Even tijd voor een adempauze

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-06-25: 298,97)

Sinds de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken rond 4 en 5 juni van dit jaar zijn de beurzen met 7 tot 8 % gestegen. Het is dus tijd om even op adem te komen. Maar meer dan een rustpauze zal de lopende correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken niet zijn. De positieve divergenties op dag- en weekbasis zijn nog overal te herkennen. De onderstroom blijft positief en het aantal koopsignalen dat wij krijgen vanuit onze volgsystemen is legio. Ter adstructie laten wij u hieronder de daggrafiek van de DAX zien.

Figuur 1.

Sinds maart van dit jaar bevindt de DAX zich, op dagbasis gezien, in een dalend kanaal. Hij viel daar begin juni uit, maar al na drie dagen was hij weer terug binnen het kanaal. Een valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken dus. Nu is hij bovenaan in het kanaal gekomen en daar werd hij tegengehouden door de MA50. Sinds medio april divergeert de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken positief en nu wijst hij erop, door zijn hoge stand, dat er teveel enthousiasme in de markt is gekomen. Hij is nu, evenals de koers, dalende. Dit proces van een dalende MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken zet zich normaliter door totdat er voldoende “angsthazen” uit de markt zijn gestapt. In dit proces zal de MA200 hoogstwaarschijnlijk niet als uiteindelijke steun kunnen fungeren, maar het ligt in de lijn van de positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken, dat de onderzijde van het dalende kanaal niet bereikt zal worden. Voor de goede orde moet wel gesteld worden dat een doorbraak door de bovenzijde van het kanaal een absolute must is voordat men echt positief mag worden.

De weekgrafieken

De weekkoersen bevonden zich over het algemeen in een stijgend kanaal, maar zes weken geleden zijn ze daar uit gevallen. Wij hebben indertijd de doelstellingen van deze val (voor de AEX 250, voor de DAX 5.380) genoemd. Het is mogelijk dat de stijging van de afgelopen drie weken een doodgewone pulback betreft naar de onderzijde van het stijgende kanaal. Als dat zo is dan ziet de toekomst van de beurs er donker uit, want dan komen opnieuw de doelstellingen van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken in het vizier. Maar wij denken dat het niet zo’n vaart zal lopen want de indicatoren divergeren positief en zij zijn stijgende. Toch is het een mogelijkheid om rekening mee te houden.

De maandgrafieken

Het donkere scenario is met name nog steeds een mogelijkheid omdat de maandgrafieken nog niet gedraaid zijn. Zoals wij vorige week stelden is de AEX al aan deze draai begonnen (hij is dus nog niet gedraaid), maar het is nog steeds de enige roepende in de woestijn. Het is zaak om in de komende weken de maandgrafieken nauwlettend te volgen. De boodschap is dus echter wel dat men zeer voorzichtig moet zijn met het optimisme dat de daggrafieken uitstralen. HET KAN VERKEREN!

De Rente

Zo geronnen, zo gesponnen. Opnieuw was er sprake van een forse stijging (ca. 10%) van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaars Nederlandse staatsleningen. De oversoldsituatie werd tegelijkertijd voor een groot deel opgeheven. Het gevolg van de stijging van afgelopen week is dat de rente terug is binnen zijn dalende kanaal. De bovenzijde van dit kanaal ligt ongeveer op 2,4% en onze verwachting is dat hij daar wel zal komen. Wij wagen ons nog niet aan een verdere uitspraak, maar wij wijzen er onze lezers op dat wij tegen het einde van deze week een artikel zullen publiceren op onze website www.vermogensbeheer.co waarin onze rentevisie voor de komende jaren zal worden uiteengezet. De 3-maands Euribor is nog steeds dalende zij het langzaam.

De Amerikaanse $ versus €

De laatste top werd niet meer bevestigd. De daggrafieken laten nog wel een positief beeld zien maar de week liegt er niet om. Een eerste steun ligt op 76,6, maar deze lijkt ons niet erg sterk. Eerder dan verwacht, zo ziet het er naar uit is de dollar zijn weg omlaag ingeslagen. Dit is mooi voor de Euro, maar slecht voor de export uit Euroland. De eerste bevestiging moet komen door de doorbraak van het 50-weeks voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken (nu op 78,34)

Het Goud

De World Gold Index is er niet in geslaagd de voorgaande top op US$1.640 te breken. Hij is nu opnieuw op weg naar beneden. Op US$1.527 komt hij steun tegen, maar een val door US$1.522 zet hem voor langere tijd op verder verlies.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie is afgelopen week op US$91 gekomen. Hier ligt een steun en het weekbeeld is oversold. Het meest voor de hand liggende scenario is nu dat er een pullback gaat volgen. Het doel hiervan is US$99, de onderkant van de topformatie waaruit de olieprijzen zijn gevallen.

Onze Strategie

Wij zullen van zwakke dagen gebruik blijven maken om longposities in te nemen. Afgelopen week hebben wij daarbij aandelen Arcadis, BE Semiconductor, Henkel en SAP aangekocht. In de afgelopen week werden ook onze dollar- en (korte termijn) goudposities geruimd.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 25 juni 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.