Een kalme korte daling voorzien

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (23 oktober 2017) 544,63

Onze conclusies:
Korte termijn: verdeeld
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld/positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De breedte is weg, maar verder lijkt een correctie slechts mild te zullen worden

In de Verenigde Staten werd de federale begroting voor 2018 goedgekeurd door de Amerikaanse senaat. Het was aanleiding voor de beurzen daar om positief te reageren, want men gaat ervan uit dat de belastinghervormingen nu een grote stap dichterbij zijn gekomen, gegeven het feit dat ze nu slechts een absolute meerderheid in het congres behoeven, die de Republikeinen, als ze dat willen, ook kunnen leveren. Er moeten dan natuurlijk geen uitvallers opstaan, want dan zit het hele plan in de knel. Europa zag daar, voor zover daar de goedkeuring bekend was, geen impuls in en zo bleef de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken hangen op 544. Hoe positief de markten ook waren in de afgelopen dagen, toch lijkt Amerika niet achter te gaan blijven op het negatieve korte termijn beeld dat Europa uitstraalt. De negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken in de daggrafieken is algemeen. De deelname aan de stijging wordt minder en minder. In Amsterdam ziet men de Call/Put Ratio alleen maar dalen en dat wil zonder meer zeggen dat er meer en meer beleggers aan de kant blijven staan of misschien zelfs wel short gaanHet verkopen van effecten die men niet in bezit heeft. Ook de aankoop van Putopties valt onder dit begrip. Copyright Vladeracken. De AD-lijnen zijn negatief en ook het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken is stijgend op negatieve dagen. Europa maakt zich dus op voor een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Amerika zal niet achter kunnen blijven. De zorg die ons allemaal moet vervullen is de mogelijkheid, dat een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omslaat in een forse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Een dergelijk iets zou getriggered moeten worden door de V.S. want daar is alles zeer sterk overtrokken, meer dan in Europa. Maar de grafieken, die wij onder ogen kregen deze ochtend, duiden daar niet op. Eerder ziet het er naar uit dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken een kalme en korte daling zal inhouden. Deze conclusie laat natuurlijk in het midden de kuren, die oktober in het velreden heeft laten zien, maar de maand is bijna afgesloten. Nog een goede week en hoogstwaarschijnlijk gaat beleggersland dan opgelucht adem halen. Wij nemen hieronder de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op.

De daggrafiek van de AEX Index

 Figuur 1.

De koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is zojuist uit een stijgend kanaaltje gevallen. Het MA20 is het volgende steunpunt dat de index tegen gaat komen. Dit gemiddelde ligt nu ongeveer op 540. Daarna zal hij de dalende lijn tegenkomen, die over de voorgaande toppen ligt. Dit zou rond 530 plaats kunnen vinden. Als de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken hier stopt hebben we het over een doodnormale pullback. En de kansen zijn groot dat het hierbij blijft, want als men onder in de figuur naar de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken kijkt dan ziet men, dat deze al een flink eind op weg is. Het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram ligt al onder nul. Het vervelende is dat er sterk negatief wordt gedivergeerd en dat houdt vaak een verlenging in van het negatieve sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken. Niet in bovenstaande figuur te zien is de week MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Deze staat in Amsterdam op het punt te draaien (naar beneden), in Duitsland is hij al dalende. Dit betekent dat de daling versterkt kan worden. Maar boven de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken staat een DMI studie (blauw is plus en rood is min). De blauwe lijnen zijn aan het dalen hetgeen betekent dat de markt in mineur is, maar deze lijnen liggen ver uit elkaar hetgeen meestal een beperkte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken inhoudt. De rode lijnen zijn gaan stijgen en zij liggen tijdens hun draai omhoog wel degelijk dicht bij elkaar. Gelukkig is de impact van de blauwe lijnen het sterkst. Wij hebben horizontale lijnen in de DMI studie gezet om te wijzen op omslagpunten in de markt bij de beide bodems. Concluderend moet gesteld worden dat de argumenten, die ons doen wijzen op de beperktheid van de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken niet erg overtuigend zijn. Toch houden wij het voorlopig op een pullback. Pas met een koers onder 530 zullen wij uit een ander vaatje moeten gaan tappen.

De Rente

De weg omhoog werd weer ingeslagen door het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaar Nederlandse Staat leningen. Het onmiddellijke doel blijft 0,75%.

De US$ in €’s uitgedrukt

De dollar doet zijn best maar hij komt niet echt van zijn plaats. De grafieken zijn nog allemaal positief maar het lijkt niet lang meer voordat hier een omslag in komt.

De prijs van een vat Brentolie

De strijd wordt uitgevochten rond het US$58 niveau, waar de prijs van een vat Brentolie voor de twee keer in vier weken tijd is aangekomen. Een dalende trendlijn werd doorschreden maar al snel daarop volgde de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken, die geboden wordt door de top uit november 2016. Het heeft er alle schijn van dat het nog wel even gaat duren voordat deze hobbel genomen is, want de week- zowel als de daggrafiek zijn negatief.

Het Goud

De stijging van de aandelenbeurzen in Amerika in de afgelopen dagen hield de prijs van een troy ounce goud af van een verder herstel. Inmiddels zijn de indicatoren weer omgeslagen en zolang Wallstreet positieve uitslagen blijft geven zal het niet gemakkelijk zijn om deze prijs omhoog te krijgen. Afwachten dus.

Strategie

Afgelopen week hebben wij binnen ons fundamentele model het Franse aandeel Alten aangekocht. Wij schreven enkele maanden geleden hier een uitgebreid artikel over. Voor 2017 lag het instapniveau onder € 70, maar voor 2018 ligt het op € 80. En 2017 is bijna voorbij, dus met een aankoopprijs van ca € 76 zijn wij niet ontevreden.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

25 oktober 2017 10.00 IFO Cijfers Duitsland (ondernemerssentiment)
26 oktober 2017 13.45 Rentebesluit ECB
27 oktober 2017 14.30 binnenlands bruto product VS

Hele week: bedrijfscijfers 3de kwartaal, onafhankelijkheidssaga in Catalonië en mogelijk in Veneto en Lombardije (Italië).

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 23 oktober 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.