Weersverwachting: Een Regenbui

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (01-05-2011) 359,94

In de figuur hieronder waarin wij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op weekbasis vergelijken met de Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken (DJIA) is het opvallend dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken het eigenlijk helemaal niet zo slecht deed in de periode die getoond wordt.

Blog-20110501-AEX-Index-Fig1

Figuur 1

Maar sinds de laatste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in de Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, die bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken al duidelijk dieper kwam, is de klad erin gekomen. Er springen twee dingen duidelijk in het oog. De DJIA ligt aan de bovenkant van zijn stijgend kanaal. De weg die gegaan wordt zal naar alle waarschijnlijkheid naar de onderkant van het kanaal zijn. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken kan nog een paar puntjes stijgen maar daarna zal hij (in principe) aan de onderkant van de driehoek uitbreken. De DJIA zou zijn daling kunnen beperken tot de onderzijde van het kanaal (circa 900 punten), de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken krijgt bij uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken een doel van circa 320, dat is toch een daling van ruim 10%. Het is natuurlijk geen wet van Meden en Perzen dat een doel bereikt wordt, noch dat een driehoek aan de onderkant wordt uitgebroken.

Technische Argumenten

Er zijn ook technische argumenten die ervoor pleiten dat een grotere reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nog niet imminent is. De New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken in Amerika hebben zich in de afgelopen week wonderbaarlijk hersteld. Zij bevestigen de top van vorige week. In Nederland divergeert de AD-lijn lichtelijk negatief, maar de Summation IndexHet totaal van de dagelijkse waarden van de McCLellan Index. Copyright Vladeracken is nog positief en stijgende. De Call/Put-RatioHet aantal callopties dat op een dag verhandeld is, gedeeld door het aantal putopties dat op diezelfde dag verhandeld is. Een extreem lage waardering wijst op een relatief groot aantal verhandelde put opties en is daarmede een maat voor het pessimisme in de markt. De ratio wordt als contraire indicator gebruikt. Copyright Vladeracken ligt onder zijn gemiddelde maar hij staat op het punt zijn stijgende gemiddelde naar boven te kruisen. Hij heeft ook geen grote uitschieter laten zien in de afgelopen weken. Onze Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken is stijgende. Alleen onze Above/Below duidt op zwaar weer op middellange termijn. En niemand rept over het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken. De NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken toont 8 opeenvolgende witte candles. Dit duidt zonder meer op een overbought situatie. Maar het is zelden dat een dergelijke range voorkomt in een periode van topvorming. Wij concluderen uit dit alles dat er in de afgelopen periode niets wezenlijks veranderd is. De kansen zijn gestegen dat we nog een laatste push omhoog krijgen nadat de markten hun overbought positie hebben opgeruimd. Pas daarna zullen we de grotere daling krijgen die zolang en door zovelen is voorzien. Wel ziet het ernaar uit dat het tijdstip van deze daling iets vervroegd is. Vergeet echter niet dat tegenvallers gemakkelijker opkomen als het hogere Time Frame een negatieve invloed uitoefent.

De Rente

Het is nu de derde week op een rij dat de rente gedaald is. Er zijn geen indicatoren die erop wijzen dat het hiermede afgelopen is. De daling heeft nog niet veel om het lijf. Vanuit een top van 3,74% is de rente gekomen op 3,54%. Het is mogelijk dat dit een teken is dat de aandelenbeurzen gaan dalen, doordat er een switch tussen aandeelbeleggingen en obligatiebeleggingen aan de gang is. Wij gaan hier echter niet vanuit. Eerder denken wij dat de daling ingegeven wordt door de overvloed aan liquiditeit die er in de markt is vooral door de injectie door de FED en de Chinese overheid. Het feit dat de rente in de Verenigde Staten onder die van Europa ligt wijst hier ook op. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken op maandbasis lijkt naar een top toe te gaan, maar er is sprake van duidelijke positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken, zodat aangenomen moet worden dat de rente toch op middellange termijn zijn stijging zal hervatten. De 3-maands Euribor zet zijn opmars voort.

De Dollar

De dollar heeft ook in de afgelopen maand zijn daling voortgezet. Het kan bijna niet anders dan dat de grote massa liquiditeit die in de markt gepompt wordt ook hier zijn invloed heeft. Enerzijds is dat natuurlijk door de lage rente, die alle interesse in Amerikaanse Bonds wegneemt, maar er moet ook een grote exit aan kapitaal aan de gang zijn, die de dollar meer onder druk zet dan verwacht. Maar vergis u niet. Op niet al te lange termijn gaat daar een einde aan komen. Het technische plaatje is positief voor de dollar in zoverre dat er positief gedivergeerd wordt. Zoiets zal vandaag of morgen zijn invloed hebben. Hoogstwaarschijnlijk moet ook in dit geval op juni gewacht worden wanneer de FED zijn creativiteit in de dollaraanmaak stopt

Het Goud

Eindelijk heeft de Europese goudbelegger dan wat winst gemaakt. Sinds de top op 5 juli 2010 (let op dit was niet de laatste top) toen de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken omgerekend in Euro op €1.022 lag was er geen droog brood te verdienen in dit product. Maar afgelopen vrijdag noteerde het goud €1.031. Negen Euro winst! Maar dat kan veranderen als de dollar gaat oplopen. Het goud is echter in een soort Blow-off stadium aan het komen. Als dit proces doorzet zal de val diep zijn en dan zal men voorlopig ook naar de winst in Euro’s gerekend, kunnen fluiten. De stijging van het goud begint op de grafiek een paraboolachtige vorm te krijgen (typisch voor een Blow-off), De koersen zijn aan de bovenkant van een stijgende kanaal gekomen en de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken die tot voor kort negatief divergeerde maar dit inmiddels heeft opgeheven, ligt erg hoog. Het zijn drie argumenten waarom de prijs van een Troy Ounce Goud wel eens moeilijker dagen door zou kunnen gaan maken. Het zilver ligt in een nog zwakkere positie. De Blow-off is hier reeds veel verder gevorderd. Als u posities in zilver hebt ruim deze dan op op een dag dat zilver extreem stijgt.

De Prijs van een vat Brentolie

Voorlopig moet u uw ziel maar in lijdzaamheid bezitten. Alleen de oliesjeiks zijn in staat om de spot te drijven met de technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken en tegelijkertijd ook nog met uw portemonnaie. In de grafieken wijst alles op een daling van de prijs van een vat Brentolie,maar de werkelijkheid wil daar blijkbaar nog niet aan. Toch zal het er vandaag of morgen van komen. Er is sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken en een dalende Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Maar het verleden heeft geleerd dat andere mensen anders denken over de invloed daarvan. U zult het moeten zien aan de pomp. Wij kunnen niet anders dan stellen dat de prijs omlaag zal gaan, maar wij vleien ons niet met de gedachte dat we altijd gelijk krijgen.

Onze Strategie

In de afgelopen week hebben wij wat aan schoonmaak gedaan. Nyrstar werd op stoploss verkocht. Spyker werd uit ons universum gestoten. Het bestuur heeft wat ons betreft steken laten vallen op het gebied van de betrouwbaarheid. Aalberts werd in het Selector-systeem aangekocht. Verkochte Calls op Unibail-Rodamco werden teruggekocht toen ze in-the-money kwamen. Wij verwachten komende week nog Calls mei te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken. Voor wat onze posities in zilver en palladium betreft blijven wij dagelijks op de uitkijk of wij er niet uit moeten. Wij zijn onze mogelijkheden van bescherming op een rijtje aan het zetten. Speciale aandacht zullen wij richten op de mogelijkheden van de VIX. Het schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken van Calls in onze fundamentele portefeuille hebben wij nog enige tijd uitgesteld. De liquiditeiten in de portefeuilles zullen wij gaan uitbreiden.

Den Haag, 1 mei 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.