Reactie

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (19 mei 2018) 567,03

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: positief, maar correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken wordt aangekondigd
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De onrust op financiële markten kan zo weer terugkeren

Een frontale botsing lijkt in de maak. Eind van deze maand moet het duidelijk worden of er een handelsoorlog komt tussen Amerika en Europa. De tekenen zijn niet positief want Europa eist dat de voorwaarden van de USA van tafel gaan alvorens er gehandeld kan worden. Maar zoiets staat natuurlijk niet in het Trump woordenboek beschreven. Europa heeft wel een aanbod gedaan voor de import van liquide gas, maar of dat helpt? Maar nog sterker wordt onze zorg als men leest dat Europa op maatregelen zint, die de Amerikaanse dreiging in de weg moeten gaan staan om bedrijven, die zich niet aan de Iran boycot houden, te gaan vervolgen. Europa heeft hiervoor al wetgeving in het leven geroepen en wij nemen aan dat Europa gelijk heeft want waarom moeten niet-Amerikaanse bedrijven zich aansluiten bij een Amerikaanse boycot? Maar gelijk hebben doet er niet toe, het gaat erom of er ruzie komt tussen beide grootmachten en deze zit duidelijk in het vat, zeker als men zich ook nog realiseert dat China niet zo maar van plan is zich te buigen naar de Trump wensen. Op de valreep kondigde Trump aan dat er een deal met de Chinezen was maar het lijkt meer een lege doos als men leest wat er afgesproken is. De Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken loopt op dit scenario vooruit. Er heeft zich een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ingezet; in Amerika enkele dagen eerder dan in Europa. Wij zullen deze inzet hieronder laten zien aan de hand van een daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Op dit moment ziet het er naar uit dat deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken geen grote vormen gaat aannemen. Maar dat is afhankelijk van de week charts. Deze zijn nog steeds positief, maar de rek loopt in deze grafieken er langzamerhand uit. En als er ook daadwerkelijk slecht nieuws komt, dan lijkt het snel gedaan en kan de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken tot een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken uitgroeien. In de onderliggende sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren is daarvan nog niets te zien, hetgeen een positief gegeven is, maar de onderlinge posities van de wereldmachten staan ook nog niet op scherp. Er zijn nog veertien dagen te gaan voor de eventuele handelsoorlog en nog een kleine drie maanden voor de oplossing van het boycotprobleem. Als men naar de lange termijn grafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken kijkt (maand) dan valt het verheugende nieuws op dat de top van juli 2007 genomen is. Er lijkt zich een zeer grote oplopende driehoek gevormd te hebben van waaruit de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken dan uitgebroken is. Maar dat ziet er voorlopig uit als een valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken kan binnenkort als vals aangeduid gaan worden als de hierboven beschreven reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken overloopt in een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Maar eerst richten wij het oog op de korte termijn hieronder.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

In de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is duidelijk te zien dat er een top in de maak is en hoogstwaarschijnlijk reeds gemaakt is. Rondom de koersen bewegen zich twee Tetherlijnen (zwart en bauw). Ze liggen zeer ver van elkaar en het staat als een paal boven water dat een dergelijke afstand verkleind gaat worden. Wanneer dat zal gebeuren is nog een andere zaak. De koersen liggen ver van de blauwe lijn en ook dat vraagt om herstel. Daaronder vindt u weer een rode lijn. Het is een korte RSI, voor ons is het een ideale duider van toppen. Deze RSI is afgelopen vrijdag gaan dalen vanuit een hoge positie. Hij indiceert hiermede dat er een top is gezet. Binnen enkele dagen zullen we dan ook zien dat de eerst genoemde zwarte en blauwe lijn naar elkaar toe zullen bewegen en dat zal een bevestiging zijn van de top. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder is ook reeds aan het dalen en daarenboven divergeert hij zeer negatief. Met dit laatste staat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken niet alleen, want overal ziet men deze negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken in de dag charts. Het vervelende van divergenties is dat er geen tijdsschatting aan verbonden is. Daar zorgt echter de RSI voor in dit geval. Er bestaat ook nog wel eens discussie over de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Is het patroon wel juist? Maar in dit geval kan daar geen twijfel over bestaan. Onze conclusie is dus dat er een top gezet is en dat de markt een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in gaat. De volgende vraag is natuurlijk of deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken diep gaat en of hij lang gaat duren. Op dit moment lijkt het antwoord mee te vallen want de Momans in de weekgrafieken zijn nog overal stijgend. Het is wel zo dat ze hoog liggen. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die iets sterker uitvalt dan normaal kan daarom het beeld doen draaien, maar op dit moment is daar nog geen sprake van.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar heeft weer voor even zijn goede tijd gehad. De bovenzijde van een dalend trendlijntje werd bereiktop 0,75%. De komende tijd zal de financiële wereld het weer met een tikkeltje minder moeten doen. Maar er is geen duidelijke top gezet en dat houdt in dat het niveau nog iets hoger zou kunnen uitvallen in de komende dagen.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De Amerikaanse dollar is bij de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken rond 85,4 aangekomen. Het dagplaatje ziet er nu ook niet zo goed meer uit. Alles wijst op een naderende top.

De prijs van een vat Brentolie

Met een waarde van US$78,5 is de prijs voor een vat Bentolie op een ons anderhalf jaar geleden al genoemde koersdoel gekomen. Er zijn kleine aanwijzingen dat er een zwakkere periode aanbreekt. Maar de onvoorspelbaarheid van de vele factoren die op het wereldtoneel van de olie een rol spelen maakt alles, ondanks de technische aanduidingen, onvoorspelbaar. Wij houden het nu echter toch op een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken en dat zou ongetwijfeld de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op Beursplein 5 in de hand kunnen werken.

Het Goud

Met tien witte candles op de aandelengrafiek was er voor de prijs van een troy ounce goud weinig eer te behalen. Het beeld is daarom niet meer zo mooi. En voor de volgende steun moeten we toch denken aan US$1.230. Omdat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, zoals voorzien voor de aandelenmarkten, wereldwijd is, zou van hieruit misschien positieve druk kunnen ontstaan.

Strategie

Het was een rustige week voor de portefeuilles van onze klanten, een enkele optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken werd doorgerold i.v.m. de expiratie en enkele op Koninklijke Olie geschreven call-opties werden opgevraagd hetgeen de mogelijkheid opende om nieuwe langlopende puts te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

21 mei 2018 11.00 OPEC-bijeenkomst
23 mei 2018 8.00 – 10.30 Productiecijfers Duitsland en inkoopmanagers verwachtingen Duitsland en Eurozone
23 mei 2018 15.45 Amerikaanse inkoopmanagersverwachtingen
23 mei 2018 20.00 Notulen Amerikaanse FOMC-vergadeirng (FED)
24 mei 2018 13.30 Notulen ECB-monetaire beleidsvergadering
25 mei 2018 10.00 IFO-cijfers Duitsland

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 21 mei 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.