Driemaal is scheepsrecht

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-11-30) 472,17

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: draait positief
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het is nu voor de derde keer dat het MA200 tezamen met de bovenkant van een technisch patroon een verdere stijging van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken blokkeerde. Maar niet overal werd de index geblokkeerd. In Duitsland heeft de DAX al een weg omhoog, voorlopig zonder obstakels, voor zich. Wij zien dit in Nederland binnenkort ook gebeuren. Wij hadden gedacht, dat de doorbraak reeds vorige week zou plaats vinden en er was ook wel een doorbraak afgelopen vrijdag, maar de slotkoers kwam toch weer op het niveau van het genoemde gemiddelde. De grafieken wijzen op een verdere stijging en daar gaan wij ook van uit. De algemene gedachte is dat Draghi aanstaande donderdag zijn stimuleringsmaatregelen gaat versterken, hetgeen goed voor de beurs zal uitpakken. De verwachte renteverhoging in Amerika laat nog veertien dagen op zich wachten. Daar zal geen positieve invloed van uitgaan op de aandelenbeurzen, maar de algemene aanname is dat al veel verwerkt is in de koersen. Zonder negatieve conclusies van de klimaatconferentie en zonder verdere escalatie van het conflict van Turkije met Rusland lijkt de beurs in de komende periode gebeiteld te zitten. Technisch gezien is de situatie echter iets genuanceerder. De maandgrafieken laten overal stijgende indicatoren zien. De weekgrafieken zijn niet zo eenduidig maar in de meeste gevallen wijzen zij op een draai omhoog. Maar de ruimte is daar vrij beperkt. De daggrafieken zien de indicatoren ook draaien of ze zijn reeds stijgende maar daar is er nog steeds sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Al met al zijn wij positief maar onze neus is niet erg lang. Wij laten u hieronder de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien.
BLOG 20151130 FIG1 AEX
Figuur 1.

De blauwe lijn in de koersgrafiek is het MA200. U ziet dat het nu voor de derde keer is, dat de koers daar tegenaan ligt. Drie keer is scheepsrecht zegt het spreekwoord. Een doorbraak zou dus nu moeten volgen. Reeds enkele weken geleden wezen wij u erop, dat er zich een Hoofd/Schouderpatroon gevormd had waarvan de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken in de bovenstaande figuur groen getekend is (zie de onderste groene lijn, neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken 1). In de periode na de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken door deze neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken is er een langgerekte Pullback gevormd en deze laat nu opnieuw een technisch patroon zien. Het is een oplopende driehoek die begrensd wordt door de oplopende zwarte lijn in de figuur en daarboven de groene neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken (zie neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken 2). Dit patroon moet nog bevestigd worden met een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken door deze nieuwe neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken. Uit beide patronen (de K/S en de oplopende driehoek) kan een doel berekend worden en dat valt voor beiden samen iets boven 500 (in de figuur aangegeven door de derde groene horizontale lijn). Dit doel ligt net boven de bovenzijde van het dalende kanaal dat getrokken kan worden vanuit de top op 27 april van dit jaar op 510,55. Vanuit dit beeld mag men verwachten, dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op een niet al te lange termijn het niveau van 500 gaat bereiken, maar of de vorige top op 510,55 gebroken gaat worden is een discussie voor later. Om een en ander gemakkelijk te maken kan gesteld worden dat iedere koers boven 474 (afgerond en niet te vergeten dat het MA200 stijgende is) de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op de mooie weg zet richting 500. Maar niet alles is positief in de figuur. Zowel de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenals het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken divergeren (nog) negatief. Deze divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken kan alleen hersteld worden als de Index voldoende stijgt zodat beide indicatoren boven hun voorgaande hoogtepunt uitkomen. Zolang dat niet gebeurt blijft de iets verdere toekomst in donkere wolken gehuld. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken daaronder heeft ook last van dit fenomeen. Het blijft dus ook een beetje duimen voor goede berichten ook al mocht de index een dezer dagen zijn forse weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken geveld hebben.

De Rente

Ook in de afgelopen week heeft het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaar Nederlandse Staats obligaties zijn daling voortgezet. En met aanstaande donderdag in het vizier zal deze daling zich in de komende tijd misschien wel doorzetten. Technisch is alles omlaag gericht. De onderkant van het dalende kanaal ligt op 0,4% en op dit moment zijn er geen argumenten te vinden die stellen, dat hij daar niet zal komen. Het driemaands Euribor tarief ligt nu op -0,12%. Veel kredietnemers zullen daar blij mee zijn.

De US$ in €’s uitgedrukt

En de dollar steeg maar door. Iedere dag komt het doel van 98 dichterbij. Op maandbasis gezien is hij nu uit zijn dalende kanaal gebroken en hij ligt nu reeds boven zijn voorgaande top van begin 2015. Een koers op vergelijkbare hoogte kan men pas vinden ergens begin 2002. Het einde van deze opmars lijkt nog niet in zicht.

De prijs van een vat Brentolie

Het commentaar, dat wij vorige week gaven bij de grafieken van de prijs van een vat Brentolie zou deze week woord voor woord herhaald kunnen worden. Dat betekent dat er niets gebeurd is met dien verstande, dat de weekgrafiek inderdaad een lichte verbetering laat zien. Maar opnieuw is alles daarmede gezegd. De fundamentele positie blijft natuurlijk zwak, zeker zolang de OPEC zijn productieniveaus blijft handhaven.

Het Goud

Na de slechte afgelopen week noteert de World Gold Index US$1.058 per troy ounce (afgerond). De indicatoren duiden niet op iets bijzonders anders dan dat zij wijzen op een doorzetting van de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Wij gaan er dus van uit dat wij nog niet het einde van de daling gezien hebben.

Strategie

Wij hebben deze week het aantal uitstaande posities uitgebreid. Wij gaan hier voorlopig mee door althans voor zover er ruimte is in de portefeuilles.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 30 november 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.