Beurscommentaar: De laatste poging

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-04-22: 341,68)

Onze conclusies:
Korte termijn: mogelijk draai omhoog
Middellange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken aan de gang
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ontpopt zich plotseling als een van de betere indexen en hiermede is hij in het gezelschap van de S&P500 gekomen. Maar dit optimisme heeft alleen betrekking op de korte termijn. Op iets langere termijn blijven de donkere wolken zich versterken. Wij laten hieronder de daggrafiek van beide indexen zien. Wij beginnen met de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

Figuur 1.

Er is een gelijkbenige driehoek te herkennen en de koers is op de onderzijde aangekomen. Met grote mate van waarschijnlijkheid zal hij nu proberen naar boven te gaan. Het beeld dat men ziet wijst erop dat dit zal gebeuren, maar of de bovenkant van de driehoek bereikt zal worden valt nog te bezien. De indicatoren zijn niet negatief, zij ondersteunen de beweging (naar boven), maar zij geven geen aanleiding om extra positief te zijn. Wij zien een weg omhoog die maximaal zal reiken tot aan de bovenzijde van de driehoek maar de kracht om door te breken lijkt niet aanwezig (waarbij gezegd zij: zeg nooit nooit). Ook in de sentimentindicatoren (niet getoond) vinden wij geen aanleiding om anders te denken. Op 346 ligt de eerste weerstand, daarna volgen 351 en 353.

Blog-20130422-S&P500-Fig-2

Figuur 2.

De S&P500 Index ligt op de onderzijde van een stijgend kanaal dat al sinds medio november 2012 in takt is. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onder in de figuur heeft de draai gedeeltelijk reeds ingezet. Opvallend is het dat het mogelijke keerpunt ligt op het MA50. Bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ligt het op het MA150. Het verschil tussen de Europese en de Amerikaanse beurzen wordt hierdoor duidelijk gemanifesteerd. Er is sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken (bij de AEX ontbrak deze) en dat is een eerste reden om te veronderstellen dat de bovenkant van het stijgende kanaal als de draai zich doorzet niet meer gehaald zal worden. Maar er zijn meer argumenten waarom wij slechts in een beperkt herstel geloven.

De week

Bij de S&P500 is de koers in de weekgrafiek aan de bovenkant van een veel groter stijgend kanaal aangekomen. De indicatoren dalen reeds lang en zij divergeren negatief. De week, het bovenliggende timeframe van de dag, zal in de komende periode dus een negatieve invloed hebben en daarmede zijn de kansen van de dagkoersen aanzienlijk verminderd. Bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is het beeld tegengesteld. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, die in de afgelopen weken (evenals andere beurzen in Europa) zoveel slechter presteerde dan de Amerikaanse, ligt op de onderzijde van een stijgend kanaal. Er kan dus van het weekplaatje enige steun uitgaan, maar de indicatoren dalen en divergeren zeker niet positief.

De maand

Het maandbeeld is nog steeds verdeeld. In Europa is het duidelijk in mineur inclusief negatieve divergenties. In Amerika is het maandbeeld van de DJIA positief, maar dat van de S&P500 is al aan het draaien en tegelijkertijd wordt er negatief gedivergeerd. Nu is de maand april nog niet afgelopen dus alles ligt nog open, maar het is een teken aan de wand.

Conclusie

Al met al zien wij de beurzen in de komende tijd stijgen. Maar de stijging zal beperkt zijn en kan daarom ook niet erg lang aanhouden. Hoogstwaarschijnlijk zal het zwakke seizoen vroeg (in mei?) ingezet worden.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaar Nederlandse Staatsleningen is nog steeds met een bodemproces bezig. Er is geen enkele indicatie wanneer dit proces beëindigd zal worden met een duidelijke doorbraak naar boven. Maar dat dit op afzienbare tijd zal gebeuren staat wel vast. Wij gaan ervan uit dat een beperking van de liquiditeitcreatie door de Centrale Banken (lees FED) de trigger zal worden iets later in dit jaar.

De US$ versus de €

De Dollar is met een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken bezig. Op de korte termijn is het beeld positief. Op de iets langere termijn (nog) niet. Veel zal afhangen of de korte termijn een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit de pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken zal bewerkstelligen. Het is nog te vroeg om daarover een uitspraak te doen.

De Prijs van een troy ounce Goud

De val van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken hoeft nog niet afgelopen te zijn. Met vier witte candles werden 100 punten vanuit het dieptepunt goed gemaakt, maar deze vier candles vormen een stijgend kanaaltje en een dergelijke figuur belooft niet veel goeds. Men moet het zien als een rustpauze in een beweging en deze beweging is omlaag gericht. Alle belangrijke grenzen zijn doorschreden en de indicatoren geven (nog) geen goede signalen met dien verstande dat zij nu een overbought positie aantonen. In feite kan men een val uit een drie dubbele top patroon onderscheiden. Het uiteindelijke doel van deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken laat zich berekenen ergens rond US$1.050. Of het zover zal komen valt nog te bezien maar voorlopig manen wij tot grote voorzichtigheid.

De Prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie is uit zijn horizontale kanaal gevallen. Deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken betekende een bevestiging van een dubbele top patroon. Alles wijst erop dat de olieprijs nu op weg is naar het doel dat uit dit patroon berekend kan worden en dat op circa US$90 per vat ligt. Inmiddels is de prijs aangekomen op een oude steunlijn en hiervan zal enige aarzeling uitgaan maar niets wijst erop dat de daling zich niet zal doorzetten.

Strategie

Wij zullen van een aanstaande opleving gebruik maken om onze exposure in de aandelenmarkt te verminderen. De omzetting van langlopende obligaties in korterlopende blijft doorgaan.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 22 april 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.