De stralende weg omhoog

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (27-03-2011) 364,50

Nu het kruit weer opgetrokken is en de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken weer achter ons ligt kan de schade worden opgemaakt.
Het is duidelijk dat deze voor de blijvenzitters minimaal was. De correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken was zelfs groot genoeg om met Puts een snelle opbrengst te creëren, zij het dat wel een zeer strakke politiek gevolgd had moeten worden om de winst te realiseren, want het herstel ging snel. De MA50 in de daggrafiek van de AEX ligt weer onder de koers. De Uptrend (in de week) is nog volledig in takt en u bent een dief van uw eigen portemonnaie als u niet volbelegd bent op dit moment.

In de figuur hieronder hebben wij de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken afgebeeld. Het beeld is wat confuus door de vele lijnen die er te zien zijn, maar zij hebben allemaal hun betekenis. In eerste instantie wijzen wij u op het oplopende kanaal. De correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken werd op de onderzijde gestopt (en zo moet het ook). Daar lag ook het 50-weeks Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken, dat uiteraard de steun die uitging van de onderzijde van het kanaal versterkte. Nu is de AEX weer op weg naar boven. Het doel ligt hoog want de bovenzijde van het oplopende kanaal zal reiken (op dit moment is het nog niet te overzien wanneer de twee elkaar gaan raken) tot 384/385. Steunniveaus liggen er opnieuw op 348 en 358 en de vorige top op 374 zal natuurlijk wel weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken geven. Maar wij gaan ervan uit dat de 385 wèl gehaald zal worden alhoewel er nog een positieve week nodig is om er zeker van te zijn. Wij verwijzen u daarvoor naar de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onder de grafiek. De MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken is gedraaid. Maar de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenmoet zijn weg omhoog nog vinden. Als beiden gedraaid zijn dan is het weekbeeld helemaal klaar om een goede sprong omhoog te kunnen realiseren.
Blog-20110328-AEX-Index-Fig1

Figuur 1

U moet ervan uitgaan dat dit dan de laatste sprong omhoog kan zijn voordat zich een recessie van grotere omvang inzet. Onder invloed van de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die net achter ons ligt is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de maandgrafieken gaan dalen. En u bent voldoende bekend met de theorie van de hogere time-frames om te weten dat de hogere frames uiteindelijk de weg van de lagere frames bepalen. Uiteraard blijft het altijd mogelijk dat de Upswing zo sterk is dat de hogere time frames van richting veranderen, maar zo optimistisch zijn wij nou ook weer niet. Datgene wat wij u vorige week schreven is dus nu ook bevestigd door de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Time is running out. De Uptrend blijft niet eeuwig in takt. Maar voorlopig is het dus zaak om nog buffers op uw bankrekening op te bouwen. Wij zullen u informeren als wij denken dat de donkere wolken hun waterlast gaan laten vallen.

De Rente

De rente heeft zijn stijgingsritme hervat zij het dat het aarzelend gaat. De markt is afwachtend, onder anderen wacht men op Bernanke. De markt vraagt zich af er een QE3 zal volgen, maar de roep om dit niet te doen wordt sterker (niet doen heeft rentestijging ten gevolge). Ook in Euroland heeft men zo zijn vragen. Hier zijn meer en meer stemmen te lezen en te horen die ervoor pleiten dat Trichet zijn rente omhoog moet aanpassen. Wij blijven short op de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken waarvoor alle indicatoren (die het weer met elkaar eens zijn) ons de weg naar beneden insturen (dus indiceren dat de rente verder gaat stijgen).

De Dollar

Sinds ons artikel afgelopen vrijdag is er (uiteraard) niets gebeurd. Op de dagplaatjes heeft de dollar zijn draai naar boven gemaakt. Ook in de week is de draai naar boven te bespeuren. Maar wees voorzichtig: onze uitspraken waren gebaseerd op het maandbeeld. Op de maandgrafieken zal een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken moeten verschijnen en zover is het nog niet. De positieve beelden van de dag- en weekgrafieken kunnen nog steeds onderdeel van een langerdurend bodemproces zijn. Dat houdt niet in dat wij vinden dat men op dit moment short op de dollar moet zijn. Integendeel: als u een positie wilt hebben dan moet het een long positie zijn, maar de draai in de maand zal pas de zekerheid geven die u nodig hebt om een positie in de dollar in te nemen die gericht is op de langere termijn.

De Prijs van een vat Brentolie

De olieprijs lijkt een top aan het maken te zijn, maar er is nog teveel onrust om zeker van de grafieken te kunnen zijn. Wij laten de olieprijs voor wat hij is en betalen onze schatting aan de pomp, die zo ziet het ernaar uit, vooralsnog niet van plan is om ons een mooie dag te bezorgen.

Het Goud

De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit het horizontale kanaal heeft niet plaatsgevonden. Het ziet ernaar uit dat wij opnieuw een poging gaan zien om de onderzijde te bereiken. Dit zou betekenen dat wij wederom een prijs gaan zien van iets boven de $1.300 per troy ounce. Een dergelijke ontwikkeling past natuurlijk wel in het beeld van een stijgende aandelenbeurs.

Onze Strategie

Wij zijn de week begonnen met het innemen van longposities in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken via Sprinters. Daarnaast hebben wij de portefeuilles binnen het Selectorprogramma aangevuld met Barco en Econocom. De ETF, gericht op landbouwproducten, werd geruild tegen een TrackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken genaamd PowerShares Dynamic US Markets (een aandelen TrackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken op de Amerikaanse markt gericht). Een positie in Uranium werd nog niet genomen maar wij blijven op de uitkijk. In de komende week zullen wij binnen het 10% systeem nog aanvullende posities innemen. Wij streven ernaar volbelegd te blijven.

Den Haag, 28 maart 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.