En dan eindelijk de doorbraak omhoog!

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (12 december 2016) 469,77

Onze conclusies:
Korte termijn: positief maar moment van reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is niet ver weg
Middellange termijn: positief
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De aandelenmarkt, van misère naar overbought

Zo zit de markt in de misère en zo is hij overbought. En dat laatste is nu het geval. Vandaag of morgen zal de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken dus inzetten. Intussen werd in Amsterdam wel een belangrijk weerstandniveau (op 468) gebroken. Uiteraard was dit niets als men het vergelijkt met de nieuwe All-Time Highs in Amerika, maar de belegger in Nederland kan met dit positieve feit toch ook verheugd zijn. In Amsterdam werd tegelijkertijd een dalend trendlijntje doorschreden en er blijft nu nog één heldendaad over, die de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken uit zijn langere termijn baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken moet brengen en dat is de doorbraak door de grotere dalende trendlijn. Hiertoe moet het niveau van 471 gebroken worden. Met een slotkoers afgelopen vrijdag van 469,77 lijkt dat wel haalbaar. Door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken zijn ook onze langere en zeer lange termijn indicatoren positief geworden. Niets lijkt op dit moment dus onmogelijk. De belegger heeft daarmede heel wat te danken aan Trump en aan de Amerikaanse kiezer. En zolang hij nu maar niet denkt dat het van nu af aan altijd zo zal blijven kan hij positief werken aan nieuwe posities in zijn portefeuille. Enige tijd geleden hebben wij u een omgekeerd Kop/Schouderpatroon getoond, dat in de maak was bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Dit patroon werd afgelopen woensdag afgemaakt. Het doel, dat uit dit patroon te berekenen valt, ligt op 491. Het zou een mooi 2017 inluiden als dat niveau in de komende weken/maanden gehaald zou kunnen worden. Vergeet echter nooit dat het met vallen en opstaan zal zijn als het al gebeurt.

De DAX Index bevestigt

Ook bij de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken is een patroon te herkennen, vanwaaruit een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog is gevolgd. Het doel van dit patroon ligt op 11.455. De DAX sloot afgelopen vrijdag met 11.203. Het lijkt dat zijn doel dus wel haalbaar is voordat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken toeslaat. Het doel, dat wij enige tijd geleden voor de S&P500 Index berekenden, is ook nog niet bereikt. Het ligt op 2.314. De sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren zijn allemaal positief zij het dat de Call/Put Ratio in Asterdam al hoog begint te liggen.
De tekenen van een aankomende reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zijn overigens hier en daar ook al te herkennen. Zo ziet men bij de DJIA Index een duidelijk achterblijven van de indicatoren. Negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken dus die in de maak is. Ook in andere markten is dit te zien. Soms ziet men het in de weekgrafiek en soms in de daggrafiek. Het duidt op de aanstaande reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Wij zien de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken op dit moment nog niet tot een einde gekomen, maar het zal niet lang meer duren voordat een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich inzet. Zoals het er nu naar uitziet zal deze geen grote vormen aan gaan nemen. U vindt hieronder een daggrafiek van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken waarin een en ander duidelijk te herkennen is.
blog-20161212-dax
Figuur 1.

Het eerste wat opvalt is het grote horizontale kanaal dat voor wat de DAX betreft zichtbaar werd vanaf eind juli van dit jaar. Een dergelijk kanaal is te herkennen in de grafieken van bijna alle markten. De lezer zal misschien ook een omgekeerd Kop/Schouderpatroon herkennen. Wij hebben dit niet meer getekend want het is niet meer relevant. De uibraak die afgelopen woensdag plaats vond was een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken zowel uit dit Kop/Schouderpatroon als uit het horizontale kanaal. Zoals boven reeds gezegd ligt de berekende doelstelling op 11.455. De DAX heeft dus nog 250 punten te gaan om dit doel te bereiken. Er zijn enkele opmerkingen te maken bij de grafiek. De koers heeft zich ver verwijderd van het MA50. Dat vraagt om herstel (lees daling van de koers of een wat langerdurende zijwaartse beweging om dit gemiddelde de kans te geven weer naar de koers toe te trekken). Het MA50 ligt op vrij normale afstand van het MA150. Beide gemiddeldes liggen in de goede volgorde en zij zijn allebei stijgende. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder is stijgende, maar hij ligt in vergelijking met voorgaande toppen hoog. Een daling ligt in het nabije verschiet. Daar weer onder ligt de Zone Oscillator. Hij had de weg naar beneden ingezet toen het Trump-effect hem weer omhoog joeg. Maar er is geen keus voor hem. Vanuit deze positie kan hij alleen maar omlaag. Dat kan snel gaan tijdens een korte maar relatief hevige reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, maar het kan ook langzaam gaan. Hij kan ook nog lang bovenin blijven aarzelen, maar uiteindelijk zal hij onder de onderste horizontale lijn uit moeten komen. Gezien de hoge ligging van de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken zien wij hem op korte termijn een daling inzetten. De voorgaande hogere top ligt op 11.430. Hij werd neergezet in december 2015. Daar ligt dus een weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en er is een gerede kans, dat hij op dat niveau of iets eerder om zal draaien (het door ons berekende doel zal dus misschien niet gehaald worden). Op 10.802 ligt de steun. Dit is de bovenzijde van het horizontale kanaal. Als hij daar naar teruggaat en de daling blijft daarbij dan is er sprake van een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken, die gevolgd zal worden door een voortzetting van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Zoals gezegd tonen de verschillende markten op dit moment heel weinig verschil. Londen blijft wat achter, Amerika loopt duidelijk iets harder maar ze zijn allemaal toe aan een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaars Nederlandse Staatsleningen steeg opnieuw en ligt nu op 0,49%. De stijging hoeft daarmede nog niet afgelopen te zijn, maar veel hoger zal het toch niet gaan. Draghi heeft zojuist aangekondigd, dat hij straks doorgaat met zijn progamma zij het op iets lager niveau. Maar deze laatste maatregel gaat natuurlijk geen grote invloed hebben. Een overstroming is nu eenmaal een overstroming. Het water kan hooguit iets hoger of iets lager komen. 3-maand Euribor is gedurende de stijging van dit effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken nog iets verder gedaald. Hij sloot afgelopen vrijdag op -0,32%. Men ziet nu dat de langere termijn rente zich verder verwijdert van het niveau van de zeer korte. Voor de belegger is dit wezenlijk want hij weet nu dat banken en verzekeringsbedrijven hun verdienmodel kunnen verbeteren. Dat wil niet zeggen dat het nu al optimaal is maar het is ongetwijfeld beter dan vijf weken geleden. Beleggen in banken en verzekeraars wordt daarmede meer interessant.

De US $ in €’s uitgedrukt

De dollar ligt opnieuw tegen zijn weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 94,4. Hij lijkt nu iets beter gepositioneerd om deze weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken te breken maar dat is niet zeker. Op de daggrafiek is nog ruimte over voor een beperkte stijging maar op de weekgrafiek hebben de indicatoren een daling ingezet. Een doorbraak zal daarom geen lang leven beschoren zijn.

De prijs van een vat Brentolie

Met een prijs van $53 voor een vat Brentolie lijkt de energiemarkt zich toch op een iets hoger niveau te plaatsen. De grafieken wijzen op een voortzetting van het positieve sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken. Op het US$53-niveau ligt een oude weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken. De koers is daar net boven gesloten. De komende dagen moet blijken of dit niveau voorlopig tot steun wordt bestempeld.

Het Goud

De prijs van een troy ounce goud is diep gedaald en ligt nog maar ruim 100 dollar boven zijn vorige dieptepunt. Technisch gezien was hij op weg naar boven maar er lijkt een kink in de kabel te zitten. Op dit moment wordt er duidelijk geaarzeld. Het is daarom niet duidelijk of wij in de komende week een hernieuwde stijging gaan zien.

Strategie

Wij hebben in de afgelopen maanden geleidelijk onze liquiditeitenposities afgebouwd. Afgelopen week werd nog SBM Offshore toegevoegd aan onze portefeuilles. In de komende weken gaan wij daarom over van uitbreiding naar onderhoud, zwakkere posities verkopen en daarvoor marktleiders terugkopen is nu het devies.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.
13 december 2016    08.00 uur    Consumentenprijzen in Duitsland
13 december 2016     10.30 uur    Inflatiecijfers in Engeland
14 december 2016     14.30 uur    Amerikaanse detailhandelscijfers
14 december 2016     20.00 uur    Rentebesluit FED
15 december 2016     13.00 uur    Rentebesluit Britse Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken
15 december 2016     14.30 uur    Amerikaanse inflatiecijfers
16 december 2016     11.00 uur    Europese inflatiecijfers
19 december 2016    10.00 uur    IFO-cijfers Duitsland

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 12 december 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.