Een wankel beeld

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2 december 2019) 597,29

Onze conclusies:
Korte termijn:reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn:positief
Lange termijn:positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De verwachtingen waren hooggespannen, maar het zat allemaal wat tegen. De goede berichten op het China-VS front werden onderbroken door de steun die Trump aan Hongkong gaf. Dit gaat een eventuele eerste aanzet tot een groot contract in ieder geval vertragen. En hierin was de reden te vinden waarom de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken er niet in slaagde het 600-niveau te breken. Dit blijft dus nog even in het vat zitten. Maar de ASCX Index De Amsterdam Small Cap Index. Een gemiddelde van 25 kleine en middelgrote bedrijven genoteerd aan de beurs in Amsterdam. Copyright Vladerackenbrak weer door het 1000-niveau en dat was goed nieuws. De rollen lijken weer omgekeerd. De Small Caps namen de leiding en zo moet het zijn wil men over een willige markt kunnen spreken. Toch is het beeld niet eenduidig positief. In Amerika is nog steeds sprake van nieuwe toppen en positieve signalen, zowel vanuit de weekgrafieken als vanuit de daggrafieken. Maar in de rest van de wereld is het beeld anders. Daar ziet men dalende indicatoren en ook negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Amsterdam geeft zeker niet het slechtste beeld. Daar wijst alles er ook op dat de markt draait naar negatief maar het is nog niet zover. Dit betekent dat het nog steeds zeer goed mogelijk is dat het 600-niveau komende week gaat sneuvelen, maar daarna zal er toch een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken optreden. De weekgrafieken zijn buiten Amerika overal negatief. De optimist zou kunnen stellen dat Amerika steeds de toon aangeeft en dat zou inhouden dat de wereld buiten het beloofde land zijn angels intrekt. Maar ook al mocht dit zo gebeuren dan lijkt het toch uitgesloten dat een daaruit volgende opleving van lange duur zal zijn. De wetten van de technische logica gelden nu eenmaal ook voor de Amerikaanse markten. Een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken na een eventuele doorbraak gevolgd door een nieuwe top op Beursplein 5 lijkt het beste wat de markt te wachten staat. Hierbij moet aangetekend worden dat wij geen enkel signaal kunnen vinden dat wijst op een belangrijke daling. Het is wel zo dat de technische indicatoren hier en daar wijzen op een Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken, maar de afstanden zijn nog niet zo sterk dat daar op korte termijn veel van verwacht moet worden. Dit alles zou betekenen dat een eindejaar rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken er wel in kan zitten, maar het zal zeker geen grote uitbarsting worden.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1

Het beeld dat u in de figuur hierboven ziet en waarin een daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken staat afgebeeld, is nog steeds positief. Alles is stijgende en ligt in de juiste verhouding tot elkaar. Het vervolg op de afgesloten Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken is echter enigszins teleurstellend. Er zou een duidelijke stijging hebben moeten plaatsvinden, maar na de bevestiging brak opnieuw enige consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken op. In ieder geval werd het 600-niveau niet doorbroken ook al werd er vrijdag een nieuwe poging gewaagd. En dit feit, het falen van de doorbraak, heeft er toe geleid dat het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram is gaan dalen. Omdat er twee indicatoren zijn die de richting aangeven betekent dat, zolang ze elkaar niet bevestigen, dus eigenlijk niets, maar als er maandag weer een zwakke dag volgt dan zal ook de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenhet laten afweten en dan zet de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken zijn daling in. Op de weekgrafiek (hier niet getoond) is te zien dat de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken al dalend is, het hogere time frame zal dus een rem uit gaan oefenen op de koers en dat gaat ervoor zorgen dat de opwaartse bewegingen op de daggrafiek beperkt zullen zijn en uiteindelijk is dan ook nog een duidelijke daling te verwachten van het koersniveau. Zover is het echter niet. De Amerikaanse markten tonen helemaal geen vermoeidheid en daarom is het best mogelijk dat maandag het beeld weer gaat keren, hetgeen dan toch nog de doorbraak kan meebrengen. En de snelle CCI Indicator heeft nog steeds zijn gemiddelde niet doorschreden. Het is afwachten dus. Mocht het allemaal tegenvallen dan ligt er rond 580 een forse steun, want daar komen het MA50 en de oplopende trendlijn samen. Eerst zal dan echter nog door de 586-steun gebroken moeten worden.un kunnen zijn.

In feite is het beeld er een van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die zich in min of meer zijwaartse richting ontwikkelt. Daarbinnen kan de beurs best nog een tweede keer omlaag gaan, dat zou zelfs logisch zijn. Een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog op dit moment is in feite een kort leven beschoren, een tweede reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omlaag zou de opmaak tot een betere rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken omhoog kunnen betekenen.

De Rente

Het weekpatroon van de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken is positief. Dat duidt op een rentedaling, maar het dagpatroon is zover nog niet. Dit duidt op consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken, maar in principe gaat het weekbeeld dit winnen. De markt staat dus voor een rentedaling.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollargrafieken laten een verdeeld beeld zien. Op de daggrafiek is alles negatief. De weekgrafiek houdt de situatie nog in de hand, daarop is nog steeds sprake van een stijging.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie is in een moeilijke positie geraakt. De dag- zowel als de weekgrafiek zijn negatief. Er is een meeting aangekondigd van OPEC en non-OPEC leden, maar de berichten zijn niet positief. Blijkbaar is de wil om de prijs hoger te houden door productiebeperking, ver te zoeken.

De Prijs van een troy ounce Goud

De prijs van het Goud heeft een eerste aanzet tot herstel gegeven door uit te breken uit een klein dalend trendlijntje. De daggrafiek ziet er dan ook positief uit. De weekgrafiek lijkt aan het draaien maar het is nog prematuur om nu al uit te gaan van een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in het Goud. Wij moeten tenminste daarvoor nog een weekje wachten. Een herstel van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken ligt wel in lijn met onze aarzeling ten aanzien van de koersen van de aandelen.

Strategie

Ook afgelopen week hebben wij weer enkele aankopen gedaan, dit keer (en dat bleek vrijdag te vroeg te zijn) kochten wij aandelen SoiTec (een Franse semiconductproducent) en aandelen van een trackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken op de Europese Bouw en materialenindex (Stoxx 600). De trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is positief en dus breiden wij in de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die aan de gang is de aandelenposities verder uit.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

2 december 2019 2.45 Inkoopmanagers index China (PMI)
2 december 2019 15.45 Amerikaanse PMI-cijfers Markit
4 december 2019 16.00 Amerikaanse non-manufacturing PMI-cijfers
5 december 2019 11.00 Europese detailhandelscijfers en binnenlands product
5 december 2019 11.00 OPEC-bijeenkomst
8 december 2019 8.00 Chinese im- en exportcijfers

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 9 december verschijnen.

Den Haag, 2 december 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.