Het is nog niet gedaan

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-08-26) 329,64

Onze verwachtingen
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zet nog door
Middellange termijn: gedraaid, correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de maak
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

 

De eerste zwarte week candle (na 8 consecutieve witte) is een feit. Het ziet er naar uit dat het niet de laatste is, want de daling van de afgelopen week zorgde ervoor dat de weekgrafieken overal daalden. Het gaat dus iets langer duren met de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. In Nederland bleef de CPR positief en het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken bleef laag. In New York daalden de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken sterk maar de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken stegen niet en dat lijkt positief. Er was daar wel sprake van een Bearish EngulfingZie Engulfing patroon. Thomas Bulkowski stelde vast dat deze candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken in een uptrend in 79% van de gevallen waarin hij voorkwam, op correcte wijze een bearish reversal aankondigde. Hiermede bestempelt hij het als het beste omkeerpatroon in een bullmarkt. Thomas N. Bulkowski zet dit patroon op de derde plaats van de acht meest betrouwbare candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken patronen. Copyright Vladeracken. In New York werd de week overigens afgesloten met een sterke dag. Het is mogelijk dat we dat gaan voelen in Amsterdam aanstaande maandag, maar dat zet de negatieve krachten hoogstwaarschijnlijk niet buiten de deur. Wij laten u hieronder de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien om een en ander in een iets breder perspectief te zetten.

De koersen bewegen zich in een stijgend kanaal en ze hebben afgelopen vrijdag de onderkant van dit kanaal bereikt. Een stijging ligt voor de hand en de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zou hiermede achter de rug kunnen zijn. Maar het totale beeld is niet erg sterk. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daalt en de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken, waarvan al langere tijd sprake is, is nog niet opgeheven. Hoogstwaarschijnlijk zal er een korte oprisping ontstaan, maar daarna, zo lijkt het ons, zal het volgende steunniveau op 321 of misschien zelfs op 311, opgezocht worden. Het laatste steunniveau ligt net onder het 150-daags voortschrijdende gemiddelde waardoor het gebied rond 311 sterker wordt.

De week en de maand

Omdar de weekgrafieken een periode van consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken, zonodig daling, ingezet hebben, kan het een aantal weken langer duren alvorens de markten zich gaan herstellen. Maar men mag voorlopig concluderen dat het negatieve weekgebeuren wel mee zal vallen, want de maandplaatjes zijn zonder meer nog steeds positief.

De Rente

Na de sterke stijging in de eervorige week is er een daling opgetreden, maar deze lijkt slechts een beperkte reikwijdte te hebben. Een effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken op de 10-jarige Nederlandse Staatsleningen van 1,6% is mogelijk maar niet waarschijnlijk, lager dan 1,6% verwachten wij de 10-jaars rente al helemaal niet. De stijging zal zich daarna doorzetten.

De Amerikaanse $ in Euro’s

De dollar heeft zijn steun bereikt (79,2). Maar het is zeer de vraag of de daling hierdoor gestopt zal worden. Vooral in het weekpatroon wordt fors negatief gedivergeerd, zodat de verwachtingen niet groot mogen zijn. Wij gaan er vanuit dat de dollar na een korte opleving door de steun heen gaat zakken.

Het Goud

Het goud is in de afgelopen week uitgebroken. Er lijkt een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op komst. Het wachten is op de bevestiging van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken, zolang deze er niet is, is het geen signaal om op verder te bouwen.

De Prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Bentolie is een consolidatiefase ingegaan. Maar de algemene tendens is nog steeds omhoog gericht. Het kanaal waarin hij zich bevindt wordt gevormd door twee horizontale lijnen op US$126 en US97.

Onze Strategie

Inderdaad hebben wij afgelopen week daar waar mogelijk positie ingenomen in de VIX. Voor het overige wachten wij de gang van zaken af.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 27 augustus 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.