 2.154.
18 mrt. De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken stijgt en de SS kruist boven 30.

Op 31 maart 2014 is de slotkoers van de Turbo die wij op dat moment in portefeuille hebben € 4,34. De waarde van deze positie bedraagt derhalve € 3.472 en de totale waarde van onze portefeuille (inclusief de kas) € 5.626. Het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken over de maand maart is daarmee 18,2%.

April
1 apr. De CCI confirmeert niet meer. Dit is een eerste verkoopsignaal.
2 apr. Wij verkopen 800 Turbo’s 368 ad € 4,57, totale verkoopopbrengst is
€ 3.643. de stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dat moment bedraagt 406,14.
De nieuwe stand van de kas bedraagt € 5.797.
7 apr. Alle indicatoren wijzen nu op een short.
8 apr. Wij kopen 715 Turbo’s Short met een stoploss van 411 ad € 1,75 tegen een netto investering van € 1.262. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken opent op dat moment op 404,19. Onze kaspositie daalt hiermee naar € 4.535.
17 apr. De HammerTonkachi. Een witte of zwarte candlestick in een downtrend met aan de bovenzijde een zeer lange schaduw, die 2 tot 3 keer zo groot is als het lichaam. Het is een omkeerpatroon. Copyright Vladeracken wordt bevestigd. Het patroon wordt een Morningstar; De ZO geeft bevestiging van een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken.

Tot zover ons dagboek. Wij hebben nu geen positie en wachten op wat onze indicatoren ons gaan vertellen. U hoort nog van ons.

Den Haag, 18 april 2014
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. Vladeracken belegt en / of heeft belegd conform de hierboven uiteengezette methodiek voor diverse cliënten van het bedrijf.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.