De beurs maakt zich klaar voor een correctie

Stand AEX op moment van schrijven: 334.54

(19 September 2010)

Vorige week toonden wij u een weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, waarin duidelijk te zien was dat de Index op weg was naar de bovenzijde van een gelijkzijdige driehoek.
Afgelopen week kwam hij daar inderdaad aan en hij ging zelfs even buiten de lijnen maar al snel werd hij teruggefloten en hiermede was de derde poging om tot een doorbraak te komen mislukt. De week sloot zelfs af met een (zeer miniem) verlies. Er zijn geen
redenen te vinden, die er op wijzen dat er deze week een nieuwe poging gedaan zal worden die succesvol zal zijn. Integendeel, eerder mag verwacht worden dat de weg naar de onderkant van de gelijkbenige driehoek zal worden ingeslagen. En daarvoor zijn redenen aan te geven: De positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken die tot voor zes weken in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken grafiek op weekbasis te zien was lijkt binnenkort te worden opgeheven. Op de daggrafiek is dat al gebeurd, daar wordt negatief gedivergeerd. De DAX-grafiek (Duitsland) laat hetzelfde zien. Er is hier zelfs op het dagplaatje in de afgelopen week een top gezet, die kan uitgroeien tot een rechtersschouder van een negatief Hoofd/Schouderpatroon. De Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken ziet er eigenlijk nog het sterkste uit,maar op zijn daggrafiek is sprake van ernstige negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken op de NYSE was in 9 jaar niet zo laag en dat voorspelt ook niet veel goeds. Het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken heeft sinds 12 augustus zijn 7de signaal afgegeven en de Baltic Dry Index, daar gaan we iets dieper op in.

De Baltic Dry Index

In de figuur hieronder ziet u het verloop van de Baltic Dry Index op weekbasis. Er heeft zich een “Head and Shoulder”-patroon gevormd. De doorbraak door de NeklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken (de zwarte omhooglopende lijn) vond plaats op 18 juni van dit jaar. De index viel toen tegelijkertijd door zijn lange termijn gemiddeldes, maar na vier weken zette zich een herstel in. Dit is normaal bij dit patroon. Meestal gaat de koers nog een keertje terug naar de NeklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken en dat gebeurde ook hier. Maar afgelopen week kwam hij bij de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken aan, waar hij direct weer terugviel. De lange termijn gemiddeldes werden niet doorschreden. Met deze terugval werd de pullback afgesloten, ook al zien wij graag, om helemaal zeker te zijn, een tweede zwarte candle.

Blog-20100919-BDI-Fig1

figuur 1

Volgens de theorie zal de BDI nu verder gaan dalen. Deze index (die de prijsvorming weergeeft van de zogenoemde droge bulklading op de Baltische scheepvaartroutes) reflecteert de ontwikkeling van de wereldeconomie en wordt daarom in het algemeen aangemerkt als een goede voorspeller van de bewegingen op de aandelenmarkten. Wij stellen het iets genuanceerder. Hij is geen lang termijn voorspeller maar hij reflecteert zeer nauwgezet wat er op de aandelenmarkt gebeurt. U moet uit de bovenstaande figuur lezen dat de BDI gaat dalen en dus DAT DE AANDELENBEURZEN GAAN DALEN. (wij komen binnenkort op deze blog iets uitgebreider terug op deze Index). Toch is het nog geen opgelegd pandoer dat we erg slechte tijden tegemoetgaan. Ten eerste moet gesteld worden dat patronen (hoe duidelijk ze ook zijn) geen absolute waarde hebben en daarnaast is op dit moment niet te zeggen of we met een normale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken vandoen hebben of dat de daling sterkere vormen zal aannemen. Zoals wij hier op deze blog al eerder stelden is een doorbraak door het 341-niveau een teken van kracht, en een doorbraak door het 308-niveau brengt ons in grote problemen. Voorlopig houden wij het erop dat een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken (als we bevestiging krijgen in de komende week) ons maximaal zal brengen tot 308-314. Pas daarna zijn de rapen gaar.

De Rente

Inmiddels steeg de 10-jaars rente met ruim 4% tot 2,61%. Hij brak daarmede uit zijn dalende trendlijn, maar men kan nog niet spreken van een definitieve doorbraak naar boven.
Veeleer moet men veronderstellen dat er opnieuw een daling zal optreden, zodra het duidelijk wordt dat de beurs inderdaad naar de onderkant van zijn gelijkbenige driehoek op weg is.

De edele metalen

Het goud bereikte een nieuwe High en ook het zilver maakte een mooie stijging door. Wij hebben geen aanleiding te veronderstellen dat aan de stijging binnenkort een einde komt. Van overbought posities is nog geen sprake. Een eventuele daling van de aandelenmarkten zal meer opwaartse druk in de markt brengen.

Onze Strategie in de komende tijd

Vorige week vrijdag was er opnieuw een expiratiedag op de optiebeurs. Wij schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken nieuwe opties daar waar de bestaande posities zijn geëxpireerd. In de meer actieve portefeuilles kopen wij Short Sprinters. Wij zullen uitbreiding aan deze posities geven, zodra wij een bevestiging hebben van de corrigerende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Wij zullen doorgaan met het verkopen van lange termijnposities in de obligatiemarkt als de rente opnieuw zou gaan dalen. Tegelijkertijd zullen wij in onze ogen interessante, kortere termijn maar hoger rentende obligaties terugkopen (zie andere artikelen op deze blog). De bestaande posities in aandelen maar vooral in ETF’s houden wij aan. Mocht de markt in tegenstelling tot onze analyse in de komende tijd een sprong omhoog maken en de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 341 breken, dan zullen wij op actieve wijze gebruik gaan maken van de markt via longposities.

Den Haag, 19 september 2010
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.