Nog even de wind in de zeilen (?)

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (11 juni 2017) 527,30

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, lichte opleving mogelijk
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: verdeeld tot negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Negatieve divergenties alom

De Dow Jones Industrial Index zette afgelopen week een nieuw All-Time High neer en zo deed ook de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken dit. Maar de S&P500 slaagde daar niet in ook al raakte hij wel een hoger niveau. Ook de DAX raakte een hoger niveau aan maar hij slaagde er evenmin in om een nieuwe top te zetten. Amsterdam deed het wat kalmer aan, maar er was wel sprake van een mooie vrijdag ook al gebeurde dit met zeer weinig volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en een lage Call/Put Ratio. Ook de Footsie in Londen had een mooie dag, maar daar moet men wel rekening houden met het pond dat dit jaar ruim 20% gedaald is ten opzichte van de €. Ook in de beoordeling van de mooie ontwikkeling op de Amerikaanse beurzen moet men niet vergeten dat de dollar, zij het veel minder dan het pond, sinds zijn top dit jaar toch bijna 8% gedaald is ten opzichte van de €. Met name de economie in Engeland gaat de invloed van het zwakke pond voelen want hoe men het draait of keert dit pond gaat inflatie veroorzaken ook al zal het en heeft het in de aanvang de export zeer gestimuleerd. Wij noemen dan nog niet de zwakke, instabiele regering die May blijkbaar gaat vormen want deze zal op zijn best tot grote onzekerheid leiden.

Geld vloeit weer uit de aandelenmarkten terug naar de obligatiemarkten in de VS

Wij zien het zeer goed mogelijk dat marken weer een opleving laten zien. Dat betekent niet dat wij op een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken rekenen maar een aantal positieve dagen is zeer goed mogelijk. Veel meer lijkt er niet in het vat te zitten. De weekgrafieken zijn in Amerika nog wel stijgende maar ze divergeren overal sterk negatief. De daggrafieken zien er iets positiever uit. In Europa, in Japan en ook de DJIA laten stijgende indicatoren zien. De S&P500 doet daar niet aan mee. Maar het is opvallend dat nu alle maandgrafieken dalende indicatoren laten zien. En er zijn nog meer negatieve aanwijzingen. De Dow Jones Transport Index bevestigt de toppen van de Dow al langere tijd niet meer. Eerder hebben wij u gewezen op het slechte signaal dat de MA20 van de VIX Index heeft gegeven. De markt wacht ook nog steeds op een Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken, alhoewel deze zich (zie bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken hieronder) door de recente daling (en stijging van het MA200) al een klein beetje heeft doen gelden. Daarnaast zijn er andere invloeden, zoals de rente bijvoorbeeld. Het COT rapport (Commitments of Traders) uit de VS toont een zeer sterke toevloed van kapitaal naar de Treasury markt (uiteraard uit de effectenmarkten) hetgeen een daling van de rente tot gevolg had. Deze daling lijkt overigens tot een einde te komen, maar dat betekent niet dat het kapitaal terugvloeit vanwaar het gekomen was. Het vertrouwen in de effectenmarkten is duidelijk aan het tanen en dat is ongetwijfeld te wijten aan de verzwakkende Amerikaanse economie. Als deze verzwakking verder bevestigd wordt door de vele cijfers die regelmatig uitkomen, zal dat het vertrouwen verder ondermijnen. Dit afnemende vertrouwen wordt overduidelijk bevestigd door het achterblijven van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken bij de indexen. De indicatoren in de 12-maand grafieken zijn zoals gezegd negatief maar de nog langere termijn grafieken zijn allemaal nog positief. De recente daling van de markt in Amsterdam heeft daarop nog geen belangrijke invloed gehad. De markt bevindt zich dus nog steeds in een uptrend, maar hij maakt zich klaar voor problemen.

En ten slotte moet de beweging in de VS van afgelopen vrijdag niet onderschat worden. De markten als geheel leken prima te blijven liggen. Maar er werden rake klappen uitgedeeld aan de FANG-aandelen. De grote technologische ondernemingen zoals Apple, Facebook en Google (Alphabet) lieten vrijdag een stevige veer en juist zij zijnde aandelen geweest die de afgelopen weken de Amerikaanse indices nog enigszins overeind hielden.

De daggrafiek van de AEX Index

BLOG 20170611 AEX
Figuur 1.

Het zijn nu 24 dagen dat we al moeten spreken van een dalende beurs in Amsterdam. Maar nog steeds ligt de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken boven zijn MA50 (dag). Eigenlijk dus een mooi resultaat en daarmede is de markt officieel nog steeds in een opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. De afstand tussen de koersen en het MA200 is verkleind (mooi), maar hij is nog altijd te groot. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken en ook de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken zijn gaan stijgen ook dat is positief. Ongetwijfeld zal er getwist worden over de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken maar wij zijn van mening dat hij negatief is. Dit is het duidelijkst te zien aan de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Maar gegeven het feit dat beide indicatoren zijn gaan stijgen moet men aannemen dat er nog een paar positieve dagen aan kunnen komen. Veel zal de stijging echter niet in kunnen inhouden gezien ook het feit dat de indicatoren niet uit een lage positie komen. Het niveau van 537 zien wij niet gebroken worden.

Bij een daling, die dus naar onze mening niet veraf ligt komt de koers een aantal steunniveaus tegen. In eerste instantie is er het niveau van 523 (MA50) tot 518 zoals aangegeven in de grafiek. Verdere dalingen komen steun tegen op 505, 490 en 485 (MA200) en tot slot hebben wij het dieptepunt van 463 aangegeven, ook al zijn er dus op dit moment geen aanwijzingen dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken daar zal komen.

De Rente

Ongetwijfeld onder invloed van de rente daling in de VS zijn ook in Europa de rente tarieven gedaald. Het MA10 (week) werd al doorschreden, maar in de daggrafiek lijkt er een ommekeer te zijn ingezet. Dat is overigens ook het geval in Amerika. Op 0,43% ligt de steun van het MA40.

De US $ in €’s uitgedrukt

Zoals ook veertien dagen geleden reeds door ons gesteld werd, zit de dollar in een herstelperiode. Maar voorlopig is er geen reden aan te voeren dat dit herstel grote vormen aan gaat nemen. Ook in het feit dat de week chart positieve indicatoren toont zien wij nog geen reden om onze mening bij te stellen. De $ is begonnen aan een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken ten opzichte van de € en de opmerkingen afgelopen week van ECB-president Draghi zullen hier per saldo weinig aan veranderen.

De prijs van een vat Brentolie

De schalie-olie uit Amerika heeft de markt op het verkeerde been gezet. In plaats van een daling van de olievoorraden in Amerika werd het een stijging. Toch ligt de prijs van een vat Brentolie op een punt van waaruit een stijging voor de hand ligt. Er is geen negatieve invloed van enige divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken en de indicatoren zijn aan het draaien. De vraag blijft hoe lang een stijging kan aanhouden want de week ziet er minder mooi uit. Dit op zijn beurt in tegenstelling tot de maand want daar is alles nog positief te noemen. Voorlopig zijn wij dus positief gestemd.

Het Goud

De weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken rond US$1.275 lijkt vooralsnog te sterk. Opnieuw is de prijs van een troy ounce goud tot de terugtocht gedwongen. En de daling is nog niet afgelopen. Maar wij tillen er niet al te sterk aan. Als het waar is dat het goud (en wie twijfelt daar nog aan) een goede hedge vormt tegen koersdalingen dan zal de slechts korte duur van de opleving op de effectenbeurzen het technische beeld bevestigen, want de goudgrafieken wijzen weliswaar op een daling maar tegelijkertijd is deze daling al redelijk ver doorgeschreden, zodat wij niet voorzien dat het nog lang zal duren.

Strategie

Wij hebben afgelopen week toch weer aandelen AMG aangekocht. Maar wat ons betreft is dit een geïsoleerd geval, ook de Lithium-prijs brak door een belangrijke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken heen. Voor het overige blijven wij zeer voorzichtig en verkopen wij eerder dan dat wij kopen.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

13 juni 2017    10.30    Inflatiecijfers Groot-Brittannië
13 juni 2017    11.00    ZEW Duitsland (sentimentcijfers)
14 juni 2017      8.00    Inflatiecijfers Duitsland (consumptie)
14 juni 2017    20.00    FED Monetary policy statement en persconferentie
15 juni 2017    13.00    Bank Of England rentebesluit
16 juni 2017    11.00    Eurozone consumentenprijsindexcijfers (inflatie)

De hele week:
Onrust in Venezuela en rond Noord Korea en Qatar, naderende Franse parlementsverkiezingen, en de start van de BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken-onderhandelingen komt naderbij.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 11 juni 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.