Het gaat erom spannen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2016-02-08) 413,94

Onze conclusies:
Korte termijn: negatief met een mogelijkheid tot draai
Middellange termijn: positief maar een draai is mogelijk
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het was een slechte week met vijf zwarte candles op een rij. De week was ook teleurstellend vanuit fundamenteel oogpunt, want zowel het banenrapport uit de VS alsmede de olieprijs lieten het afweten. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op het banenrapport heeft meer het karakter van koffiedik kijkerij. Want teveel groei zet de FED aan om de rente te verhogen en te weinig groei duidt op een verzwakkende economie. Beide zijn negatief voor de aandelenmarkt. De conclusie van de markt was dus, dat een lager dan verwachte banengroei fout is, hetgeen natuurlijk wel gek en niet realistisch in de oren klinkt (over een irreële beleggingsmentaliteit gesproken). Wat de olieprijs betreft lijkt de daling tijdelijk. Vrijdag was over de gehele linie voor delfstoffen een zwarte dag. Overal was er sprake van een daling, maar hier geldt dat de grond- en delfstoffenmarkten op het punt van een belangrijke doorbraak staan. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken alvorens de doorbraak plaatsvindt lijkt normaal.

De effectenbeurzen liggen overal op sterke steun. Wel is de fase waarin de indexen zitten verschillend. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken bijvoorbeeld ligt op de onderzijde van zijn oplopende kanaal en tegelijkertijd op een lange termijn steunlijn. Op dat niveau vindt men ook een lange termijn FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-steun. De index is nu voor de vierde keer sinds medio 2015 op het diepe niveau van 414 gekomen. Maar nu kan het een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken zijn. Gegeven de positieve weekgrafiek is het mogelijk, dat er nu dan toch halt wordt gehouden, maar dan moet het komende week wel gebeuren, want het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram van de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is al aan het dalen. Dit ziet men overal. De weekgrafieken zijn over een brede linie nog positief maar het houdt erom. Mocht de toestand zich verder negatief ontwikkelen dan wordt het zeer kritiek. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zet zich dan op weg naar het 350-niveau.

De sentimentindicatoren in Amsterdam zijn allemaal duidelijk positief. Ook in Amerika zien wij geen verontrustende signalen. In dit alles is Duitsland de slechtste jongen van de klas. Was het nog zo dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken (eveneens vele andere indexen) afgelopen week nog door zijn dalende trendlijn (over de toppen) naar boven uitbrak, de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken haalde dit bij lange niet en bleef daarmede ver achter op de anderen. Misschien speelde hier wel de paniek op de High Yield Bondmarkt mee, welke plaatsvond in Duitsland, maar die nu lijkt weg te ebben. Wij laten u daarom de daggrafiek van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken hieronder zien.
BLOG 20160208 FIG1 DAX
Figuur 1.

U ziet in de figuur de dalende zwarte trendlijn. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ging door de zijne heen afgelopen week en raakte het MA50. Maar de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken bleef steken op 9.880 en bleef ver verwijderd van een doorbraak. Hij zette ook een nieuwe Low neer, hetgeen in (de meeste) andere markten niet het geval was. In Amsterdam kwamen wij weliswaar voor de vierde keer in zes maanden op het niveau van 414, maar de koers bleef duidelijk boven de voorgaande Low. De DAX ging daar doorheen al was het nog beperkt. Het mooie van de grafiek is het feit dat er sterk positief wordt gedivergeerd. De indicatoren zijn dalend maar de markt raakt oversold. Het is nog steeds mogelijk dat ook de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken terugviel alleen maar omdat er een sterk weerstandniveau ligt dat hij moest breken. Hiervan getuigt bijvoorbeeld de Zone Oscillator. Hij komt van diep en heeft de onderste horizontale lijn doorschreden. Hij lijkt te aarzelen welke weg ingeslagen moet worden, maar in het algemeen geldt, dat hij pas gaat dalen als hij boven de bovenste horizontale lijn is geweest. Het feit dat hij erg diep lag versterkt dit patroon. De weg naar herstel (naar de gemiddeldes waar de DAX doorheen moet) is nog lang, maar wij zien dit herstel nog steeds mogelijk. Deze conclusie wordt ook ingegeven door de weekgrafiek waarin eveneens duidelijk positief gedivergeerd wordt maar waarin de indicatoren ook nog steeds stijgende zijn. De weg is echter nog lang. Uiteindelijk moet de voorgaande top van 10.743 doorschreden worden en dat zijn een kleine 1.500 punten gerekend vanaf het slot van afgelopen vrijdag.

Al met al is het zeer moeilijk om een duidelijke conclusie te trekken. Wij neigen naar een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken (nog steeds in een Bearmarkt), maar erg zeker zijn wij niet, want het is heel goed mogelijk dat de markt zich niets aantrekt van de analisten en een definitieve stap zet voor een verdere daling.

De Rente

Het is bijna een jaar geleden dat het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaar Nederlandse Staat leningen zo laag lag, maar daar komt verandering in. Zowel in Amerika als in Europa lijkt de weg omhoog weer te zijn ingeslagen. Deze conclusie is gebaseerd op zeer prille bewegingen maar als wij het juist zien dan is er een stijgende bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gevormd en dat is een voorwaarde voor betere tijden van de pensioenfondsen. Zogezegd is onze aanname nog pril. Hij berust enkel op de ontwikkeling in de daggrafieken. Daarenboven ondersteunen de weekgrafieken een dergelijke conclusie met een goede divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Een stijgende rente is in eerste instantie niet negatief voor de aandelenbeurzen.

De US$ in €’s uitgedrukt

Over de gehele linie verloren de valuta in de afgelopen periode terrein ten opzichte van de €. De dollar bleef hierin niet achter, maar slechts voor even misschien, want het ziet er naar uit dat het einde van deze daling dichtbij is. De daggrafiek duidt op dit einde, maar de weekgrafiek zegt dat we pas aan het begin van een daling staan. Het beste wat te concluderen is komt neer op een korte stijging waarna een verdere verzwakking op zal treden. Uiteraard zal in dat geval veel afhangen van de kracht waarmede het kortstondige herstel verwezenlijkt wordt. Voorlopig zijn we dus even wat positiever over de dollar. Het doel van 92 waarover wij eerder schreven is dus voor even uit het vizier.

De prijs een vat Brentolie

De grafieken van de prijs van een vat Brentolie zien er allemaal zeer positief uit. Men mag dus verwachten dat de opmars zich door zal zetten. En dit zal (voorlopig) een aanjager voor de aandelenbeurzen zijn. Uiteraard worden de overvloedige voorraden niet weggewerkt door positieve grafieken, maar het kan niet anders dan dat de aanvoer lijdt of gaat lijden onder de lage prijs. In Amerika is nu zestig procent van de schalie-olie-putten gesloten maar de totale productie heeft tot nu toe onder deze sluitingen nog maar weinig geleden. De roep om productiebeperking wordt groter. Toch zijn de voorraden nog steeds overvloedig, dus wat nu precies de markt drijft is niet duidelijk anders dan dat de verwachting (zoals altijd) prijsopdrijvend werkt. Hoe dit ook moge zijn de technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken voorziet een verdere stijging, waarbij het eerste doel rond US$41 per vat Brent ligt.

Het Goud

Veertien dagen geleden schreven wij “De prijs van een troy ounce goud heeft niet werkelijk geprofiteerd van de voorbije beursval”. Dit is inmiddels veranderd. Hij is gaan stijgen en het MA10 zowel als het MA40(week) werden doorschreden. Nu ligt hij tegen de vorige top en tegelijkertijd tegen de dalende trendlijn uit eind 2014. Het is mogelijk dat er een doorbraak volgt maar de markt is ernstig oversold. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken mag dus verwacht worden. Een mooi koopmoment gaat ontstaan als deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is uitgewerkt en de koers opnieuw de stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken heeft hervat.

StrategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken

Wij hebben de posities nog niet verkleind maar dit blijft in de komende periode duidelijk binnen onze mogelijkheden

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 8 februari 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.