Nog even uitzieken

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (21 september 2020) 550,85.

Onze conclusies:
Korte termijn:reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn:reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Lange termijn:neigt naar negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De markten hadden een zwakke week. Bijna overal werd het MA50 opgezocht. De big-techs gingen er doorheen met Nvidia en Tesla als uitzondering. Ook de S&P500 zakte door zijn MA50. De Dow Jones Industrial Index, waarin je de New-Tech (maar inmiddels wel enkele big-tech namen) natuurlijk niet moet zoeken bleef er nog boven maar gedurende de dag raakte hij hem wel. In Europa liggen Stockholm, Zürich en Frankfurt er nog boven. En in Azië is het de beurs in Tokyo, die zich nog kranig boven het MA50 houdt. Maar de overige beurzen liggen er allemaal onder. Er zijn drie gemiddeldes die in de technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken veel gebruikt worden. Het MA20 wijst op de korte termijn. Als de koers daaronder komt dan, zo gaat men ervan uit, heeft men te maken met een korte termijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Het MA50 geeft informatie over de middellange termijn. Een doorbraak van dit gemiddelde zet de zaak op scherp. Een echte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is dan in de maak. Het MA200 moet dan steun bieden. Maar als dit gemiddelde doorschreden wordt is het hek meestal van de dam. Een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zet zich dan in en deze kan diep gaan. De markten zitten nu midden in de doorbraak van het MA50. De meesten van hen zien de koers nu daaronder liggen. Enkele sterke markten zijn nog niet zover, maar gezien de algemene tendens zullen die zeker volgen.

Behalve de eerder drie genoemde sterke marken in Europa liggen de representatieve indexen in dit werelddeel ook al onder hun MA200. Hier is echter iets bijzonders aan de hand. In deze markten is de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in zijn laatste fase veel minder sterk geweest. De koersen zijn niet ver van hun MA200 afgeweken of hebben dit gemiddelde zelfs niet bereikt. De technische noodzaak tot correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is dus veel minder en het ontbreken van de nieuwe Tech is vaak de oorzaak geweest van het achterblijven. Nu gaat dit gebrek als voordeel werken. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die zich overal heeft ingezet, zal in Europa dus minder gevoeld worden. De weekindicatoren zijn overal dalend, hetgeen wijst op een doorzetting van de negatieve tendens, maar in Europa lijkt hun daling te aarzelen of hier en daar zelfs alweer opgeheven te zijn. Dit lijkt een zeer korte termijn opleving. Wij zijn dus negatief over de markt. Tech zal zijn daling voortzetten en daarmede zullen de beurzen in de wereld naar beneden worden getrokken. In Europa zal het mee gaan vallen, maar ook daar moet met een verdere daling rekening worden gehouden.

De AEX Index op dagbasis

In de figuur hierboven ziet u de AEX Index op dagbasis. Er is een oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken getekend met behulp van twee rode oplopende diagonale lijnen. De koers is uit deze wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken gevallen en bijna tegelijkertijd viel hij door het MA200. Twee weken geleden werd een herstel ingezet, dat een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken zou kunnen zijn. Na deze Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken zou hij weer omlaag gaan. Wij berekenden een doel van deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken van ruwweg 360. Dus ter hoogte of iets dieper dan de voorgaande bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 16 maart op 389. Dit scenario kan zich nog steeds ontvouwen. Maar er is ook een andere mogelijkheid. Met twee groene dalende lijnen hebben wij ook een dalende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken getekend. In dit patroon is de koers nu weer naar de onderkant op weg, maar dit is juist een bullish patroon. In dit scenario is de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken beperkt van aard, maar kan hij nog wel even aanhouden. Dit tweede scenario zou best mogelijk kunnen zijn want er zijn twee interessante verschijnselen in de indicatoren. Ten eerste is de MoneyFlow in de afgelopen week toen de koers er om vocht om opnieuw boven het MA200 uit te komen (hetgeen vooralsnog mislukte) sterk gestegen. Daarnaast is de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenop de weekchart gaan stijgen, maar in de daggrafiek, zoals u hierboven kunt zien, daalt hij. Komende week zal hoogstwaarschijnlijk wat meer duidelijkheid komen. Voorlopig blijven wij zeer voorzichtig.

Voor de volledigheid hebben wij ook een FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-retracement patroon opgenomen, in dit beeld past een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken tot ongeveer 472, hetgeen 61,8% van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken corrigeert die tussen maart en mei van dit jaar heeft plaatsgevonden.

De Rente

In de afgelopen week is er weinig gebeurd met de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken. De rente is gelijk gebleven. Volgens de indicatoren komt er een licht herstel (daling rente) maar volgens de grafiek blijft de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken omlaag gericht. De rente zou dus verder omhoog gaan zij het dat dit niet onmiddellijk hoeft te gebeuren.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Ook de dollar bleef vrijwel horizontaal liggen. Hij verliest daarmede wel aan MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken. Wij zien hem dus al gauw weer de weg omlaag inslaan.

De Prijs van een vat Brentolie

De Brent olieprijs heeft zich enigszins hersteld. Deze beweging zou zich door kunnen zetten, zeker nu Saoedi Arabië bezig lijkt te zijn om de andere producenten te overtuigen dat beperking van de productie het beste antwoord is op het achterblijven van de vraag.

De Prijs van een troy ounce Goud

Ook de prijs van een troy ounce Goud is door zijn consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken op het MA50 gekomen. De indicatoren op de daggrafiek wijzen nog steeds op een verdere verzwakking. Dit ziet men ook op de weekgrafiek. Voorlopig lijkt er dus weinig positiefs te verwachten.

Strategie

Er is genoeg cash aan de zijlijn, wij wachten dus geduldig af. Onze posities in Unibail hebben we aangehouden, de herfinanciering is in beginsel positief, maar leidt wel tot een flinke verwatering. De details ervan zijn nog niet beschikbaar, dus of wij mee gaan doen aan de emissie is wat ons betreft nog onduidelijk. Aangezien de emissie volledig is gegarandeerd door banken vragen wij ons af of het nog wel zinvol is om nog meer geld in het bedrijf te investeren. Verkopen is niet verstandig, ook na verwatering lijkt het aandeel veel te goedkoop.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

22 september 2020   16.00  Consumentenvertrouwen Eurozone

22 september 2020   16.00  Getuigenis FED-president Powell in de Amerikaanse senaat

23 september 2020   10.00  Europese PMI-cijfers

24 september 2020   10.00  Duitse IFO-verwachtingen

29 september 2020   11.00  Consumentenvertrouwen Eurozone

De race om de Amerikaanse presidentsverkiezingen is nu in volle omvang aan de gang. Voorlopig leidt dat tot een verdergaande polarisatie, compleet met wapengekletter tegenover China. Dit gevoegd bij het weer opflakkeren van de Covid-19 pandemie in Europa kan voor veel onrust blijven zorgen op de markten. Het zwakke seizoen voor aandelen is bovendien begonnen, dus de risico’s blijven vooral aan de onderkant van de markt zitten.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 5 oktober verschijnen.

Den Haag, 21 september 2020
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.