Nee is ja

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-07-13) 481,39

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: positief of wacht op draai
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De Griekse regering lijkt bezig te zijn met het beantwoorden van het “Nee” van de uitslag van de stemming met een echt en serieus “Ja”. Gekker kan het niet zo zult u zeggen. Maar het heeft er alle schijn van dat dit helemaal waar is. De “zware” voorwaarden worden nu plotseling geaccepteerd, nog sterker, het lijkt er op, dat er zelfs meer gegeven wordt dan er was gevraagd. De Westerse gesprekspartners lijken zeer tevreden en de laatste onderhandelingen, die nog moeten volgen, lijken tot volledige overeenstemming te gaan leiden. Als dit sprookje inderdaad waar gaat worden dan zijn de effectenbeurzen van een horzel verlost. De volgende crisis zal door heel andere factoren ingegeven worden en zolang deze nog niet opdoemen kan de markt van een verdere opgang profiteren. Wij rekenen op nieuwe toppen en wij blijven dus long en volbelegd in de markt.
Technisch wordt dit uitgangspunt volledig gesteund door de vele indicatoren, die ons ter beschikking staan. Maar dit laat onverlet de vele waarschuwingen die in de lange termijn charts gegeven worden. Zij stellen dat wij nog warm weer tegemoet kunnen zien, maar dat hoeft naar onze mening het kortere termijn plezier niet in de weg te staan. Wij laten hieronder een dagchart zien van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.
BLOG 20150713 FIG1 AEX INDEX
Figuur 1.

De daling is gestopt bij de steun van het MA200. Dit is in Europa in de meeste markten het geval. Maar in Amerika werd het MA200 gewoon doorschreden. De koersen liggen nu weer net daarboven, en er zijn ook overzee enige positieve aantekeningen te maken. Het is vooral de positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken die daar opvalt.
Amsterdam laat een dalend kanaal zien, met toppen op 510,55, 504,80 en 497,20. Deze dalende toppen gaan vergezeld van bodems die dalen van 469,80 naar 464,60 en tot slot afgelopen week naar 459,40. Amsterdam zit dus in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, die met deftige woorden baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken genoemd wordt. Deze technische baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken treft men op dit moment zo ongeveer overal aan. Zoals gesteld heeft het MA200 de koers weer naar boven gestuurd. Vanuit de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van het dalend  kanaal is hij nu op weg naar de bovenkant. En aan die zijde zal de doorbraak dan moeten plaats vinden. Als dit niet gebeurt dan gaan wij het donker inzien. Maar gelukkig is er in de indicatoren geen negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken te vinden (zoals men kan vaststellen in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onder in de figuur). De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenbiedt nog veel ruimte en de zeldzame derde bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken die afgelopen week gezet werd nodigt een herstel uit. Wij gaan er dus van uit dat een dezer dagen het MA50 zal bezwijken en daarna ook de bovengrens van het kanaal. Maar het goede nieuws kunt u pas lezen als de koers boven 497,2 sluit. Dat wil zeggen dat er een hogere top gezet moet worden. Wij zijn dan nog niet uit de brand, maar we zijn dan wel op een zeer goede weg. Wij houden het erop dat een oplossing van de Griekse crisis de koers boven 510,55 zal brengen en daarmede kunnen beleggers (voorlopig) zeer tevreden zijn.

De Rente

De rente is in een adempauze gekomen. De korte termijn ziet nog wel enige ruimte voor een verdere stijging maar de middellange termijn biedt een negatief beeld. Veel spectaculair gedoe kunt u dus niet verwachten ook al is het nu niet alleen in de technische beelden zeker dat een rentestijging in de USA voorhanden ligt. Yellen heeft nu gemeld dat het in ieder geval nog dit jaar zal gebeuren, dat de FED de rente gaat verhogen. Slecht nieuws voor de aandelenbeurzen zult u zeggen, maar zolang Draghi nog doorgaat met zijn programma zullen wij daar in Europa niet zoveel van merken.

De US$ in €’s uitgedrukt

Ook de dollar meent het te moeten erkennen. De Griekse soap eindigt in een happy end. De grafieken geven aan dat de dollar hieronder zal lijden.

De  prijs van een vat Brentolie

De val van eervorige week werd gedeeltelijk te niet gedaan door een hogere prijs op iedere dag van de afgelopen week. En de korte termijn ziet er nog steeds positief uit. Maar de middellange termijn geeft de oliebezitter weinig hoop, want deze is duidelijk omlaag gericht en het zal ons niet verwonderen als de eerste steun op US$55 in een verdere daling gebroken zal worden, waarna dan de onderzijde van het horizontale kanaal bereikt kan worden.

Het Goud

Op de korte termijn gezien geeft de technische positie van het goud enige hoop. Maar de middellange termijn is gewoon negatief. Afblijven dus.

Strategie

Wij gaan komende week zeker nog een aantal nieuwe posities innemen maar alleen maar als de Griekse zomer bevestigd wordt.

NB

Rondom het begin van iedere maand wordt er door ons geen beurscommentaar gegeven. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze  nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 13 juli 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.