Beurscommentaar: Een kink in de kabel

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2014-08-18: 395,35)

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: draai naar positief in wording
Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op komst
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het zag er allemaal zo mooi uit en toen kwam het (misschien wel valse) bericht dat het leger in de Oekraïne in de slag was gegaan met een Russische pantsercolonne. In de Westerse wereld werden de winsten van vrijdag, die behoorlijk waren, direct weer ingeleverd. Maar technisch gezien werd deze val wel ondersteund door het feit dat in een aantal markten de weerstand van een voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken (MA50 daags) was bereikt. Dus stelt de technische analist “was het vandaag niet dan was het morgen gebeurd” en daarmede kwalificeert hij het als een normale onderbreking in een (korte termijn) stijgende markt. De koersen die hier en daar afgelopen vrijdag werden neergezet wijzen echter ook nog op een vervolg van de daling. Er waren een Bearish EngulfingZie Engulfing patroon. Thomas Bulkowski stelde vast dat deze candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken in een uptrend in 79% van de gevallen waarin hij voorkwam, op correcte wijze een bearish reversal aankondigde. Hiermede bestempelt hij het als het beste omkeerpatroon in een bullmarkt. Thomas N. Bulkowski zet dit patroon op de derde plaats van de acht meest betrouwbare candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken patronen. Copyright Vladeracken en een Dark Cloud te onderscheiden. Deze negatieve candles komen echter voor na een zeer geringe stijging en dus tillen wij er niet zo erg aan. Wat ons minder zint is het feit dat de Crash Indicators overal in Europa geactiveerd zijn. Normaliter wijst dat op een diepe correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van grotere orde. Maar er zijn een aantal argumenten die wijzen op een (voorlopig) vals signaal. Er is nog niets van een signaal in deze index te bemerken in Amerika en ook niet in Azië. Er heeft zich ook een draai naar boven aangekondigd in de weekgrafiek in een aantal (grote) markten, zoals de DAX en de S&P500 (en ook in de AEX). Deze aankondiging wijst op een zeer prille stijging, deze is nog niet definitief, maar het begin is er wel. De Sentimentindicatoren zien er positief uit. Zo is de AD-lijn diep weggezakt en liet deze afgelopen week in Nederland een draai omhoog zien. Dat kan wijzen op een belangrijk draaipunt. En tot slot is er in de grafieken niet echt iets veranderd. De vele koopsignalen staan nog steeds uit en de indicatoren wijzen nog steeds op een stijgende markt. Om een en ander te illustreren laten wij u hieronder de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien met daarin het handelssysteem zoals wij u dit al vaker toonden.

BLOG 20140818 AEX FIG1a

Figuur 1.

Links in de grafiek ziet u een rood pijltje. Wij hebben toen op 16 juni een shortpositie ingenomen in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken door de aankoop van turbo’s short. Omdat daags tevoren een eerder gegeven shortsignaal werd bevestigd onder anderen door de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken (zie zwart pijltje daaronder). Wij kregen geen bevestigingen van de signalen die wezen op een mogelijke bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in de tweede helft van juli, zodat wij ervan uitgingen dat er nog een tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken zou komen en inderdaad was dat het geval. Toen het duidelijk werd dat de Doji StarDojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken bike. Een candle waarvan de open en close ongeveer samenvallen en met twee niet te grote schaduwen die gapt van een voorgaande witte of zwarte candle. In een uptrend is hij bearish, in een downtrend is hij bullish. Confirmatie is nodig. Door deze confirmatie verandert hij gemakkelijk in een Evening of een Morning Star. Copyright Vladeracken van 10 augustus zou worden bevestigd hebben wij op 11 augustus de positie geruimd. Daags daarna was de bevestiging inderdaad duidelijk (zie pijltje bij Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken) en wij hebben toen een longpositie ingenomen. Deze staat nog uit. Op het einde van de handelsdag afgelopen vrijdag brak de koers door de middenband, maar helaas gooide het leger van Oekraïne toen roet in de mooie gang van zaken. U ziet aan de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken en ook aan de CCI dat er eigenlijk niets gebeurd is. Er is enkel sprake van een zwarte candle in een opgaande markt. Het enige wat men kan stellen is dat er van de zes laatste koeren er vier zwarte bij zijn. Dat is niet zo mooi, maar als de berichten uit het oorlogsgebied een dezer dagen tot het rijk der fabelen worden verwezen dan zal zich de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken gewoon doorzetten. Onze conclusie is dat de korte termijn in een opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zit die echter zeer fragiel is. Voorzichtigheid blijft dus geboden.

Middellange termijn

Ons optimisme voor de korte termijn moet niet verward worden met onze visie voor de iets langere termijn. In de AEX is een duidelijke beweging omlaag te zien geweest die, zoals hierboven geschreven, in twee fasen is verlopen. Daarbij is ook een lange termijn oplopende trendlijn gebroken. De stijging die nu aan de gang is en waarvan wij denken dat die nog niet voorbij is, geldt op het ogenblik slechts als een korte terugkerende beweging naar die oplopende trendlijn. Dat punt ligt momenteel tussen 401,8 en 410,4 (het horizontale kanaal in de grafiek). Een stijging tot dat niveau met dalende omzetten zou slechts een bevestiging zijn van een grotere langere termijn correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die daarna weer voortgezet kan worden. Uitdrukkelijk stellen wij daarom dat de huidige rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken geen reden is om nu plotseling massaal aandelen te gaan kopen!

De Rente

Met een stand van 1,19% heeft het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op de 10-jarige Nederlandse Staatsleningen een nieuw dieptepunt gezet. En ook al zijn alle indicatoren van mening dat de rente gaat stijgen dan is het duidelijk nog niet zover. Hoe verder de daling hoe sterker de val van de obligatiekoersen zodra er een kentering komt. Even leek het erop dat deze niet meer ver weg was want de High Yield BondsZeer hoogrentende obligaties van minder solide ondernemingen met een rating van C3 of lager. Bij een C3 rating schat de markt in dat de kans dat de debiteur in het eerste jaar failliet gaat 25% bedraagt en dat de kans dat de onderneming in het tweede jaar failliet gaat 50% bedraagt. Copyright Vladeracken hadden de koersdaling enkele weken geleden reeds ingezet. Maar aan deze daling is weer een einde aan gekomen. Maar men mag daar niet uit afleiden dat Yellen in oktober met nieuwe ideeën komt of bestaande programma’s die zouden aflopen gaat doorzetten. Oktober zal geen gemakkelijke maand worden voor de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken- noch voor de aandelenbeurzen.

De US$ in €’s uitgedrukt

Het ziet er naar uit dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in de dollarkoers die nodig was na de stijging en die zich ook aangekondigd had forser lijkt te gaan uitvallen dan oorspronkelijk gedacht. Uiteraard ligt er steun op het niveau van 74,2, maar het zou ons niet verwonderen als hij verder gaat richting 73,1.

De prijs van een troy ounce Goud

Het wil maar niet lukken met de  prijs van het goud. De grafieken duiden op een verdere daling maar er ligt sterke steun rond US$1.300 waar de gemiddeldes liggen die overigens nog steeds stijgende zijn en die ook nog in de juiste volgorde liggen. Een diepere steun ligt op US$1.250.

De prijs van een vat Brentolie

De doorbraak door de onderste zijde van het horizontale kanaal op US$105 werd afgelopen week op duidelijke manier bevestigd. Maar het zal toch niet lang meer duren dat de prijzen dalen. Er komen meer en meer tekenen dat de het weer even afgelopen zal zijn met de daling. En dat betekent dat de Brentolieprijs voorlopig nog steeds binnen zijn grotere kanaal (US$98 – US$118) blijft.

Strategie

Wij zullen zeker proberen van de huidige korte termijn rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken te profiteren, maar wij blijven zeer voorzichtig totdat er zich ook veranderingen gaan voordoen op de middellange termijn.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vermogensbeheer.co welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vermogensbeheer.co.

Den Haag, 18 augustus 2014
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.