Is het einde in zicht?

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2016-01-18) 403,57

Onze conclusies:
Korte termijn: negatief, maar het einde zou in zicht kunnen komen
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De markt is oversold. In enkele indicatoren is er nog wat ruimte vanwege de mislukte poging enkele dagen geleden om een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken naar boven te realiseren. De indicatoren zijn overal dalende. Maar ze divergeren ook allemaal positief. De afstanden tot de lange termijn gemiddeldes zijn ongewoon groot geworden. De grondstoffenprijzen zijn nog steeds dalende. Zo is de prijs van koper de laatste acht dagen nog eens met 8% gedaald. Ook deze prijs is nu sterk oversold en gaat gepaard aan positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. De eerste stijgingen zijn zelfs al te constateren in sommige indicatoren in de grondstoffengrafieken. En overal liggen de koersen op belangrijke steunniveaus. Alles wijst er dus op dat de markt gaat draaien. Maar vergist u zich niet. Het moet nog steeds gebeuren. En zolang dat niet het geval is moet u aan de kant blijven staan. Verkopen lijkt hoogst onverstandig, maar bijkopen op lagere koersen, zoals hier en daar geadviseerd wordt, is gevaarlijk en kan u verder in de nesten helpen.

Drie weken geleden zag het er naar uit dat de steun het zou houden. Er ontstonden allerwegen koopsignalen en men ging ervan uit dat een stijging zou worden ingezet. Niets van deze mooie verwachtingen werd gerealiseerd. Afgelopen dinsdag ontstonden er opnieuw koopsignalen, maar deze werden zodra het nieuws betreffende Iran bekend werd, onmiddellijk de nek omgedraaid. Het gevolg is echter dat er in de korte termijn indicatoren enige ruimte is ontstaan. Dat kan een herstel enkele dagen tegenhouden. Ter adstructie laten wij hieronder de daggrafiek van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken uit Frankfurt zien.
BLOG 20160118 FIG1 DAX
Figuur 1.

De eerste vaststelling dat de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken zich in een Bearmarkt bevindt behoeft natuurlijk voor niemand enige uitleg. In de grafiek is een oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken te onderscheiden. Op de eerste handelsdag van dit jaar viel hij daaruit (overigens geheel volgens het boekje).Afgelopen week dinsdag zette zich een stijging in ondersteund door de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenlag in een mooie positie maar hij steeg nog niet. De daaropvolgende woensdag opende de beurs zeer positief maar toen het nieuws van Iran (hoe goed het moge zijn) de beurs bereikte was het alweer hommeles. Op vrijdag nam de daling grotere vormen aan en als gevolg liet de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken het ook afweten. De koers is nu meer dan 11% van het MA200 af geraakt. Dit schreeuwt om herstel. Zoals men ziet is er enige ruimte voor verdere daling ontstaan in de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, maar lang zal dat niet meer duren. Het meest waarschijnlijke is dat er goed nieuws komt uit de grondstoffenmarkt en als dat zou gebeuren dan komen de shorters in een squeeze en de markt zal reageren als een katapult. Dit zou de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken bij zijn MA200 kunnen brengen. Als dat gebeurt dan is er sprake van een nieuwe top, maar maak u zich nog niet lekker want als deze nieuwe top gevormd is moet er ook nog een hogere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken komen. Wij zullen dan dus de ellende nog niet achter ons hebben gelaten, maar voorlopig zal iedereen blij zijn als de markt weer zijn weg omhoog vindt. Het wachten is daarop, maar bekort uw wachttijd niet. Er komen nog vele kansen. Eerst moet de baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken worden afgeschud. Want ook als de markt omhoog zou gaan dan is het een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in een Bearmarkt. Pas wanneer de vorige top is doorschreden verandert het karakter van de beweging.

De Rente

De rente op Amerikaanse treasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken met een gemiddelde looptijd van 10 jaar is in de laatste dertien dagen met meer dan 11% gedaald. In Amsterdam volgde het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staat lening met een gemiddelde looptijd van 10 jaar met een daling van 20% (maar op een veel lager niveau). Het tarief is daarmede weer binnen het dalende kanaal gekomen. Maar het is nog steeds mogelijk, dat we hier met een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken te maken hebben na een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit dit dalende kanaal. De indicatoren bevestigen de daling en dat maakt de mens niet blij.

De US$ in €’s uitgedrukt

Ook in het geval van de dollar keerde de prijs weer terug in het (horizontale) kanaal. Alle timeframes laten een dalende dollar zien. Dit klinkt niet opgewekt maar misschien is het wel een goed teken want deze daling kan een stijging ten gevolge hebben van de waarden, die in dollars noteren (zoals bijvoorbeeld de olie- en de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken). Een conclusie volgens deze lijnen lijkt een beetje overhaast maar wel is het zo dat de dollargrafieken neerwaarts gericht zijn.

De prijs een vat Brentolie

De (goede) berichten vanuit Iran zorgden ervoor dat de prijs van een vat Brentolie onder de $30 kwam. Vrijdag sloot de dag met een prijs van $28,94 per vat. Sinds het laatste kwartaal van 2003 had de markt een dergelijke prijs niet meer gezien. Wij beschikken niet over het aantal shortposities dat in deze markt is ingenomen, maar dit moet groot zijn. Hier zal op niet al te lange termijn verandering in komen. In de grafieken van de Brentolie ziet men in alle timeframes en al gedurende langere tijd sterke positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Als dit beantwoord wordt met een hogere prijs dan zal er een fors katapulteffect optreden. Een prijs van $50 ligt dan binnen de mogelijkheden. En dit zou wel eens de trigger kunnen zijn die de aandelenmarkten doet opveren.

Het Goud

De prijs van de edele metalen heeft de beleggers in aandelen geen dekking kunnen geven. Tot nu toe is er slechts sprake van een lichte opleving in een dalende markt. De indicatoren op de weekchart zijn nog stijgende maar in de dagchart hebben zij de strijd reeds opgegeven. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat het in de komende weken beter zal gaan. Hoogstwaarschijnlijk is er een duidelijk herstel in de grondstoffenmarkten nodig en misschien kan de olieprijs hier een leider zijn, maar zoals boven reeds gezegd, daar is op dit moment nog geen sprake van.

Strategie

Er zit niets anders op dan uitzitten en wachten totdat de kansen keren.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op onze site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 18 januari 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.