Positief maar voorzichtig

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-09-17) 338,28

 

Onze verwachtingen
Korte termijn: positief
Middellange termijn: draait naar positief
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

 

Er is in de afgelopen week eigenlijk niets veranderd. In Amsterdam sloot de markt iets hoger op 338,28 tegen 337,57. Maar de intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken top van de eervoorgaande week werd niet gebroken. Even een rustpauze dus om de volgende stap gemakkelijker te kunnen zetten. Want de markt is naar boven gericht en het eerste doel rond 345 komt binnenkort in zicht. Helaas is de rust in de afgelopen week niet voldoende geweest om de dreiging van een excessieve markt weg te nemen. Men kan nog niet spreken van een overbought markt maar de koersen en de indicatoren liggen allemaal vrij ver boven hun gemiddeldes en zoiets eist eerlang een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Er is echter nog geen aankondiging te vinden in de grafieken dat deze correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zich op zeer korte termijn aandient. Voorlopig kunnen wij er dus van uitgaan dat de weg omhoog vervolgd zal worden. De sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren wijzen ook allemaal in deze richting. De NewHighs, de NewLows, de AD/lijnen en de McClellans geven allemaal de signalen af die bij de verwachte stijging horen.. De weerstanden waarop de koersen zullen stuiten zijn als volgt: in Amsterdam (AEX) is er het niveau rond 345 en volgend daarop 375. In Duitsland (DAX) gaat het om 7.600 en 8.000. De DJIA is op weg naar zijn top uit 2007 op 14.198 en de S&P500 maakte in dat jaar een top op 1.576. Nederland ligt wat dat betreft ver achter. De AEX noteerde in 2007 563,98 en de DAX 8.151,57. Het is met name de bankensector die in Amsterdam altijd oververtegenwoordigd is geweest die aan de basis ligt van de grote achterstand van de AEX. In Amerika is de week inmiddels gedraaid naar positief. In Europa is de draaiing aan de gang maar hij is nog niet voltooid. Het maandbeeld is overal positief. Het enige waarschuwende nieuws waarop wij gestoten zijn vonden wij in de statistieken. Zij vermelden dat de komende drie weken (van het vierde jaar van de presidentiële cyclus in de Verenigde Staten) sinds 1963 negatief zijn geweest.

De Rente

De aankondiging door Bernanke dat in Amerika een QE3 wordt opgestart heeft de rente niet doen dalen. Integendeel zowel in Europa als in Amerika steeg de rente. En nog opvallender is het dat de 10-jaarrente in Amerika die van Nederland nu zeer dicht genaderd is  (1,88% versus 1,94% in Amsterdam). Een “Quantitative EasingQE. In het Nederlands kwantitatieve verruiming (van de geldmarktDe markt waarop geld wordt geleend en uitgeleend tussen financiële instellingen. Copyright Vladeracken). Het is een instrument van de FED. De rente wordt laag gehouden door staatsobligaties op te kopen. In de post-kredietcrisisperiode is dit instrument veelvuldig toegepast (2010 – 2011). Copyright Vladeracken”-programma verhoogt de liquiditeit in de markt en daarmede zal er meer vraag in de obligatiemarkten en ook in de aandelenmarkten ontstaan. De grafiek van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van 10-jarige Nederlandse Staatsleningen in figuur 1 laat u zien wat er gebeurd is.

Figuur 1

In juli van dit jaar werd er een hogere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet binnen een dalend kanaal. Vorige week is de rente aan de bovenzijde uit dit kanaal gebroken en hij is op weg naar de dalende trendlijn, die nu uitkomt op ongeveer 2,25% De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder is stijgende en divergeert positief. Het technische beeld wijst dus inderdaad op een verdere stijging maar men moet zich afvragen of de zojuist aangekondigde QE3 niet een (voorlopige?) rem zal zetten op een verdere stijging. Zoals altijd het geval is in de technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken wachten wij op een confirmatie van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken.

De Amerikaanse $ in Euro’s

De dollar is toch fors gedaald in de afgelopen week. Hij brak zonder dralen door de steun op 0,77 en nu is hij op weg naar het gebied van 0,74-0,75, waar verschillende steunniveaus gevonden kunnen worden. De markt lijkt overbought, dus men mag verwachten dat er rondom deze steun een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken zal worden ingezet, maar de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken die men in de grafieken tegenkomt duidt er op dat deze steun het uiteindelijk niet zal houden. QE3 is opnieuw van een grotere dimensie dan de Europese programma’s en werkt dus op langere termijn de verzwakking van de $ in de hand.

Het Goud

Figuur 2

Sinds november 2011 bevindt de prijs van een troy ounce goud zich in een horizontaal kanaal tussen US$1.522 en US$1.790 (zie figuur 2). Enkele weken geleden werd de barrière van de dalende trendlijn genomen en sindsdien ligt de weg naar de bovenkant open. Alles wijst erop dat hij daar wel zal komen maar de vraag staat open of hij uit zal uitbreken. Wij zullen tenminste rekening moeten houden met een korte rustpauze. De grafiek laat duidelijk zien dat er kracht in markt zit. QE3 zal positief uitwerken op de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken. Voor Europese beleggers is het beeld echter minder attractief want zij dienen rekening te houden met een negatieve toekomst voor de dollar. Maar uit de grafiek blijkt dat de stijging van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken ook in Euro’s tot een doorbraak geleid heeft, dus ook voor Europese beleggers is het goud koopwaardig.

De Prijs van een vat Brentolie

De positie van de prijs van een vat Brentolie is weinig veranderd. Hij bevindt zich nog steeds in een horizontaal kanaal hetwelk afgebakend wordt door US$99 aan de onderzijde en door US$126 aan de bovenzijde. Hij is op weg naar boven.

Onze Strategie

Wij zullen doorgaan met het invullen van open posities in de portefeuilles. Afgelopen week hebben wij iShares Nareit Developing Markets Property Yield aangekocht (Fund Selector), evenals aandelen Lanxess in Duitsland (Wereld Selector)

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 19 september 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.