Beurscommentaar: Het is weer afgelopen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2014-04-07): 407,46

Onze conclusies:
Korte termijn: draait, reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op komst
Middellange termijn: positief
Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken komende
NB. Calamiteiten niet aanmerking genomen

Aan alles komt een einde en zo is het ook met de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die de afgelopen drie weken  een mooie winst heeft opgeleverd. Dinsdag jongstleden kregen wij het eerste signaal dat het einde in zicht was. En sindsdien volgt het ene na het andere signaal. Korte termijn beleggers moeten dus uit de markt zijn. Voor de lange termijn belegger is er nog geen vuiltje in de lucht, maar met één gegeven moet men rekening houden. April wordt gezien als de maand waarin winst genomen moet worden. Want daarna breekt het zwakke seizoen aan. Alhoewel het wel vaststaat dat de zomermaanden minder spectaculaire dingen op de beurs laten zien is het discutabel, dat na april de moeilijke dagen zich onherroepelijk aandienen. Er zijn voldoende jaren waarin de goede periode zich uitstrekte tot juni. Wij vinden (nog) geen aanwijzingen, dat de maand april van het jaar 2014 zich aan de strikte uitleg van de seizoensindeling gaat houden. Om een en ander meer zichtbaar te maken laten wij u hieronder de daggrafiek van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken zien.

BLOG 20140407 DAX FIG1

Figuur 1.

Het eerste wat opvalt is het feit dat afgelopen vrijdag de top van eind februari werd verbeterd. Het was maar minimaal (9.721 tegen 9.720) en het was niet de slotkoers die hoger was, maar de intra-day koers tipte een hoger niveau aan. Voor ons is dit voldoende. De grote beurzen in de wereld volgden dit voorbeeld of waren er aan voorafgegaan. Alleen Amsterdam haalde het net niet (408,42 versus 408,93). Wij concluderen dat de uptrend nog steeds van kracht is en dat de lagere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in Frankfurt (de DAX was toen een van de weinigen) geen negatieve invloed meer heeft. Maar op woensdag zette de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken zijn daling in. Vaak duurt het dan nog enkele dagen voordat de koersen volgen, maar in principe is dit een aanwijzing, dat er zich een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gaat inzetten. Op dit moment vindt men in de andere indicatoren nog geen aanwijzing van een imminente daling en de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken kan nog best gaan fluctueren, maar wij geloven daar niet zo erg in, zeker na de lagere koersen, die afgelopen vrijdag in New York werden neergezet. Onderaan in de figuur hebben wij een Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackengeplaatst. Deze ligt al enkele dagen hoog en hij gedraagt zich de laatste drie dagen horizontaal. De minste daling zal een top aanduiden en gezien zijn hoge ligging kan dit nu iedere dag gebeuren.

Als de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich inzet, na misschien nog een min of meer korte periode van consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken, kan de koers dalen tot aan het MA50 iets boven 9.400 of misschien kan hij zelfs verder gaan tot aan het MA150, dat samenvalt met de lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken iets onder 9.200. In Amsterdam zien wij de AEX terug vallen tot 395 of misschien tot 390 met mogelijkerwijze een uitstapje naar de laatste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 379,80. Een doorbraak van dit laatste niveau betekent dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich gaat omzetten in een echte correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken.

Maar voor een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op korte termijn hebben wij nog geen argumenten. Onze aanname hiervan is gebouwd op het feit dat wij in Japan en in Europa in de dagplaatjes geen negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken vinden. In Amerika is dat wel het geval. In alle markten ziet men dat de laatste top niet meer bevestigd werd maar dat is een duidelijke inleiding van de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die op komst is.

Weekgrafieken, de iets langere termijn

De weekgrafieken zien er minder mooi uit. De MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken Analyses zijn stijgende. Dat is een duidelijke ondersteuning van onze stelling, dat het zal uitdraaien op een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, maar de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken, die allerwegen te zien is, duidt op een groter probleem. Dit is een van de redenen dat wij van de lange termijn stellen, dat hij een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken gaat laten zien. De MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken Analyses in de maandgrafieken dalen al drie tot vier maanden. Er wordt overal negatief gedivergeerd met een opvallende uitzondering bij onze oosterburen. De DAX op maandbasis laat ook een dalende Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken zien maar er is geen sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Onze conclusie is dat ook uit de maandgrafieken moet worden aangenomen, dat een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken aanstaande is. Zij geven geen aanleiding om te veronderstellen dat de inzet van deze correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken nog lang gaat duren. De conclusie uit dit alles is dat de aanstaande reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gevolgd zal worden door een nieuwe rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken maar of deze een nieuwe top zal zetten is een grote vraag. Voorlopig houden wij het erop dat 408,42 het hoogste niveau is, dat wij gedurende langere tijd in de AEX indexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken gezien hebben en gaan zien.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen heeft in de afgelopen week een opmerkelijk herstel laten zien. Er trad een daling op tot 1,71% en direct daarop steeg dit rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken weer tot 1,96%. Tegelijkertijd werd er een nieuwe top in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken gezet. Deze laatste zette door al dit geweld een nieuwe top in de daggrafiek en begon daardoor tevens positief te divergeren. Maar op de korte termijn is hij nu zeer overbought, zodat we voorlopig weer een dalend rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken zullen zien. In de weekgrafiek duidt alles echter op een verdere stijging.

De US$ € uitgedrukt

De dollar ligt nu na drie weken stijging weer voor een obstakel op 73,0. Dit niveau lijkt te worden gaan gebroken. De weg naar 74,2 ligt dan open. Op dit niveau zal bepaald worden of het herstel van de dollar (voorlopig) blijvend is.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie maakte in de afgelopen week een forse zwaai naar beneden om zich daarvan onmiddellijk weer te herstellen. Er zijn aanwijzingen dat de olieprijs iets sterker in de markt komt te liggen, maar deze aanwijzingen zijn nog pril en kunnen nog best te niet gedaan worden. Voorlopig houden wij het op verder doorgezette consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken.

De prijs van een troy ounce Goud

De daling van de prijs van een troy ounce goud werd gestopt op het MA40. Er heeft zich nu een herstel ingezet dat nog even zal aanhouden. US$1.348 is het eerste doel. Vandaar uit kan verder gekeken worden.

Strategie

Wij hebben alle korte termijn posities opgeruimd. Wij zien geen aanleiding om de portefeuilles af te dekken tegen de komende daling, die wij voorlopig als beperkt zien. Wel zullen zwakke posities verkocht worden. De liquiditeiten zullen met de opbrengsten worden verhoogd.

Den Haag, 7 april 2014
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.