Heidelberg Cement betaalt een hoge rente

7,50% Heidelberg Cement obligatie 2009 per 31-10-2014

(publicatiedatum: 16 juni 2010)

Heidelberg Cement is een wereldwijde producent van bouwmaterialen zoals cement, beton, baksteen, asfalt, grint, steenslag etc. Heidelberg is een van de grootste ondernemingen in zijn soort en is actief in noord Amerika, Europa, het Verre Oosten en Afrika.

Gedurende de recessie volgend op de kredietcrisis heeft het bedrijf last gehad van de krimpende activiteiten op de markt voor woning- en kantorenbouw. In 2010 is de toelevering aan de utiliteitssector en infrastructuur daarentegen gegroeid. Het bedrijf opereert vanuit Zwitserland en heeft een notering aan de beurs van Zürich.
Traditioneel zijn de resultaten in het eerste kwartaal van elk jaar negatief, zoals ook in 2009 en 2010. Het bedrijf heeft in april aangegeven dat zij dit jaar op een positief jaarresultaat rekent.

Acquisitie Hanson

In 2007 heeft het bedrijf het Britse Hanson gekocht voor ruim € 8 miljard. Dit bedrag werd aanvankelijk volledig met vreemd vermogen gefinancierd, vlak voor de beschikbaarheid van kapitaal in de markt opdroogde als gevolg van de kredietcrisis. Hierdoor verslechterde de kwaliteit van de balans van Heidelberg ernstig. Dit en het cyclische karakter van het bedrijf hebben de ratings voor obligaties van het bedrijf tot het junk-niveau teruggebracht. Kennelijk vond de markt, op het moment dat de kredietcrisis in volle hevigheid toesloeg, dat het bedrijf een grote kans maakte op een faillissement als gevolg van de overname van Hanson en het uitbreken van een wereldwijde recessie.

Herfinanciering

Het bedrijf heeft daarom in 2009 in overleg met haar banken een aantal stappen gezet om de balans van het bedrijf weer op orde te brengen. Om te beginnen werd er via een claimemissie van 1 aandeel voor elke twee bestaande aandelen voor € 2,2 mrd aan nieuw kapitaal opgehaald. De eigenvermogensratio steeg daardoor weer naar 43% van het totale vermogen. Vervolgens is er in een aantal stappen tot in het voorjaar van 2010 voor in totaal ruim € 6,0 mrd aan nieuwe leningen uitgegeven. De eerste van deze leningen moet in 2012 worden afbetaald of geherfinancierd. Dit stuk is € 1,2 mrd groot. In 2013 volgt een aflossing van circa € 200/m en in 2014 nog eens € 1,1 mrd. De overige leningen komen pas tussen 2015 en 2020 voor aflossing in aanmerking.

Betere rating

Het succes van deze herfinanciering heeft de verschillende rating-instituten ertoe gebracht om de waardering van Heidelberg op te schroeven van junk naar inmiddels een BB- status met een zogenoemde “positive outlook” hetgeen betekent dat de rating-instituten verwachten dat de waardering voor de onderneming verder zal worden verbeterd.

Dit betekent dat de risicopremieExtra rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op een obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken of een aandeel omdat het risico groter wordt geacht dan normaal. Copyright Vladeracken die Heidelberg betaalt op obligaties geleidelijk aan zal dalen (uiteraard zolang het bedrijf blijft voldoen aan de eisen ten aanzien van winstgevendheid en groei). En dat betekent weer dat obligaties van deze maatschappij een geleidelijke koersstijging te wachten staat. Maar het koerspotentieel is niet de reden om de obligaties te kopen.

Deze obligaties zijn momenteel te koop voor een effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken van circa 7,4%. En dat is veel meer dan zelfs veel banken in Noord Europa betalen (zoals bijvoorbeeld ING). Dit effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, gevoegd bij een relatief korte looptijd (wij kiezen voor de gewone, niet-achtergestelde lening die tot oktober 2014 loopt), de voor cyclische ondernemingen naar verhouding zeer sterke balans en het feit dat de rating momenteel in een opwaartse cyclus verkeert zijn de argumenten om deze lening per direct aan te kopen in goed gespreide obligatieportefeuilles.

Geinteresseerd? Mail of bel even.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
Den Haag, 16 juni 2010

www.vermogensbeheer.co

Naschrift november 2014

Heidelberg heeft keurig aan alle rente-verplichtingen voldaan. De obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken is eind oktober 2014 afgelost en daarmee inmiddels niet meer verkrijgbaar. Nieuwe obligaties van dit bedrijf hebben wij niet aangekocht omdat de renteopbrengst nu zo laag is, dat in onze ogen onvoldoende rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken wordt verkregen voor het bedrijfsrisico van deze cyclische onderneming.

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV heeft voor sommige cliënten positie in deze obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in deze obligaties belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De lening vertegenwoordigt een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.