Onzekerheid en twijfel

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (17 oktober 2016) 450,50.

Onze conclusies:
Korte termijn: licht positief
Middellange termijn: negatief, maar verdeeld
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De weerstand van 459 – 460 voor de AEX Index

Het zijn nu al weer zeven maanden dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken tegen de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken rondom 459/460 hikt. Even vloog de markt door dit plafond maar evenzo snel kwam hij er weer onder. Wij zien nog geen reden waarom wij zouden moeten denken, dat hij er een dezer dagen wel definitief doorheen gaat. Er zijn inderdaad enkele positieve indicaties maar er zijn evenzoveel redenen, die wijzen op zwakte. Om met de laatsten maar te beginnen, herinneren wij u eraan, dat wij eerder schreven dat de Call/Put Ratio geen opbouw liet zien. Dat is nog steeds zo. Ook de AdvanceDecline-indicatoren laten allemaal zien dat de markt nog niet bezig is met een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken is laag en laat nog geen spoor van een komende stijging zien.

In de daggrafieken vertonen de verschillende markten over het algemeen genomen een duidelijke eensgezindheid. De indicatoren zijn dalende behalve bij de DJIA. Hier is zojuist een stijging ingezet. Er is geen sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. In de weekgrafieken is er overal sprake van daling. Er wordt ook stevig negatief gedivergeerd. De DAX en de Nikkei liggen boven hun MA50. De S&P500, de DJIA en de AEX liggen daaronder maar ze blijven allemaal boven hun MA150. De twee Amerikanen laten een dalend MA50 zien. In de maand grafiek ziet men de indicatoren bij de DAX en de Nikkei stijgen. In de andere markten is sprake van een daling, waarbij de Amerikanen de duidelijkste daling laten zien. Van volledige eenstemmigheid tussen de markten kan men dus niet spreken en dat is typerend voor een consoliderende markt. Twijfel is het heersende gevoel. Men leest dat veel beleggingsfondsen shortposities hebben ingenomen en dat duidt erop dat velen nog een zwakke markt verwachten. En dat zal zeker niet door een eenvoudige renteverhoging in december ingegeven zijn. Onze lange termijn grafieken duiden daar (nog) niet op maar onze zeer lange termijn grafieken (langer dan een jaar) zijn negatief. Op welke wijze deze onzekere markt zijn einde zal vinden is niet te zeggen. Er zijn duidelijk tekenen, die erop wijzen, dat uiteindelijk de richting omhoog gekozen zal worden maar er zijn er, zoals gezegd, even zoveel die duiden op een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken naar beneden. Het advies blijft dus, dat er met grote voorzichtigheid gehandeld moet worden. Liquiditeit kan veel ellende besparen. Om een en ander te illustreren nemen wij hieronder een daggrafiek op van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

De daggrafiek van de AEX Index

U ziet een groot horizontaal kanaal, aangegeven door dunne zwarte lijnen. De koersen vielen er even uit en braken ook een keertje aan de bovenkant uit, maar grotendeels bleven ze er binnen. De rode lijn is het MA50 en de blauwe is het MA150. De koers op dit moment ligt tussen beide gemiddelden in (positief!). Er is ook een vette zwarte lijn ingetekend. Het betreft een zeer oude steun/weerstandlijn. Deze lijn valt samen met een neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken (en ook met het MA200), die de laatste twee bodems met elkaar verbindt. Dit kan ook een neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken worden van een Kop/Schouderpatroon, dat mogelijkerwijze in de maak is. Dit patroon is af als de koers beneden 437 sluit. Het is dan een negatief patroon en de doelstelling daarvan ligt dicht bij de laatste diepe bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 409,20. Hiermede zijn een aantal belangrijke punten aangegeven, mocht de beurs in een daling terecht komen. 437 is daarbij cruciaal. 425 biedt mogelijkerwijze steun en 410 zet de beurs op de weg naar een langer durende baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken. Wij willen hiermede niet zeggen, dat het beeld in de grafiek wijst op een dergelijke correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daalt maar de uitslagen zijn niet groot. Aan deze daling zou op korte termijn een einde kunnen komen. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken daalt ook, maar hij is al ver, dus veel bloed hoeft daar nou niet meer uit te vloeien. De beweging van de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is zoals gezegd klein. Een stijging zou ook klein kunnen zijn. Dit alles laat weinig ruimte over voor een conclusie en ook niet voor een veronderstelling. Maar wij wezen enige weken geleden ook op een
blog-20161017-aex
Figuur 1.

Kop/Schouderpatroon bij de S&P500. Dit was echter een omgekeerd patroon. Een positief patroon dus. De koersen waren bezig met een Pullback en daar zijn ze nog steeds mee bezig. En zolang de S&P500 niet onder 2.120 noteert is de stijging die na een dergelijk patroon verwacht wordt nog steeds mogelijk. In werkelijkheid heeft de S&P500 afgelopen week deze grens bereikt en ligt hij er nu weer iets boven. Dit zou kunnen duiden op een komende rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Zo blijft het op dit moment onzekerheid en twijfel en dat is heel normaal voor een stagnerende markt.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaar Nederlandse Staatsleningen heeft zijn MA150 doorschreden. Dit is opnieuw een indicatie, dat de rente zijn bodempatroon aan het verlaten is. Maar er zijn nog dreigende wolken. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de daggrafiek is aan het dalen. Dit wijst erop dat we in de komende tijd weer een daling in de rente tegemoet kunnen zien. Wij geloven niet dat dit ernstige vormen aan gaat nemen. Het week patroon is positief met een stijgende Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. En er is geen negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken.

De US $ in €’s uitgedrukt

De dollar heeft het in de afgelopen week een heel eind geschopt. Hij heeft een dalende trendlijn doorbroken, maar hij ligt nog steeds midden in een horizontaal kanaal. Zolang hij niet boven de 92,4 noteert is het nog steeds niet veel bijzonders, ook al zullen de exporteurs in Nederland met de huidige ontwikkeling zeer ingenomen zijn.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie is tegen een weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$54 gebotst en vandaar uit zou best een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken kunnen ontstaan. De daggrafiek ondersteunt deze gedachte. De weekgrafiek is positief en veel zal een eventuele daling dus niet om het lijf hebben. Maar de berichten over de productie en over de voorraden liegen er niet om. Overal is men druk bezig om betere (lees hogere) posities in te nemen. Als gevolg daarvan groeien de voorraadniveaus. De prijs moet dus inleveren en zo zal een echt hogere prijs rondom US$60 nog wel even op zich laten wachten.

Het Goud

Op de daggrafiek staat alles in de steigers om een hogere prijs voor het goud te realiseren. Maar op de weekgrafiek is het andersom. De conclusie is dat de markt inderdaad op weg is naar een hogere prijs, maar de stijging zal toch beperkt blijven. Zoals het er nu naar uitziet zal er daarna opnieuw een daling volgen maar de ruimte (omlaag) in de weekgrafiek is beperkt. Het is dus goed mogelijk dat de diepste koers al gezet is.

Agenda

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.
·    18 oktober, 10.30 uur: Britse inflatiecijfers;
·    18 oktober, 14.30 uur: Amerikaanse consumentenprijsindexcijfers;
·    20 oktober, 08.00 uur: Duitse producentenprijsindexcijfers;
·    20 oktober; 10.30 uur: Britse detailhandelscijfers;
·    20 oktober, 13.45 uur: Rentebesluit ECB;
·    20 oktober, 16.00 uur: CB Leading Indicator VS.
Het gaat hier dus om gebeurtenissen, die in de afgelopen maanden verhoudingsgewijs redelijk tot veel invloed hadden op het marktgebeuren direct na publicatie.

Strategie

Wij blijven voorzichtig zolang het niveau van 460 niet duidelijk overschreden is.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 17 oktober 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.