De bomen zijn nauwelijks ingekort

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (19 februari 2018) 532,27

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Een technische correctie omhoog, maar voor hoe lang nog?

Als de markt het bij de huidige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken voor gezien houdt dan is er eigenlijk niets gebeurd. Maar dat betekent wel dat er ook niets verbeterd is. Op de maandgrafieken is de daling van 10% of soms zelfs meer, te zien als een zwarte candle, die echter niet uit zijn stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is gevallen. In de literatuur wordt er op gewezen, dat de Cape Indicator (Price/Earnings) nog steeds op 30 ligt, een niveau dat veel te hoog wordt geacht voor een gezonde markt. De margin-adjusted Cape ligt nu na de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken nog steeds hoger dan in 2000 vóór de grote IT-crash. Gelukkig zijn er ook andere stemmen die bijvoorbeeld beweren dat de bull marktEngelse term voor een markt die zich in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bevindt. Normaal gesproken is dit een lange periode waarin de aandelen stijgen. Deze bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt is, net als de bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt, te verdelen in drie fasen. De eerste fase is accumulatie, de tweede fase is een periode van geleidelijk stijgende prijzen gecombineerd met een stijgend volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. De derde fase bestaat meestal uit een periode waarin het grote publiek de aandelenmarkt ontdekt en speculeert op als maar verder stijgende koersen. Men gaat ervan uit dat van een BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Markt gesproken kan worden als er sprake is van een stijging van 20% die voorafgegaan is door een daling van 20%. Copyright Vladeracken waarin wij nu nog steeds verkeren niet ingegeven werd door de stug doorwerkende liquiditeitspomp (met de nu daarop volgende rente stijging), maar door de stijgende winsten van het bedrijfsleven. En er is nog geen stop gezet op de stijgende winsten. Opvallend is het dan wel dat er geen oorzakelijk verband tussen deze twee feiten vermeld noch gezien wordt. Technisch bekeken stellen wij vast dat er in de maandgrafieken geen enkel gegeven valt te bespeuren, dat wijst op een grote crash. De korte en middellange termijn zijn duidelijk in een oversold situatie beland en de snelle korte termijn indicatoren geven koopsignalen. Maar het feit dat de lange termijn nog geen krimp heeft gegeven wijst erop dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken onvoldoende is geweest om de markt voor langere tijd te herstellen van zijn zwaar overtrokken positie. De mogelijkheid is aanwezig dat een snelle opmars de Dow Jones Industrial Index opnieuw in een situatie brengt, die vooraf gaat aan een crash. Met andere woorden de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken (als die inderdaad achter ons ligt) heeft niet veel geholpen. En op dit moment is de korte termijn al weer omhoog gericht. De weekgrafieken zijn nog niet zover en als men voorzichtig wil zijn dan is de tijd om in te stappen nog niet gekomen. Het is mogelijk, dat de markt omhoog gaat tot dicht bij de top, die op 23 januari in Amsterdam met een intra-day koers van 572,80 gezet werd. Maar wij geloven niet, gezien de vele negatieve signalen die er nog uitstaan (zie bijvoorbeeld bovengenoemde Cape Indicatoren) dat deze top gebroken zal worden. Het is dus zaak om op weg naar deze top en zeker als de koers daar dichtbij komt om posities af te bouwen. Want u kunt en moet ervan uitgaan dat de bomen niet tot in de hemel groeien en zoals gezegd hebben ze nog steeds een forse lengte en als de markt de vorige top opzoekt zit hij weer in hetzelfde schuitje met een extra negatief feit dat het slechte seizoen aan gebroken zal zijn.

En het is ook heel goed mogelijk dat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken van afgelopen week niets meer is geweest dan de spreekwoordelijke technische correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van een te snel gedaalde markt. De expiratie van vrijdag speelt daarin ongetwijfeld een grote rol. Dat zou betekenen dat de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van 537 – 538 voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken niet eens bereikt gaat worden laat staan gebroken gaat worden. In dit scenario volgt de volgende daling richting 505 op korte termijn al weer.

De aandelenmarkten hebben per saldo nauwelijks iets ingeleverd

Om u een voorbeeld te geven van hoe weinig de daling voorstelde het volgende: De Dow Jones Industrial Index daalde van 26.616 tot 23.360. In procenten is dat min 12,3% (een heuse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken). Vrijdag sloot hij op 25.219. Van de daling is nog 5,3% over. De zeven mijlslaarzen die de DJIA aan heeft, brengen hem dus snel weer op de vorige top. Maar als hij daar doorheen gaat zit hij opnieuw in een tot nu toe ongeziene en onmogelijke positie.

De AEX Index op dagbasis

De korte termijn zier er voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zeer mooi uit en wij laten u dat zien in de hieronder afgedrukte daggrafiek. Bij het zien daarvan mag dus niet vergeten worden dat het zwaard nog steeds boven de markt hangt. Voorzichtigheid blijft dus geboden.

Figuur 1.

De markt is op 515 gedraaid. De vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 505 werd niet bereikt. Dit is een positief gegeven. Maar de index viel wel door zijn beide gemiddeldes. Op dit moment ligt hij juist onder het MA200. Een doorbraak van het 534 niveau is zonder meer positief. Daarna komt het MA50 in beeld op 550. Wij gaan ervan uit dat de koers hetzij onder 534 hetzij onder 550 de weg omlaag weer inslaat. Daarboven wordt het moeilijker want de top op 572,8 zal, zoals het er nu naar uitziet, niet gehaald worden. Onder de koersgrafiek vindt u onder elkaar de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, de Fast Stochasticsof Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken K. Dit is de %K uit de formule van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Dit is het eerste Exponentieël Voortschrijdend Gemiddelde van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Dit gemiddelde wordt de Fast Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken genoemd. Copyright Vladeracken en de Zone Oscillator. Zij hebben allemaal een signaal gegeven (zie bij pijltjes) dat de markt omhoog gericht is. Wij concluderen hieruit dat de gemiddeldes inderdaad gebroken gaan worden. Maar het tweede, hierboven ook geschetste scenario is wel degelijk verdedigbaar. Veel beleggers zullen zeer onzeker zijn en niet weten wat te doen. Iedere lagere koers zal deze onzekerheid aanwakkeren en dat zal negatief inwerken op het koersgebeuren. Een onzekere markt die zich horizontaal of dalend gedraagt, behoort dus zeker tot de mogelijkheden, maar de indicatoren zoals te zien is in de figuur pleiten daar (nu nog) tegen.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar heeft een klein stukje van de winst ingeleverd. Deze tendens zal nog wel even doorgaan. Steun ligt er op 0,75% en verder op 0,67%. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat dit laatste steunniveau gehaald zal worden, maar beleggers zullen blij zijn met de daling want een rentedaling zal heel zeker de aandelenmarkt stimuleren. Hiermede willen wij overigens niet beweren dat de markt in zijn algemeenheid niet hunkert naar een hoger renteniveau. Het zal er later in het jaar ongetwijfeld van komen.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar zocht opnieuw zijn vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op en daardoor slaagde hij er niet in de verwachtingen waar te maken. Maar het ziet er toch naar uit dat hij vandaag of morgen uit gaat breken. Alles wijst op een herstel. Tussen 84 en 86 ligt veel weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie is in de afgelopen week weer omhoog gegaan. En het ziet er niet naar uit dat in deze beweging in de komende week verandering gaat komen. Maar voorlopig zal iedere stijging beperkt blijven. Het wachten is op de overige timeframes, die nu nog allemaal in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zitten. Het US$70-niveau zal daarom wel niet gehaald worden.

Het Goud

De prijs van een troy ounce goud heeft zich in lijn met de ontwikkeling op de aandelenmarkt bewogen en afgelopen week volgde hij het herstel eveneens. De reden kan, zover wij dit in kunnen schatten, alleen maar gezocht worden in onvoldoende drang bij beleggers om een schuilplaats te zoeken. Maar het heeft er alle schijn van dat een verdere stijging van de aandelenmarkten niet meer gevolgd gaat worden door het goud. De indicatoren liggen daarvoor te hoog of zijn al aan het dalen. US$1.300 blijft het eerstvolgende steunniveau.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

19 februari 2018 19.45 Speech van voorzitter Britse Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken
20 februari 2018 11.00 ZEW-cijfers over economisch sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken in Duitsland en Eurozone
21 februari 2018 10.00 Producentenprijzen voor Eurozone
21 februari 2018 20.00 Notulen van de laatste bijeenkomst van de FED worden vrijgegeven
22 februari 2018 10.00 IFO sentimentcijfers over zakelijk klimaat Duitsland
22 februari 2018 13.30 Notulen van de laatste bijeenkomst van de ECB worden vrijgegeven
23 februari 2018 11.00 Inflatiecijfers consumptie Eurozone

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 19 februari 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.