Een onzekere markt

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (8 oktober 2018) 539,51

Onze conclusies:
Korte termijn: negatief
Middellange termijn: verdeeld
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Technologie en spionage, een sluimerend probleem komt aan de oppervlakte

Ditmaal was het niet Trump, die de markt verstoorde, maar waren het de stijgende rente en uiteindelijk de Chinese chips die Amazone aantrof in elektronische apparatuur. Iedereen blijkt actief bezig te zijn met spionageprogramma’s, maar deze ontdekking van de verborgen chips zou wel degelijk zeer belangrijke gevolgen kunnen hebben. Welk bedrijf wil nog het risico lopen? Het ligt voor de hand te veronderstellen dat een mogelijk gevolg zal zijn dat bedrijven of misschien wel overheden gaan eisen, dat elektronica in principe in eigen land geproduceerd moeten worden. In ieder geval lijkt deze ontdekking koren op de Trump-molen: “China is een slecht land”. Het moment van ontdekking viel ook erg slecht. Per slot van rekening waren de markten al bezig met een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken en deze ontdekking versterkte de negatieve trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. In twee dagen tijd zag men overal de koersen uit hun technische patronen vallen en daarmede ziet in ieder geval de korte termijn er op zijn zachtst gezegd niet mooi uit. In Amerika waar het chip-probleem ontdekt werd leverden de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken en de S&P500 Index veel in. De Dow Jones Industrial Index toont ook wel twee zwarte candles, maar deze hebben niet veel om het lijf. Het ging duidelijk om de nieuwe tech-bedrijven en zij waren het juist die de markten eerder omhoog stuwden, want aandelen van vele niet-tech-bedrijven zitten al veel langere tijd in een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. De gevolgen zijn nog niet goed in te schatten.

De S&P 500 Index zit nog in een stijgende trend, maar …….

Technisch gezien loopt er nu overal bloed uit. De S&P500 Index viel uit zijn middellange termijn stijgende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. Maar deze wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken (en men ziet een analoog verhaal in veel grafieken) is te onderscheiden binnen een veel langer lopend stijgend kanaal. En met de val uit de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken is de S&P500 Index nog steeds binnen dit stijgende kanaal gebleven. De langere termijn stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is daarmede nog volledig in takt maar de middellange termijn ziet er negatief uit. Als de beurzen in echt zwaar weer terecht gaan komen, zal de steun die het langere termijn patroon biedt het uiteraard niet kunnen houden en het gevolg zal zijn dat de markten in een forse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken komen. Maar zover is het dus niet. De enige vraag die nu voorligt, is daarom om vast te stellen waar de te berekenen doelstellingen liggen en waar men de steun niveaus voor de middellange termijn vindt. Voor de S&P500 Index ligt de onderzijde van het middellange termijn stijgende kanaal rond 2.800 en dat is dus een beperkte afstand als men weet dat de S&P500 Index vrijdag sloot op 2.885. Maar het doel dat te berekenen valt omdat hij uit de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken viel ligt, afhankelijk van welk begin met neemt, mogelijk heel ver weg met in het slechtste geval op 1.900 en in het beste geval op 2.800. Het MA150 van de S&P500 ligt op 2.771. Dit zijn dus steunniveaus op beperkte afstanden, maar een grote uitschieter blijft mogelijk. Voor de onmiddellijke toekomst geldt het probleem dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de weekgrafiek is gaan dalen. Bij veel indexen is er nog geen sprake van een draai, maar het lijkt erop dat hij er aan zit te komen. Alles samen nemende komen wij tot de conclusie dat de daling voorlopig mee zou kunnen vallen, maar wij vinden het te vroeg om een uitspraak te doen. In ieder geval moeten wij ook indicaties vinden in de langere termijn indicatoren alvorens te geloven dat de S&P500 Index op weg is naar 1.900.

De AEX Index op dagbasis

Hieronder vindt u de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en u kunt daarin zien hoe ver de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken al gezakt is. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken bevindt zich in een dalend kanaal. Hij heeft even een poging gewaagd om daar uit te breken, maar dat is niet gelukt. Donderdag viel hij door zijn MA20 en hij is nu op weg naar beneden, naar de onderkant van het kanaal. Wij betwijfelen of hij daar gaat komen. De vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken ligt op 533 en zoals te zien is in de figuur zijn de indicatoren allemaal al flink op weg naar beneden.

Figuur 1.

Er is niet veel daling meer nodig om een oversold positie aan te kondigen. In de daggrafieken blijft het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken nog achter bij de koersen, maar in de weekgrafieken, die voor Europa en Japan positief divergeren, is de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken in Amerika negatief. Er blijft dus groot verschil tussen de continenten, waarbij niet vergeten moet worden dat Amerika het de afgelopen tijd veel beter deed dan bijvoorbeeld Europa. Nu lijken de rollen om te draaien, maar zekerheid is daar niet over. Eerst moeten wij de indicatoren zien draaien. De Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, zowel als de RSI, die wij hier gebruiken, zijn kortere termijn indicatoren. Zij zullen de eersten zijn die de draai aankondigen. Er ligt een duidelijke steun op 533 (de vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken), dus lang zou het niet hoeven te duren alvorens de markt keert. Maar op dit moment is daar nog geen sprake van. Er is geen enkele twijfel mogelijk: de markt zit in een dalend kanaal. Indicaties dat hij gaat draaien ontbreken volledig, ook al zijn er slechts 6 punten nodig voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken de volgende steun bereikt. Maar er mag niet uitgesloten worden dat de onderzijde van het kanaal het doel is. En om u nog een opkikkertje te geven wijzen wij erop dat 533 als draaipunt zou betekenen dat de onderzijde van het kanaal niet bereikt wordt. Als de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken van daaruit weer omhoog zou gaan zou dat zonder meer een duidelijk positief signaal zijn. Het moet echter wel gebeuren en we zitten in oktober, de maand waarin statistisch gezien de meeste negatieve verrassingen plaatsvinden!!

De Rente

De rente op Amerikaanse TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken met een gemiddelde looptijd van 10 jaar vloog omhoog en bereikte een notering van 3,22%. Europa volgde. Weliswaar niet in de mate waarin de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken in Amerika plaatsvond maar met 0,65% voor het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar deed Amsterdam toch flink zijn best. De hoogste waarde, die in 2018 bereikt werd was 0,71%. En dat was in januari van dit jaar. De markt is daar weer naar op weg.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar deed zijn best maar er is geen werkelijke verandering gekomen in het beeld. Hij lijkt gedoemd om te dalen. Misschien komt er nog een opleving omdat kapitaal vanuit het buitenland op zoek zal gaan naar de hogere rente in de VS, maar veel moet men daar niet van verwachten. Alhoewel dit niet helemaal duidelijk is lijken Rusland en China in ieder geval af te haken. De toekomst van de dollar is negatief.

De prijs van een vat Brentolie

De doorbraak door de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$80 verliep uiteindelijk toch nog soepeltjes. Er zal nu wel even wat kalmte op de markt ontstaan, maar het niveau van US90 per vat Brentolie lonkt.

Het Goud

De positie van het goud wordt sterker nu afgelopen week de goudkoers ook in € is opgelopen. Dat bevestigt het beeld dat een sterke rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken aanstaande is. Een doorbraak van US$1.220 op korte termijn zou de weg vrij kunnen maken voor een aanval op de grotere weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van US$1.360 per troy ounce.

Strategie

In de Fund Selector hebben wij afgelopen week opnieuw een positie verkocht, ditmaal is een ETF op de EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken van een factor 2 verkocht. Dit fonds heeft een relatief groot risico en stijgt dus harder als de markt oploopt, maar daalt ook veel harder. En risico is momenteel niet wat wij in portefeuilles willen zien. Wij overwegen in dit kader ook om short posities in te gaan nemen.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

8 oktober 2018 Columbus Day in de VS
11 oktober 2018 13.30 Publicatie notulen niet-monetaire beleidsvergadering ECB
11 oktober 2018 14.30 Inflatiecijfers Amerika
12 okotber 2018 8.00 Inflatiecijfers Duitsland

De verkiezingen in de VS naderen en het spionage-schandaal in de semiconductor- en computerhoek kunnen vervelende consequenties krijgen en we naderen 19 oktober, een notoir risicovolle dag voor financiële markten.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 8 oktober 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.