Nog even profiteren

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (9 juli 2018) 553,62

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Een korte pauze in de handelsoorlog, een plus voor de AEX

Amerika vecht nu tegen de hele wereld en als de grote geest in het Witte Huis er niet in slaagt de wereld uit elkaar te drijven, zal hij zich in zijn eigen voeten gaan schieten. Vóór alles is er echter tijd nodig, want zolang Amerika de gevolgen van de oorlog niet hinderlijk voelt, zullen er opeenvolgende maatregelen genomen worden en zal de wereldeconomie meer en meer worden geraakt. De effectenbeurzen lijken er echter al genoeg van te hebben, want toen de volgende “ronde China” werd ingezet reageerden zij positief. Dat wijst op een sterke onderstroom, die dan ook weerspiegeld wordt in de bewegingen van de technische indicatoren. Inderdaad zijn veel indicatoren, inclusief de sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren, op de dag charts omhoog gericht, maar het venijn zit in de middellange termijn. De week charts zitten nog allemaal in een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. En er zijn geen aanwijzingen, dat dit binnenkort afgelopen is. Blijkbaar houden de markten er rekening mee dat Amerika de strijd nog enige tijd wil doorzetten. Wij laten u hieronder een weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien, Deze liegt er niet om.

De AEX Index op weekbasis

Figuur 1.

De koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is uit zijn stijgende kanaal gevallen. En afgelopen week kwam de daling tot stilstand op het MA40. (MA200 op dag chart). Op dat niveau lag ook een oude steunlijn. Al op 25 mei, toen de (zwarte) top gezet werd op 572,90, kondigde de korte RSI een top aan (pijltje). Deze RSI is daar altijd zeer snel en zeker in. Zoals boven gesteld zijn de dag charts overal positief. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, die wij daarvoor gebruiken toont een duidelijke korte termijn bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken aan, zoals wij vorig week ook lieten zien. Maar de weekgrafiek toont een Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, die nog ver van een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken verwijderd is. De enige conclusie is daarom dat de top weliswaar gezet is maar de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken laat nog op zich wachten en dat wat de daggrafiek laat zien zeer tijdelijk is: een opleving dus tijdens een daling. De echte daling blijft actueel zolang er geen bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet is in de weekgrafiek. Of met andere woorden gezegd, zolang de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onderaan in de figuur niet aan het stijgen is, kan er geen sprake zijn van een echte rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Vorige week hadden wij u aan de hand van de daggrafiek laten zien dat het doel, dat uit de stijging berekend kon worden, op 565 lag. Er is geen reden in de bovenstaande figuur te vinden, die erop wijst dat dit doel overschreden zou worden. Wij houden het dus op een positieve week maar daarna wordt het hoogstwaarschijnlijk weer geheel andere koek. De figuur zegt echter nog iets meer. De laatste top van 572,90 vormt tezamen met zijn voorganger (op 572,81) een dubbele top patroon. De tweede top ligt hoger dan de eerste ook al is het verschil gering, maar een hogere tweede top is positief. Na de aanstaande daling zou er dus wel degelijk een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken kunnen volgen. Wij bewegen ons nu wel op de iets langere termijn en daarvoor is deze rubriek niet bedoeld. Wij willen er alleen maar op wijzen dat het beeld in de figuur nog niet zo negatief is als oppervlakkig gezegd zou kunnen worden.

De Rente

Het mooie banen rapport deed de rente In Amerika weer stijgen en hier in Amsterdam volgde het.

Het niveau dat afgelopen week werd bereikt door het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar vormt een ideale candle voor een Morning StarEen patroon van drie op elkaar volgende candlesticks waarbij de eerste een lang zwart lichaam heeft. De tweede opent duidelijk lager dan het slot van de eerste en heeft een klein wit of zwart lichaam en de derde opent hoger dan het slot van de voorgaande dag en sluit diep in de eerste (grote zwarte) kandelaar. Het is een bullish omkeer patroon. Copyright Vladeracken, die dan de volgende week zou moeten worden bevestigd. De daggrafiek met zijn forse positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken maakt dat inderdaad mogelijk, maar of het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op de 10-jaars TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken zal meewerken is nog onduidelijk. In de VS ligt dit rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken tegen de grote dalende trendlijn aan die al sinds vóór 1999 (wij beschikken niet over eerdere data) in takt is. Een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken zou een groot gebeuren zijn, maar daarom juist zal het moeilijk zijn om zover te komen. Een korte opleving (tot aan 3%) zou Europa in ieder geval voor enige tijd kunnen helpen.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Ondanks een mooie positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken faalde de dollar opnieuw om de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 86,6 te breken. Het gevolg is dat hij in een daling zit en deze is nog niet afgelopen. Op de daggrafiek ligt hij nu op zijn MA50 maar dit gemiddelde ligt ver boven het MA200. Een goede positie dus. Als men de dag- en weekgrafieken samen neemt dan is de conclusie dat het nog steeds om een tijdelijke daling gaat. Binnen afzienbare tijd gaat de dollar dus opnieuw proberen de genoemde weertand te breken. Of dit gaat lukken is ons nog niet duidelijk.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie voelt de tegenwind volop in de zeilen. Technisch gesproken lijkt er weinig kans dat er sprake gaat zijn van een hernieuwde stijging. Blijkbaar ziet de markt in dat de onlangs gemaakte afspraken toch te ruim zijn geweest. Een terugval tot US$72 is zonder meer mogelijk, maar als de prijs zover daalt dan is er een bevestiging geweest van een dubbele top waarvan de tweede lager ligt dan de eerste. Dit is geen goed nieuws voor de olieboeren, maar wel voor de eenvoudige burger die zijn energie nog haalt aan de benzinepomp.

Het Goud

De World Gold Index liet een tweede week zien met een mooie stijging, maar hij ligt met een koers van US$1.240 nog veel te laag om opgewonden te raken. Veel wordt er dezer dagen geschreven over de aanstaande grote rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in de edele metalen, maar wij zien daar nog weinig van terug in de charts. Misschien moeten wij wachten op een verdere val op de aandelenbeurzen, maar in ieder geval lijkt het op dit moment nog geen tijd om in te stappen. Boven US$1.300 kan de zaak opnieuw beoordeeld worden.

Strategie

Afgelopen week hebben wij onze positie in aandelen ASM Lythographie verkocht, met verlies. Wij waren te laat ingestapt, maar zijn nu op het punt aanbeland dat liquiditeiten gefavoriseerd worden. En dus gaan wij er vanuit dat er nog meer verkocht gaat worden in de komende weken.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

9 juli 2018 8.00 Handelsbalanscijfers Duitsland
10 juli 2018 11.00 ZEW Sentimentcijfers Duitsland
12 juli 2018 11.00 Europese industriële productie afgelopen maand
12 juli 2018 13.30 Vrijgave ECB notulen afgelopen vergadering
13 juli 2018 17.00 FED Monetair beleidsrapport

China heeft dit weekeinde gereageerd op de Amerikaanse handelsmaatregelen. En dus moet op korte termijn, mogelijk komende week al, een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verwacht worden met alle onzekerheden van dien voor de financiële markten wereldwijd.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 9 juli 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.