Beurscommentaar: Nog geen euforie

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-10-22) 334,71

Onze verwachtingen
Korte termijn: negatief
Middellange termijn: negatief, maar draait hier en daar
Lange termijn: positief met vraagteken
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het herstel in de afgelopen week is sterk genoeg geweest om in Amsterdam de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken te doen omslaan in positief. Hiermede prijkt Amsterdam aan de top. In andere landen in Europa zijn de weekindicatoren wel aan het draaien maar ze zijn zeker nog niet positief. In New York is van een draai nog geen sprake. Integendeel aldaar dreigt er een omslag in de maandgrafieken. Al met al dus geen algemeen positief nieuws deze week. Maar het is ook niet zo dat er aanwijzingen zijn voor een groot probleem. Wij houden een vraagteken bij de lange termijn en voor de korte termijn voorzien wij een retractie, waarvan wij inschatten dat hij mild en van korte duur zal zijn. Zolang de korte termijn geen forse opleving laat zien blijven wij zeer gereserveerd. Wij laten u hieronder de daggrafiek zien van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

Figuur 1.

Op zichzelf is er niets mis met dit beeld met dien verstande dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken laat zien dat er behoefte is aan enige bezinning en krachtenverzameling. Uitgaande van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken kan men positief zijn, zij het dat er enkele moeilijke dagen in het verschiet liggen. Helaas staat Amsterdam vrijwel alleen, want zoals gezegd zijn de andere markten in Europa nog niet zover en Amerika laat het echt afweten. De sentimentindicatoren in Amsterdam zijn positief en in Amerika mag men daarover ook nog niet klagen. Wij zien zelfs in bepaalde handelssystemen een signaal opkomen dat men moet rekenen met een koopsignaal op niet al te lange termijn. Maar Amsterdam bepaalt de richting niet. New York was afgelopen vrijdag zwak omdat de bedrijfsresultaten zo zwak waren. En er werden geen indicaties afgegeven dat men ze in de nabije toekomst zag verbeteren. Een doorschrijding van de top op 340 is nodig om de markt weer op groen te zetten. Steun ligt er op de oude steunlijn van 327. Hier ligt ook het MA50. Iets lager ligt dan het voorgaande bodempje op 325 en tot slot ziet u de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 323. Hier moet de markt niet doorheen gaan want dan wordt alles serieuzer. Voorlopig houden wij het op een zwakke beurs voor de komende periode. De kracht hiervan zal het verloop daarna bepalen. Opvallend is het dat de Baltic Dry Index al sinds midden september aan het stijgen is. Deze index wordt gezien als een goede indicator van de wereldeconomie. Een stijging wijst op een aanstaande verbetering hiervan, maar alvorens hierin te geloven moet deze index nog een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken laten zien.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen is weer gaan stijgen. Het eerst doel is 1,94%. Daarna volgen 2,13% en 2,45%. Er is in alle timeframes sprake van positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Wij gaan ervan uit dat de stijging zich voorlopig zal doorzetten.

De Amerikaanse dollar in Euro’s

Op 76 maakte de koers van de dollar een keer naar boven. Sterk ziet het beeld er niet uit. Hij zal de 78 wel bereiken, zo nemen wij aan, en misschien gaat hij nog wel naar de 79,5 maar de kansen daarop lijken gering.

De prijs van een vat Bentolie

Het begint er naar uit te zien dat de prijs van een vat Brentolie zijn weg naar boven naar de grens van US$126 heeft afgebroken. Als dit in de komende week bevestigd wordt dan zijn de technische kansen groot dat hij de congestiezone aan de onderkant (op US$99) gaat verlaten.

De Prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce goud is aangekomen op een steun op US$1.715. Deze steun zal het niet houden. Men moet denken aan US$1.663 of misschien wel aan US$1.640 alvorens er echte steun gevonden zal worden. Voor het lange termijn beeld is daar niets mis mee.

Onze Strategie

Wij blijven de ontwikkelingen zeer nauw volgen. Mocht de markt zich inderdaad ten negatieve keren, dan zullen wij de exposure in de portefeuilles verminderen.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 22 oktober 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.