De kansen worden iets beter

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (19 september 2016) 439,07.

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De aandelenmarkten zijn oversold

In Amsterdam was de steun van het MA150 niet voldoende om de daling te stoppen. In Amerika sloot de S&P500 de week af met winst. Dit lijkt op discrepantie tussen de twee werelddelen, maar dat is niet zo. Amerika loopt zoals altijd iets voor. De voorsprong, die Europa een week geleden probeerde te nemen, is dus weer weggevallen. Want in Amerika zijn de daggrafieken van de indexen allemaal al gedraaid. In Europa ziet men een heel voorzichtig begin van een draai. Maar er hoeft niets te gebeuren of dit begin wordt ongedaan gemaakt. Het is inderdaad allemaal wat tegengevallen. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken heeft misschien niet langer geduurd maar is wel dieper gekomen dan gedacht. Maar, de markten zijn oversold. Overal waar men kijkt in de grafieken ziet men diepe posities. Sommigen geven reeds een koopsignaal, anderen zijn nog niet zo ver, maar het feit dat ze diep liggen wijst erop dat er zicht komt op een einde aan de daling.

Maar de weekgrafieken, ook in Amerika zijn nog negatief en niets wijst erop dat de week aan een omkeer toe is. De positieve markt, die wij dus voorzien, zal een korte duur hebben. Wij zien het niet zitten, dat er in de komende periode nieuwe highs gezet gaan worden. De uitslag van de strijd tussen positief en negatief zal dus nog op zich laten wachten. Het gevaarlijke is dat de markten op hun grens van BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken of BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken gekomen zijn. Er is een duidelijk herstel nodig om de zeer langere termijn grafieken definitief in een hausse positie te zetten. En de afgelopen periode heeft er voor gezorgd, dat er in de langere termijn grafieken (let op dat wij een verschil maken tussen langere en zeer langere) en met name in Amerika ook scheurtjes zijn gekomen. Deze blog richt zich op de korte termijn en wat dat betreft zijn wij gematigd positief. Wij zullen dat hieronder aan de hand van ons handelssysteem op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken (daggrafiek) laten zien.

De korte termijn handel en de AEX Index

De vraag is of de vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 437,85 zal worden gepasseerd. In dat geval is de mogelijkheid van een breuk van de baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken (er was sprake van een hogere top op 466,17) voorlopig voorbij. De koers ligt op de onderste grens van de Keltner Channelvan Chester W. Keltner. Hij ging uit van een 10-daags Voort-schrijdend Gemiddelde van de Typical Price. Hij berekende ook een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de Daily Range en dit werd onder en boven het Typical Price Gemiddelde geprojecteerd. Indien de koersen boven de bovenste lijn kwamen werd dit gezien als een bullish signaal en wanneer de koersen onder de onderste lijn sloten was dit een bearish signaal. Latere auteurs gingen uit van een exponentieel Moving Average en zij vervingen de Daily Range door de Average True Range. Copyright Vladeracken. Van daaruit kan hij omhoog, maar dat hoeft niet. Meestal valt hij (nog even) door deze grens heen. Maar een lagere koers zet ieders beleggingsbeleid wel op scherp. Het MA200 ligt iets lager (op 436,17) en de kans dat het MA200 de zo noodzakelijke steun biedt lijkt ons groot. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, die boven de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackente zien is, ondersteunde de top op 466,17 niet maar nu ligt hij in een positie, dat hij ieder ogenblik een positief signaal kan geven. De Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackendaaronder heeft dat al gedaan. Hij is gaan stijgen. Maar het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram doet dit nog niet en daarmede blijft de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken negatief. Toch wijst de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenop een draai want hij staat niet alleen. In Europa ziet men deze stijging van de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenbij vrijwel alle indexen. In Amerika zijn ze allebei al enige dagen aan het stijgen. Maar in ieder geval zal het resultaat in Amsterdam (lees Europa) zijn, dat hij negatief divergeert. Dit is een eerste indicatie van de ontbrekende kracht in de komende rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenligt op de onderste horizontale lijn. Bij een veelbelovende rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken ligt hij daaronder. Als hij nu gaat stijgen wijst hij ook op de beperktheid van een komende opgang. Tot slot wijzen wij op de Call/Put Ratio. Dit is de rode lijn, die u vlak onder het koerspatroon aantreft. Hij ligt op de onderste horizontale lijn. Hij ligt daarmede zeer diep en natuurlijk kan hij nog lang zo laag blijven, maar de kansen dat hij van hieruit gaat stijgen zijn groot.

Al met al is er dus geen beeld in de figuur te vinden, dat een duidelijk positief signaal geeft, maar de mogelijkheid tot een stijging lijkt groot. Mede in aanmerking genomen, dat de grafieken uit Amerika al duidelijke signalen gegeven hebben, brengt ons ertoe te stellen dat wij voor eventjes een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezien hebben.
blog-20160919-aex
Figuur 1.

De Rente

De dalende trendlijn en ook het MA50 zijn duidelijk doorschreden. Maar er breekt nu een cruciale tijd aan want de daggrafiek van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen is toe aan een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. De rente lijkt dus weer te gaan dalen en de vraag wordt nu of de daling dusdanig beperkt zal blijven dat de positieve week- en maandgrafieken daardoor niet in gevaar komen. Voorlopig blijven wij optimistisch, d.w.z. dat wij uitgaan van een belangrijke kentering in de rente, die omhoog gericht is!

De US $ in €’s uitgedrukt

De stemming ten aanzien van de US dollar is duidelijk iets positiever geworden, maar er moet nog veel gebeuren wil hij uit zijn horizontale kanaal geraken. Voorlopig houden wij het op de gebruikelijke fluctuaties. Pas bij 94,5 gaan wij daar anders over denken.

De prijs van een vat Brentolie

Het aanbod van ruwe olie is nog steeds stijgende. Iran zit nu op 3 miljoen barrels en zij willen zelfs naar 4 miljoen. Nigeria en ook Libië zijn weer beter op dreef, terwijl in Amerika het aantal schalieoliebronnen, dat in productie, is stijgt. De vraag stijgt ondertussen ook (op jaarbasis met ongeveer 1 miljoen vaten per dag), maar de (te) grote voorraden zijn nog niet terug aan het lopen. Deskundigen voorspellen, dat ergens in de komende vier maanden het omslagpunt bereikt gaat worden waarbij de vraag weer boven het fysieke aanbod uit gaat komen. De grafieken wijzen op veel steun in het gebied tussen US$45 en US$42 met een bias naar een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog tot boven de zone van US$50 – US$53.

Het Goud

Het ziet er sterk naar uit dat het einde van de goudprijsdaling in zicht is. Op US$1.307 ligt er steun.

Agenda

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.
·    20 september, 08.00 uur; Duitse Producenten prijs Index;
·    21 september, 05.00 uur: Rentebesluit Bank of Japan;
·    21 september, 20.00 uur: Rentebesluit Amerikaanse FED;
·    22 september; 15.00 uur: Speech ECB-voorzitter Draghi;
·    22 september, 16.00 uur: Chicago board Leading Indicator;
·    23 september, Markit PMI-cijfers voor Duitsland, Eurozone en de VS.
Het gaat hier dus om gebeurtenissen, die in de afgelopen maanden verhoudingsgewijs redelijk tot veel invloed hadden op het marktgebeuren direct na publicatie.

Strategie

Wij hebben in de voorbije weken voorzichtig wat liquiditeiten gecreëerd en zullen dat blijven doen zolang niet duidelijk is, dat er een einde aan alle onzekerheid is gekomen. Ook het feit dat wij momenteel in de gevaarlijke september – oktober-periode zijn aangekomen maakt ons voorzichtig. De aandelenportefeuilles zijn over het algemeen 10 tot 15% liquide. Wij blijven dus nu op zoek naar een instappunt.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 19 september 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.