Geen Feta kaas meer?

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-06-17) 477,76

Onze conclusies:
Korte termijn: positief wacht op bevestiging
Middellange termijn: negatief maar wacht op draai
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Griekenland was het probleem, maar in de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken zag men bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken het MA100 als spelbreker. De Griekse tragedie ging plotseling dan toch weer door. Het wachten is op de dag dat de financiële markten er genoeg van hebben en het als een “fait accompli” accepteren, dat Europa zowel als Griekenland beter af zijn als er afscheid genomen wordt van elkaar binnen Euroland of als Europa aan de Griekse gepensioneerden een cadeautje uitdeelt. Het land zit blijkbaar zo vol onwil en zo vol problemen dat alleen een terugkeer naar de Drachme een langere termijn oplossing (voor Europa) kan geven. Uiteraard zal dit een golf van armoede teweegbrengen in Griekenland zelf, maar na een forse devaluatie die gemakkelijk herhaald zal kunnen worden als daar de noodzaak toe is, zal het land weer aantrekkelijk worden voor toeristen en kopers van Griekse producten. Investeerders zullen voorlopig nog wel wegblijven, want zonder hervormingen blijft de Drachmen telkens opnieuw devalueren. Het alternatief is het blijven aanmodderen binnen Euroland, waarbij dan ook nog regelmatig de hand moet worden opgehouden. Een zware weg ligt er dan in het verschiet, waarbij Europa door zal moeten gaan met het verstrekken van nieuwe leningen en het kwijtschelden van oude schulden. Als er ooit een spreekwoord geldig was dan is het wel in dit geval. “Eigen boontjes doppen” daar moet de oplossing liggen. Of het zover zal komen blijft nog in nevelen gehuld, maar deze week zou er toch meer zicht moeten komen op de uiteindelijke oplossing. Mocht Griekenland gered worden door Europa, dan zullen de financiële markten omhoog vliegen. Mocht de redding uitblijven dan zal de dip kort en niet zwaar zijn. Alles wijst erop dat de markten omhoog willen. En met deze uitspraak zijn we op de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken gekomen, die voor de kortere termijn zonder meer positief is. De daling van afgelopen vrijdag heeft geen echte schade aangericht. Het was een zwarte candle in een opwaarts gerichte beurs. Er zijn geen negatieve divergenties op de dagcharts te vinden. Het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken bleef kalm op de teleurstellende dag van vrijdag en de indicatoren wijzen allemaal nog op een stijging. De week werd op bijna alle beurzen afgesloten met een Rickshaw man en dat zou kunnen inhouden dat het weekpatroon positief gaat draaien. Mocht dat bewaarheid worden dan zal de aanstaande rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken meer kracht krijgen. Zolang dat echter nog niet gebeurd is, moeten beleggers voorzichtig blijven, want als het hogere timeframe niet positief is, blijft de opwaartse potentie van het lager gelegen niveau beperkt. Wij zijn dus positief maar zoals de beurzen werken: een teleurstelling kan er nog altijd inzitten zeker met het dramatische gebeuren in Griekenland. Om u te laten zien hou goed de korte termijn eruit ziet nemen wij hieronder de daggrafiek op van de DAX.

BLOG 20150615 FIG1 DAX

Figuur 1.

De DAX op dagbasis bekeken zit in een dalend kanaal. Dat is negatief, maar het is wel zo, dat een dalend kanaal in principe aan de bovenkant verlaten wordt. Hiervoor zijn zoals de theorie stelt tenminste 4 aanrakingspunten noodzakelijk. Op de vijfde volgt dan de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Het patroon van de DAX, dat u ziet, voldoet aan alle eisen van de theorie. Vier dagen geleden (afgelopen maandag dus) bereikte de DAX de onderkant van het kanaal. Tegelijkertijd werd het MA150 (magenta gekleurd) bereikt. Ook werd er een FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken steunlijn (niet getoond in de figuur) bereikt. De steun op dat niveau was dus overweldigend. En het vervolg was dan ook positief. De koers vloog omhoog en op donderdag reeds werd het MA100 bereikt. Een doorschrijding hiervan bleek echter een brug te ver. Vrijdag daalde de koers weer. Hij werd toen gesteund door het niveau van 11.013. Dit is een oudere steunlijn. De kans is groot dat hij nu niet lager komt maar als hij deze steun wel zou doorbreken dan liggen er opnieuw de onderkant van het kanaal, het MA150 en het FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken steunniveau. De kansen op een verdergaande daling zijn dus niet zo groot. Onder de koersen ziet u de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Deze is stijgende en zoals men kan zien divergeert hij positief. En weer daaronder ziet u de Zone Oscillator. Toen afgelopen maandag de onderzijde van het kanaal werd bereikt kwam deze indicator beneden zijn onderste horizontale lijn. En op donderdag had er opnieuw een kruising plaats met deze onderste lijn maar nu naar boven. Ook kruiste de rode met de groene lijn (zie bij pijltje). Wij noemen dit een perfect koopsignaal. De kansen zijn klein, dat hij nog een keer terugkeert onder de onderste horizontale lijn. Meestal vervolgt hij zijn richting en slaat hij weinig acht op tussentijdse onderbrekingen van het koersgebeuren zoals afgelopen Vrijdag plaatsvond. Hooguit blijft hij horizontaal maar daarna vervolgt hij zijn weg. Het beeld in de figuur is dus zonder meer erg positief en daar houden wij het op. Dat neemt zoals wij eerder reeds stelden niet weg dat er nog best een moeilijke dag kan komen, maar op korte termijn en zolang het niveau van 10.800 niet werkelijk gebroken is, zit de markt in een upswing.

Hiermede is niets gezegd over de langere termijn. Deze ziet er negatief uit, maar op dit moment zien wij geen enkele aanduiding, dat het probleem Griekenland de trigger zou zijn voor de inzet van een langere termijn correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, daar is het nog te vroeg voor.

De Rente

In Amerika heeft de rente op de 10-jaar Treasury een nieuwe top gezet. Hij heeft daarna een pullback ingezet naar het 2,36%-niveau, de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken die hij meer dan een week geleden genomen had. Er lijkt nu sprake te zijn van een herstel naar vroegere posities dat naar wij aannemen zeker lager zal komen dan dit (nu) steunniveau. De markt lijkt overbought en dat zal wel hersteld moeten worden voordat de stijging van deze Treasury-rente zich doorzet. In Amsterdam ligt de volgende weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaar Nederlandse Staatsleningen rond 1,5%, maar daar ligt hij met de laatste koers van bijna 1,1% nog ver vanaf. Ook Amsterdam is overbought, zodat het zeer wel mogelijk is dat we het even gezien hebben met de onverwachte rentestijging.

De US$ in €’s uitgedrukt

Alhoewel de daggrafiek van de dollar nog positieve signalen uitstraalt, ziet het er naar uit, zeker nu de doorbraak door het 90-niveau een feit is, dat hij op weg is naar zijn doel op 85. En zolang er geen slotkoers wordt neergezet boven 90 blijven wij negatief.

De prijs van een vat Brentolie

Er werd even een poging gewaagd om de steun op US$63 per vat te breken, maar daar kwam de markt toch van terug. Voorlopig houdt dit niveau het dus. Maar de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$70 lijkt voorlopig onbereikbaar. De Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken geeft weinig hoop en ook de gegevens inzake de productie versus het verbruik geven geen aanleiding te veronderstellen dat de prijs op weg is naar het $70-niveau.

Het Goud

Nog steeds geen goed nieuws van het front van de edele metalen. Eerder is het nog steeds huilen met de pet op. De steun op US$1.162 werd even gebroken maar op vrijdag kwam er een herstel. Er zijn geen redenen te vinden dat dit herstel een trendverandering inluidde. De beste strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken is aan de kant blijven staan.

Strategie

Wij blijven wachten totdat de markt opnieuw gedraaid is, maar intussen zijn wij toch flink belegd en houden wij vertrouwen.

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 15 juni 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.