Haring of kuit?

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (19 maart 2018) 536,29

Onze conclusies:
Korte termijn: verdeeld
Middellange termijn: verdeeld, correctief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De rente in de VS stijgt en dat kan de Amerikaanse schuldenlast onhoudbaar maken

Zo langzamerhand groeit de bezorgdheid in de VS. Er is nu een oud-senator voor het voetlicht getreden, die van mening is dat de Republikeinse Partij zich moet schamen, dat men een onbenul in het Witte Huis steunt. Er zetelt een president, die lak heeft aan de Republikeinen en die er ook helemaal niets mee te maken had of heeft. En Müller lijkt het net verder aan te trekken ook al zien de Republikeinen af van verder onderzoek naar de Russische contacten. Serieuzer, ofschoon het hier het zicht op de iets langere termijn betreft, zijn er de financiële analisten met hun zorgen. Men wijst op een aanstaand debacle in de Amerikaanse obligatiemarkt. En ook al maakt men zich daar al jaren zorgen over, dan wordt er nu op gewezen dat dit zo moge zijn maar dat het geen bewijs is dat het niet staat te gebeuren. En dan wijst men op het LiborLondon Interbank Offered Rate. Het is de interestvoet waartegen banken elkaar Britse ponden lenen zonder onderpand te stellen. Copyright Vladeracken-tarief waarvan de 12-maanden verwachting nu 2,5% bedraagt en stijgende is (de 3-maands LiborLondon Interbank Offered Rate. Het is de interestvoet waartegen banken elkaar Britse ponden lenen zonder onderpand te stellen. Copyright Vladeracken is 2%) en die nu op het punt staat uit te breken uit zijn dalende trendlijn. De hoogte van de rente van 60% van de Amerikaanse schuldenlast (die nu 370% bedraagt van het GDP) is van dit tarief afhankelijk (overheidsschulden, schulden van studenten en particulieren en 1/3de van de bedrijfsschulden). Een stijging van LiborLondon Interbank Offered Rate. Het is de interestvoet waartegen banken elkaar Britse ponden lenen zonder onderpand te stellen. Copyright Vladeracken doet de totale rentelast exorbitant stijgen. Dat gezegd zijnde is het gemakkelijk te berekenen wat er gaat gebeuren als LiborLondon Interbank Offered Rate. Het is de interestvoet waartegen banken elkaar Britse ponden lenen zonder onderpand te stellen. Copyright Vladeracken nog verder omhoog gaat. Overigens is de 370% nog laag vergeleken met de totale schuld van Europa en ook van Japan, maar de rentestructuur is daar volledig anders. (en in Europa zijn de Euribor-tarieven veel lager). Het tekort op de begroting 2018 (geschat op meer dan US$1.000 mrd) helpt niet mee om de markt kalmer te krijgen. De totale rentelast zal over een aantal jaren het defensiebudget overschrijden, zo stelt men. En de voordelen van de belastingverlaging zullen snel in het niet verdwijnen. De ruzie die Trump maakt met bijna alle landen waaronder ook de grote investeerders in Amerikaanse obligaties sterkt het vertrouwen ook niet. Hoe dit ook zij, meer en meer maakt men zich zorgen over het “land van de American Dream” dat zich diep in de nesten aan het werken is.

De Dow Jones Industrials Index op dagbasis

Het beeld dat de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken toont aan de belegger is een beetje vreemd. De DAX zit boven in een korte termijn dalend kanaaltje (positief patroon). Een koers boven 12.400 wil zeggen dat hij uitgebroken is. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zit in een horizontaal kanaal. Dit is een neutraal patroon, maar het rust wel op het eerste FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken niveau, waarmede een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken aan de bovenzijde meer waarschijnlijk wordt. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ligt hoog in de figuur en een koers boven 540 betekent, dat hij uitgebroken is. De S&P500 beweegt zich in een oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. Dat is geen mooi patroon. Een koers beneden 2.720 betekent, dat hij de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken aan de onderkant verlaten heeft. De bovenzijde ligt op 2.850. De Dow Jones Industrial Index weet het niet. Hij zit in een gelijkbenige driehoek en de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken niveaus zijn 24.500 aan de onderkant en 25.450 aan de bovenkant.
Er is niets aan te merken op onderliggende indicatoren. De Call/Put Ratio gedraagt zich normaal, De AD-lijnen geven geen aanleiding tot zorg. De Summation IndexHet totaal van de dagelijkse waarden van de McCLellan Index. Copyright Vladeracken is positief en stijgt. Het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken bevestigt het consolidatiepatroon en duidt zelfs op een toenemende activiteit. Al met al dus klaar om de gedachte aan een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken te ondersteunen. Maar of men hier zeker van kan zijn is uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen in de USA. Wij zijn daar niet gerust op waarbij wel erkend moet worden dat het toch nog wel enige tijd kan duren voordat Trump echt in het nauw komt. Wij laten hieronder een daggrafiek van de DJIA zien.

Figuur 1.

Het is gemakkelijk te zien dat de markt in een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken fase zit. De gelijkbenige driehoek duidt daarop, maar ook het EMA5/12 doet dit door zijn horizontaal verloop. Dit beeld is duidelijk voor de belegger: blijf uit de markt zolang het niet bekend is of er haring dan wel kuit opgediend wordt. De koers komt een beetje ver in de hoek van de driehoek en dat duidt er meestal op dat er een figuurverandering op komst is en een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken met een korrel zout genomen moet worden. De driehoek blijkt dan achteraf onderdeel van een veel groter patroon te zijn. Maar op dit moment is daar nog niets van te bespeuren en daarom zal iedere uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken (aan de bovenzijde ofwel aan de onderzijde) een signaal zijn voor de komende richting van de markt. Maar in het geval van de DJIA is een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken minder betrouwbaar en kan gemakkelijker vals zijn doordat de koers diep in de rechter hoek ligt. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is dalend. Hiermede onderscheidt de Amerikaanse markt zich van de Europese want in Europa ziet men een duidelijke draai omhoog. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenhelemaal onderaan in de figuur is dalend en dat is opnieuw een verschil met Europa. Zowel de vergelijkbare Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenstijgt bij de DAX en ook bij de AEX. Wat deze verschillen uiteindelijk zullen betekenen is niet duidelijk. Maar het is wel zeker dat de markten er in Europa op dit moment beter voorstaan dan die in de VS want de indicatoren van de DJIA duiden op een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken aan de onderzijde terwijl die in Europa juist wijzen op een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken aan de bovenzijde. Opvallend is het dat de week indicatoren in alle markten die wij volgen positief zijn. Alleen die van de DJIA toont een dalende Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar is afgelopen week weer gaan stijgen en de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 0,75% is weer in zicht. Of dit niveau nu genomen zal worden is nog niet duidelijk maar wij gaan er zeer voorzichtig vanuit dat dit binnenkort het geval zal zijn.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

In de dollar grafieken is het merendeel van de indicatoren omhoog gericht. Maar grote uitslagen zijn er niet te zien. Wij verwachten een zeer voorzichtig herstel van de dollar zonder grote uitslagen. Het bastion op 82 is overigens nog lang niet bezet en dat is toch echt nodig alvorens men van een structureel herstel kan spreken.

De prijs van een vat Brentolie

De dollar maakt zich op voor een herstel. Maar niet duidelijk is het of de zware weertand op 82 gebroken zal worden. Veel is er de afgelopen week niet gebeurd maar de tendens is ongetwijfeld omhoog gericht.

De prijs van een vat Brentolie

Het wordt steeds duidelijker. De Brentolie prijs heeft de weg naar omhoog ingeslagen. Of het US$70-niveau gepasseerd gaat worden is nog niet duidelijk.

Het Goud

De vraag blijft of de steun op US$1.300 het zal houden. En het stellen van deze vraag duidt erop, dat wij niet erg optimistisch zijn. Maar het is ook niet zo dat wij redenen hebben te concluderen dat er grootse dingen staan te gebeuren. Het uitzicht op een stijging blijft zwak. In feite moet gezegd worden dat al maanden lang een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken omlaag aan de gang is, waar nog altijd geen zicht op een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken bestaat. Maar als die komt, zou hij wel eens met kracht omhoog gericht kunnen zijn.

Strategie

Wij wachten geduldig af.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

20 maart 2018 11.00 ZEW Sentimentindicatoren voor Duitsland en Europa
21 maart 2018 19.00 Rentebesluit FED in VS
22 maart 2018 10.00 IFO verwachtingen Duitsland
22 maart 2018 13.00 Rentebesluit Engelse Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 19 maart 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.