Hopen op een reactie

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (23 november 2020) 601,62

Onze conclusies:

 

Korte termijn:                          vriendelijke reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verwacht

Middellange termijn:               positief

Lange termijn:                          positief

 

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het leek er donderdag even op dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken fors zou toeslaan, maar die zorg lag al snel weer achter ons. Vrijdag was een prachtige dag. De High van maandag werd weliswaar niet gebroken maar het scheelde niet veel. Het is duidelijk dat door de uiteindelijk mooie week er geen overbought situaties zijn opgeheven. De (herstel)reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken moet dus nog komen, maar de vraag is wel wanneer dit gaat gebeuren. In ieder geval zijn de indicatoren op de daggrafieken dalende. De weekgrafieken (en wij hebben het nu over alle markten) zien er nog zeer mooi uit. Die tonen zich nog zo zonder zorgen, dat het niet duidelijk is of de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op korte termijn gaat toeslaan. Ons ware dat liever. De korte termijn ligt immers op alarmniveau op de grafiek. Zoiets kan lang aanhouden, maar uiteindelijk moet het kaf de beurs uit worden gewerkt en hoe langer het gaat duren alvorens de markt zelf zijn maatregelen neemt, des te dieper kan de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zijn. Mocht de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op korte termijn toeslaan, dan zal hij weinig om het lijf hebben en dat betekent op dit moment dat wij u het verhaal neerpennen van een mooie beurs (dus met of zonder reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken). Voor de belegger heeft een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ook zijn voordelen, want hij wil steeds gebruik maken van bodems om zijn positie tegen relatief lage koersen te versterken. Als die lage koersen niet komen zal hij moeilijk tot uitbreiding van zijn portefeuille overgaan en daardoor mist hij de kans om extra te profiteren van (deze) mooie beurs. De reden dat de markt zich zo sterk gedraagt, is ongetwijfeld gelegen in het feit dat deze overstroomd wordt door liquiditeiten. Daar komt nu nog bij dat de vaccins binnen handbereik lijken te komen en de BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken doelen, die telkens opnieuw gesteld worden, steeds weer op de vuilnishoop gegooid worden. Hoogstwaarschijnlijk zal de BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken invloed veel kleiner zijn dan steeds wordt aangenomen, ook al zal het de omliggende landen rondom Engeland (hard kunnen) raken. De effectenbeurzen in de wereld zullen zich er weinig van aantrekken. Of wij het in Beursplein 5 sterk gaan voelen is op dit moment uiteraard niet duidelijk, maar zeker is het dat het manna blijft vallen en dat de vaccins er binnenkort zijn.

 

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis

Het beste scenario zou zijn dat de koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken even daalt en dat er tijd ontstaat dat ook het MA200 kan gaan stijgen. Dat zou dit gemiddelde dichter bij het koersniveau brengen en dit is nodig want de afstand tussen beiden moet worden verkleind. Deze bedraagt nu bijna 10%. Als dit percentage zou gaan stijgen dan zal er onvermijdelijk een Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken optreden en deze zal de koers aanzienlijk lager brengen. Dit is de reden waarom wij al langere tijd de hoop uitspreken dat er eerst een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken komt. Als men naar de indicatoren kijkt dan zijn de twee bovensten (De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken) aan het dalen. En dat is dus eigenlijk een goed teken hoe negatief dat op zichzelf ook is. Maar de CCI daaronder lijkt te zeggen dat hij omhoog wil en dat de markt dus nog even uitbreekt naar boven waar wij voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken een vorige top vinden op 632,12 van 17 februari van dit jaar. Daar moet de markt inderdaad naar toe maar het ware ons liever als dat pas na een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zou gebeuren. Maar in aanmerking genomen bovenstaande argumenten kan het dus goed mogelijk zijn dat wij ongelijk krijgen. De Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken laat ons op dit moment in de steek want eerst moet er duidelijkheid komen of het inderdaad zo is dat de CCI Index stijgende is.

 

De Rente

De BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken is in de afgelopen week gestegen en deze beweging is nog niet afgelopen. De rente is dus nog dalende en dat zullen onze pensioenfondsen niet leuk vinden. .

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar maakt er nog niets van. Hij lijkt te gaan stijgen maar het beeld is zo dat wij er weinig van verwachten.

 

De Brent Olie prijs

Heel langzaam verbetert het technische beeld van de prijs van de Brentolie. Het is mogelijk da het dieptepunt al gezet is.

 

De Prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud heeft in de afgelopen weken teleurgesteld, maar dit is niet verontrustend. Op de middellange termijn lijkt er een stijging in te zitten.

 

Strategie

Opnieuw hebben wij onze aandelenposities uitgebreid, ditmaal met aandelen Bpost en aandelen Brunel.

 

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

23 november 2020    10.00  Europese PMI-cijfers (Producentenvertrouwen)

23 november 2020    15.45  Amerikaanse PMI-cijfers

24 november 2020      8.00  Bruto binnenlands productcijfers Duitsland

24 november 2020    10.00  Duitse IFO-cijfers (inkoopmanagersverwachtingen)

30 november 2020    15.45  Chicago inkoopmanagersindex

 

Belangrijkste factor momenteel is Covid. Tegenover een nog altijd oplopende tweede en in de VS 3de golf staan meer en meer positieve berichten over het beschikbaar komen van vaccins. En het goede seizoen voor aandelen is begonnen, met een eindejaarsrally nog voor de boeg!

 

Afgelopen donderdag zou het BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken-drama in een beslissing moeten uitgemond moeten zijn. En weer is dat niet gebeurd. Politici zijn meesters in het niet nemen van beslissingen. Wat daarmee vooral gebeurt is dat de onzekerheid maar blijft aanhouden en daar houden markten helemaal niet van. Maar behalve Trump hebben der meeste andere politici een broertje dood aan financiële markten.

 

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 7 december verschijnen.

 

Den Haag, 23 november 2020

Gijsbrecht K. van Dommelen

Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken

www.vladeracken.nl

 

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.