Het doel van de kopschoudertop is behaald

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (13 maart 2022) 674,80

Onze conclusies:

Korte termijn: negatief

Middellange termijn: negatief, paniekfase

Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De oorlog in Oekraïne gaat zijn vierde week in en daarmee komt er voorzichtig iets meer lijn in het beeld dat analisten hebben over de consequenties voor de wereldeconomie. En die zijn niet goed. De Russische economie zal naar verwachting snel afglijden in een diepe recessie. Maar voor de rest van de wereld is dat niet zo’n heel groot probleem. De Russische economie is kleiner dan die van de drie Benelux-landen gezamenlijk. De economie van Oekraïne is op haar beurt weer kleiner dan die van Rusland, dus ook daar zullen de consequenties niet erg groot zijn. Althans, dat kan men op het eerste gezicht stellen. Maar voorzichtig beginnen ook nu weer signalen zichtbaar te worden over de enorme verwevenheid van de wereld in die zin dat Westerse producenten onderdelen en grondstoffen beginnen te missen die zij uit deze landen pleegden te halen. Zo bleek de Duitse auto-industrie ineens een cruciale kabelboom uit Oekraïne te halen die nu niet geleverd kunnen worden waardoor autofabrieken mogelijk stilgelegd moeten worden. Dit soort nu nog geïsoleerde signalen helpen niet om de economieën in het Westen overeind te houden. Ook de sterk gestegen energieprijzen eisen hun tol in de zin dat consumenten minder te besteden hebben aan andere zaken als de energierekening sterk stijgt. Het zijn allemaal signalen, die analisten doen vrezen, dat ook in het Westen de economische groei lager gaat uitvallen dan aanvankelijk werd verwacht. Het woord “recessie” is hier nog niet gevallen, maar de groei van omzet en winst van veel ondernemingen gaat onder druk komen. Dat China nu toch de Covid-pandemie binnen het eigen land uit de hand ziet lopen helpt daarbij ook niet. En ondertussen komen Centrale Banken in het Westen (en dan met name de ECB, die alleen een inflatiemandaat heeft en niet, zoals de FED in de VS, ook een groeimandaat) in een spagaat te zitten, doordat de inflatie maar blijft oplopen. Het woord “Stagflatie” doet al wel de ronde. Toch is dat allemaal veel te voorbarig. Want tegenover deze signalen staat een enorme investeringsgolf, die door Westerse overheden is afgekondigd. Voor Rusland is dat een drama, maar voor de interne investeringen met name in Europa, is dat zeer goed nieuws. En daarvan gaan veel Europese machinebouwers, ingenieursbureaus, softwareproducenten etc profiteren. Want zij zijn degenen, die Europa minder afhankelijk moeten gaan maken van de rest van de wereld.

Markten zijn in paniek, mede doordat onduidelijk is wie nu wel en niet van de situatie als eersten gaan profiteren. Daarmee is het zaak om enige afstand te nemen, goed te kijken naar de feitelijke ontwikkelingen in de rentemarkt en aan de hand daarvan conclusies te trekken. En afgelopen week was een ding heel duidelijk: de rente stijgt weer.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

Maandag al bereikte de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken de grens van 660, die wij al eerder hadden aangekondigd als het doel van het toppatroon, dat eind 2021 is gevormd, een kopschoudertop. Doelstellingen van dit type gelden als minimum. De fase waarin de markten zich bevinden, de paniekfase, kan leiden tot nog veel scherpere reacties omlaag. Het enige dat met enige zekerheid gezegd kan worden, is dat deze fase haar einde nadert. Maar of dat betekent, dat 652,80, het dieptepunt van afgelopen dinsdag, het eindpunt van de bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken is, dat kan nog niet gezegd worden. De volgende steun ligt op 633, maar die steun is niet erg sterk, de eerstvolgende echte steun daar weer onder ligt rond 587. Maar als het al zo diep komt, verwachten wij niet dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken lang op dit punt zal blijven hangen. Logischer zou zijn, dat dit punt een start voor een flinke sprong omhoog is, waarvan dan de eerste fase net zo snel verloopt als de weg erheen. Dat gezegd hebbende wijzen indicatoren onder in de figuur niet op dit scenario. Die lijken de voorkeur te geven voor een milder scenario waarbij 652,80 voorlopig inderdaad de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken zal blijken te zijn en er nu geleidelijk aan een weg omhoog wordt ingezet. Wel, en dat wordt hieronder duidelijker, is het zaak weg te blijven bij de big-tech en andere groei-aandelen. Want de rente stijgt en het technische plaatje van bedrijven als Alphabet, Amazon en Apple ziet er alles behalve comfortabel uit!

De lange (10-jaars) rente

De lange rente maakte op gezag van de ECB een forse draai naar boven. De ommekeer was zelfs zo groot, dat de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken in een klap niet alleen alle winst van de afgelopen maand inleverde, maar en passant ook door een zeer belangrijke meerjarige steunlijn zakte en daarbij de lange termijn oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken vaarwel zei. De Amerikaanse lange rente steeg ook, maar minder sterk dan in Europa. Het onderstreept het zeer zwakke beeld dat met name de big-tech aandelen in de VS momenteel laten zien. Komende week belooft een roerige te worden op de financiële markten.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $-koers heeft afgelopen week de onderkant bereikt van de dalende trendlijn die al jarenlang bestaat t.o.v. de €. Dat is, gelet op de geopolitieke gebeurtenissen van de afgelopen weken niet iets dat beleggers zal hebben verbaasd. Maar men zou het ook anders kunnen zien, het is eigenlijk opzienbarend, dat de $-koers niet veel meer is gestegen. En dat ligt waarschijnlijk aan de omslag die de ECB tot ieders verbazing afgelopen week aankondigde. TaperingGeleidelijke afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten. Copyright Vladeracken in Europa gaat niet alleen direct van start, het zal bovendien in een tijdsbestek van 3 maanden worden afgewikkeld in plaats van gedurende de rest van het jaar zoals mevrouw Lagarde een maand geleden verkondigde. Kennelijk is het de ECB ook te gortig aan het worden wat de inflatie betreft. Deze omslag betekent een minder grote afstand tussen de Amerikaanse en de Europese rente en dus een verzwakking van de $. De candle, die de weekgrafiek liet zien, is dan ook een negatieve. Bij een lager opening komende week zal het vermoedelijk gedaan zijn met de korte termijn opleving van de $. Het is nog te vroeg om daarmee ook een structurele daling van de $ te verkondigen, maar het is ontegenzeggelijk oppassen geblazen.

De Brent Olie prijs

Ook de olieprijzen maken een duidelijke ommekeer. Ook hier laat de weekgrafiek een candle zien die een top verkondigt. De olieprijzen gaan de weg omlaag opzoeken is onze verwachting.

De prijs van een troy ounce Goud

De onrust in de wereld deed de prijs van een troy ounce goud goed. Die steeg aanvankelijk. Maar tegen het einde van de week daalde het goud weer, waarbij vrijwel de gehele winst van de dagen ervoor werd ingeleverd. Op zijn minst moet verwacht worden dat goud een pas op de plaats gaat maken. Het onderstreept opnieuw onze verwachting, dat markten zich even op andere zaken gaan concentreren dan Oekraïne, hoe wrang dat dan ook moge klinken in de oren van hen die op de vlucht zijn gelagen en / of door de russen worden aangevallen.

Strategie

Wij zijn voorzichtig begonnen met het aankopen van posities in portefeuilles die overwegend liquide zijn. Ook hebben wij putopties geschreven op aandelen Unibail in portefeuilles waar het risicoprofiel offensief is. De verwachtingswaarde in opties is momenteel zo hoog, dat wij de verleiding niet konden weerstaan.

Agenda voor de komende week

15 maart 2022 11.00 ZEW Economisch sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken Eurozone en Industriële productiecijfers
15 maart 2022 13.30 Producenteprijzen VS excl. voeding en energie
16 maart 2022 19.00 Rentebesluit FED
17 maart 2022 11.00 HCIP-cijfers Eurozone (geharmoniseerde inflatiecijfers Europa)
23 maart 2022 16.00 consumentenvertrouwen Eurozone

Rusland versus Oekraïne en de rente versus inflatie blijven een hoofdrol spelen in de markten, maar de paniekfase in een markt kan leiden tot scherpe reacties, ook omhoog. En ondertussen heeft China de Shenzhen-zone in lockdown geplaatst, dat is niet goed voor de economische ontwikkelingen in de wereld.

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op www.todaysgroup.nl & www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 4 april 2022 verschijnen.

Den Haag, 13 maart 2022
Gijsbrecht K. van Dommelen
Today’s Beheer & Vladeracken Vermogensbeheer

www.todaysgroup.nl

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.