Een tegenslag

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-04 -20) 495,03

Onze conclusies:
Korte termijn: negatief
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: verdeeld tot positief. Overbought
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het was een forse klap, die afgelopen vrijdag werd uitgedeeld. Volgens de algemeen eensgezinde commentaren was het de onzekere situatie van Griekenland, die de markt in beweging bracht, maar ditmaal naar beneden. Enerzijds is er de consequente houding van Europa en het IFM tegenover de, zeg maar onwillige, Grieken die ondanks hun zeer precaire financiële situatie niet werkelijk bereid zijn om de, volgens Europa en het IFM, noodzakelijke maatregelen te treffen. Anderzijds is er het contract dat de Russen van plan zijn deze week te sluiten met de Grieken van €5 Ard, dat heel even de druk zou kunnen verlichten. Maar dit kan slechts een kort uitstel zijn van de basale beslissing welke Giekenland moet nemen: zal men de gevraagde maatregelen nemen? Zal men zich failliet laten verklaren, hetgeen evenzeer harde (hardere) maatregelen zal vereisen of zal Griekenland de Euro laten vallen (zij kunnen er formeel niet uitgezet worden)? Ieder antwoord zal de markt in beweging brengen. In het eerste geval zal de markt onmiddellijk opveren en wordt de opgang hervat. In beide andere gevallen zal de markt een deuk krijgen, maar het valt niet te verwachten dat dit een langere termijn daling met zich mee zal brengen. Beide negatieve scenario’s zullen van beperkte invloed zijn op de financiële positie van Europa en hoogstwaarschijnlijk zal de markt blij zijn als de vervelende graat uit de keel verwijderd is.

Dit neemt allemaal niet weg dat de DAX in Duitsland 5,66% daalde vanuit zijn eerdere hoogtepunt. De AEX daalde slechts 3,02% en de S&P500 wilde nog eens laten zien hoe sterk de Amerikaanse markt eigenlijk wel is want hij daalde slechts 1,8% vanuit zijn (veel verder weggelegen) All-Time-High. De technische indicatoren zijn inmiddels overal flink gedaald en het zou ons niet verwonderen als de komende dagen zou blijken dat het gedaan is met de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Enig goed nieuws uit de onderhandelingen met Griekenland zou daarbij goed kunnen helpen, maar er zijn ons ook geen aanwijzingen bekend dat de markt voor een grotere negatieve beweging staat. Immers, van topvorming n de Europese markten is nog helemaal geen sprake. Hiermede willen wij niet zeggen dat de vele negatieve indicaties, die wij in de afgelopen weken de revue hebben laten passeren nu plotseling verdwenen zijn. Integendeel, zij zijn er nog steeds en misschien nog wel iets scherper, maar hier gaat het over de langere termijn, terwijl wij hierboven meer de middellange termijn op het oog hebben als wij stellen dat de korte termijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken mogelijk snel voorbij is en dat de markt weer zijn opgaande lijn zal hervatten. Wij laten hieronder de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op korte termijn, dat wil zeggen de dagkoersen, zien.
BLOG 20150420 FIG 1 AEX
Figuur 1.

De top op 510,37 bleek het einde van het vermaak. De koers kwam twee dagen daarna al op een eerste steun op 495, waar hij tegelijkertijd ook de eerste FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-steun tegenkwam. Het niveau van 495 is daarmede relatief sterk. Met een daling tot hiertoe zou het gedaan kunnen zijn, maar als de markt verder wegzakt dan ligt er op 480 opnieuw een dubbele steun. Enerzijds vanuit het verleden en anderzijds het 50-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken. Wij gaan ervan uit dat de markt niet verder weg zal zakken maar een voorbehoud wordt gemaakt voor een diepe dip die kan volgen op slecht nieuws. Mocht deze er komen dan zal de markt zich zeer snel herstellen, want wij kunnen geen enkele indicatie vinden in onze grafieken die wijst op een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van grotere omvang. Er is ook geen sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Europa staat hiermede wel alleen, want in Japan en ook in de Verenigde Staten vindt men in de daggrafieken negatieve divergenties. In de weekgrafieken voegt zich ook de DAX toe aan deze groep van pessimisten. In de maandgrafiek blijft alleen de USA over. En dat wil zeggen dat de markt er in de USA blijkbaar het slechtst uitziet, hetgeen uiteraard weinig verwondering zal wekken. Het echte probleem in de figuur is de afstand tussen het 50-daags en het 150-daags gemiddelde. Deze is veel te groot en beide lijnen zullen in de toekomst ongetwijfeld dichter bij elkaar komen. Wanneer dit zal zijn is niet te voorspellen. In ieder geval moet de koers daarvoor onder het 50-daags gemiddelde komen te liggen. De komende week wordt dus spannend.

De Rente

Het begint nu wel ernst te worden. Vorige week meldden wij nog een effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken op de 10-jarige Nederlandse Staatsleningen van 0,24%. Deze week wordt 0,16% genoteerd. De Yieldcurve is nu ook zo ongeveer op horizontaal gekomen, hetgeen betekent dat de banken (en ook de verzekeringsmaatschappijen) het moeilijk gaan krijgen om nog winst op rente ter realiseren. Dit zou betekenen, dat het tweede halfjaar voor deze sector slecht gaat worden. Gelukkig duurt een horizontale of omgekeerde yieldcurve nooit lang, maar onmiddellijk moet daaraan toegevoegd worden, dat wij nog nooit een dergelijk lage rente gezien hebben. In ieder geval drijft deze lage rente vele beleggers naar de aandelenmarkt.

De US$ in €’s uitgedrukt

De weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken rond 95 is blijkbaar zeer sterk want opnieuw zakte de dollar terug. Op 90 ligt steun. Een doorbraak van dat niveau zal de dollar wezenlijk raken.

De  prijs van een vat Brentolie

Met een stand van US$63,45 is de prijs van een vat Brentolie weer op het niveau van december vorig jaar gekomen. Hij ligt nu tegen een weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken aan maar daar zal hij wel doorheen komen. Er is echter geen reden te vinden dat hij de bovenzijde van het horizontale kanaal op US$73 zal gaan doorbreken.

Het Goud

Het is allemaal weinig overtuigend wat men ziet als men naar de grafieken van de World Gold Index kijkt. En dat betekent dat er maar één advies kan zijn: afblijven totdat het niveau van US$1.300 bereikt is, maar het ziet er niet naar uit dat dit snel zal gebeuren.

Strategie

Wij wachten even af met het nemen van maatregelen.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze  nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag,  20 april 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.