En waar gaat dat naar toe?

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2011-08-14) 291,90.

Op dagbasis laat de markt een draai zien. Er zijn koopsignalen alom. Wij noemen de korte, de Slowed en de Fast Stochasticsof Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken K. Dit is de %K uit de formule van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Dit is het eerste Exponentieël Voortschrijdend Gemiddelde van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Dit gemiddelde wordt de Fast Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken genoemd. Copyright Vladeracken in de AEX. De CCI, de RSI (kort en normaal), de William’s, de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, de CPR, de Summation IndexHet totaal van de dagelijkse waarden van de McCLellan Index. Copyright Vladeracken en handelssystemen die gebruik maken van Channels. En wij kunnen doorgaan met onze opsomming. Een negatief feit is de ontwikkeling van het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken in Amsterdam, maar daar staat tegenover dat de OBV in Amerika zich juist zeer positief heeft gedragen. Tot slot ziet men in de weekgrafiek een Long Legged DojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken hetgeen een notoir omkeerpatroon is. Op korte termijn is de markt dus stijgende. De signalen zijn er om opgevolgd te worden en derhalve staat de poort open om long te gaan. Dit neemt niet weg dat de markt nog zeer volatiel is en dat (korte termijn) verrassingen niet zijn uitgesloten.

De lange termijn

In de weekgrafieken is er (afgezien van de Long Legged DojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken) niets veranderd. Zij blijven negatief. De maandgrafiek van de AEX heeft de eerste stap gezet op zijn weg naar de baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken. Om u niet op het verkeerde spoor te zetten met onze opmerkingen in de eerste alinea laten wij u hieronder de maandgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien.

Blog-20110815-AEX-Fig1

 

Figuur 1.

Er zijn zes zwarte candles gezet en met de zesde werd de vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 306 doorschreden. De koersval werd tegengehouden door de steun op 270. Hiermede is een lagere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken bereikt. Er is nog geen lagere top, maar of een long op de dagcharts een koersherstel kan geven tot boven 374 geloven natuurlijk alleen de naïevelingen onder ons, want daar is geen enkele reden voor te vinden. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken divergeert nog steeds negatief en de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken is door de nullijn gevallen. Amsterdam is een van de weinigen die in de maandgrafiek een lagere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken toont en dat is misschien de enige positieve noot bij de lange termijn grafieken, want ook in de grote markten van deze wereld wordt op de lange termijn driftig negatief gedivergeerd.

De les

De les uit dit alles is duidelijk: Ga long als u wilt maar neem ook snel uw winst want een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in een Bearmarkt is onbetrouwbaar en onvoorspelbaar. Iedere dag kan het afgelopen zijn. Het kan een hulp zijn om de volgende niveaus in het oog te houden. Op de daggrafiek van de AEX vindt men een weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken ter hoogte van 293-296. Wij liggen daar vlak bij en het lijkt niet overdreven om aan te nemen dat dit niveau wel doorschreden zal worden. Daarna komen de MA20 en de MA30 in het vizier op 324-327. Op dit niveau liggen ook de eerste FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-retracement niveaus. Het zou een mooi resultaat zijn als deze niveaus gehaald worden. De Channelliefhebbers vinden de bovenkant van hun Channel rondom 336. Een stijging van 40 tot 50 punten lijkt ons zeer, zeer veel, maar niets is onmogelijk op een in principe onbetrouwbare beurs.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaars Nederlandse Staatsleningen raakte met een dieptepunt van 2,55% een oude steunlijn. Van hieruit moet men rekenen op een herstel. En een stijging van de rente past in het plaatje van een stijgende beurs, maar wij zien dit herstel als tijdelijk  De 3-maands Euribor daalde opnieuw.

De Amerikaanse Dollar

De dollar deed wat hij al langere tijd doet. Hij steeg heel langzaam en blijft liggen aan de onderkant van een zeer langzaam stijgend kanaaltje. De positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken is nog steeds intact. Wij houden ons aan de grenzen die wij reeds enige tijd melden zijnde 68,8 als de steun en 72 als het noodzakelijke doel om van een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken te kunnen spreken.

De edele Metalen

Het goud liet de laatste dagen enige steken vallen. Dit past geheel in wat hierboven staat. Als de beurzen omhoog gaan moet u erop rekenen dat het goud inlevert. Maar omdat de positieve stemming op de beurzen slechts als zeer tijdelijk wordt ingeschat is een dip in de prijs van de edele metalen ook maar een tijdelijk affaire. Een daling van de prijs van een Troy ounce goud past overigens zeer wel in het technische plaatje van het goud dat een zeer overbought situatie toont. Er is één gegeven dat zorgen kan baren, maar hier spreekt men van een probleem op langere termijn: de maandgrafieken tonen het begin van een  overbought markt.

De Olie

De prijs van een vat Brentolie is aangekomen op de onderste lijn van zijn dalende kanaal. Hij ligt nu op het MA50, de laatste belangrijke barrière op weg naar lagere niveaus. Er zal hier wel enige steun van uitgaan, maar er is geen aanleiding te veronderstellen dat dit niveau niet gebroken wordt. En dat zou betekenen dat de rapen in de woestijn beginnen gaar te koken.

Onze Strategie

Wij hebben inmiddels in de meer speculatieve longposities ingenomen met de Sprinter 267 en aandelen AMG bij-/aangekocht. Wij hebben ook enkele aanvullingen gekocht van sterke fondsen (met verhoudingsgewijs hoge dividendrendementen) in zwakke tijden voor bepaalde portefeuilles zoals Koninklijke Olie, PostNL en Unibail-Rodamco. Daarnaast hebben wij posities genomen/uitgebreid in Converteerbare Obligaties USG (zie ons artikel van afgelopen vrijdag) en Wereldhave. Het ligt in onze bedoeling, bij het bereiken van de mijlpalen zoals hierboven beschreven (ook als de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken nog geen tekenen van uitputting geeft), om short posities in te nemen ter bescherming van de portefeuilles en de aandelenbelangen weer / verder te verminderen.

Den Haag, 15 augustus 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.