Blijf zitten waar je zit

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-08-24) 442,87

Onze conclusies:
Korte termijn: negatief maar draai is mogelijk
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De markten zijn het weer met elkaar eens. De correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken heeft overal toegeslagen met dien verstande dat Japan er totnogtoe redelijk van af is gekomen. De daling van de Dow Nikkei vanuit de voorgaande top bedraagt niet meer dan 4%. In New York echter daalde de Dow Jones Industrial Index zo’n 10%. De S&P500 deed het iets beter met 8%. De beurzen in Europa waren aanvankelijk sterker gestegen dan hun tegenhangers in de Verenigde Staten, maar de AEX staat inmiddels 13% onder zijn voorgaande top van 510,55 en de DAX is met 14% gedaald. In Europa liggen de koersen op het MA350. De DJIA ligt daar al ver onder. Hij ligt vlak boven zijn MA650. Dat is een gemiddelde van bijna 3 jaar. Hij heeft daar al eerder onder gelegen bijvoorbeeld in juli 2011 en ook in mei 2012. Maar de daling die nu nodig was om zover te komen was fors. De koersen hadden zich veel te ver van hun gemiddeldes begeven en daar moest een keer een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken uit voortvloeien. Vele indicatoren wezen daar ook op (kan men nu, achteraf, stellen), zoals bijvoorbeeld de Dow Transport die de laatste top in de DJIA niet meer bevestigde. Het probleem was, zoals altijd, “wanneer zal het gebeuren?”. Met Griekenland in rustiger vaarwater werd er algemeen gedacht aan een nieuwe, misschien laatste, rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, maar China heeft nu eenmaal veel meer in de melk te brokkelen en zo zitten de markten nu reeds in een zware correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Inmiddels is de DJIA door zijn top van januari 2014 gezakt en ligt hij onder de beginkoers van het jaar 2015. Maar er lijkt ook goed nieuws in het vat te zitten.

Afgelopen vrijdag was een (wereldwijde) expiratiedag. Veel posities expireren die dag en zodoende moeten beleggers nieuwe posities innemen. Nou is niet iedere expiratiedag hetzelfde, maar vaak duidt deze dag op een omkeer in het koersgebeuren. De opening van maandag ochtend zal ons hier meer over vertellen. In candlesticks van afzonderlijke aandelen ziet men nu al een begin van omkeerpatronen. En dit is ook het geval in de grafieken van bepaalde indexen. Zo toont de weekgrafiek van de Duitse DAX futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken een prachtige Rickshaw man. Maar nog belangrijker is het feit dat er overal en in alle markten sprake is van een zeer forse oversold situatie. Zo laat de Standaarddeviatie studie een oversold situatie zien, die zelden voorkomt. Wij moesten teruggaan tot mei 2010 om een gelijkwaardige uitschieter te vinden. Wij laten u hieronder de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien.

BLOG 20150824 FIG1 AEX

Figuur 1.

Er kan voor niemand enige twijfel aan bestaan, als men deze grafiek ziet, dat de markt à la baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken is. En hier is hij nog niet zomaar uit. De koersen zijn zelfs uit het dalende kanaal gevallen en dat betekent meestal dat de val met grotere sprongen geschiedt. Het MA250 werd zonder aarzelen doorbroken en afgelopen vrijdag werd het MS350 bereikt. Er waren maar negen dagen nodig om zo diep te komen. Het MA350 zou steun moeten geven ook al is dat niet erg zeker. Onder het koerspatroon vindt u de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Tot donderdag jl. steeg hij. Beleggend Nederland, dat dit soort studies volgt, dacht, dat de markt zijn dieptepunt gehad had en op het punt van stijgen stond (zie de opopende lijntjes in de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken). Vrijdag leerde hen anders want de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken dook opnieuw de diepte in. In het vierkantje dat getekend is in het koerspatroon, ziet men dat de koers aan het uitbodemen was. Blijkbaar, echter, moet er nu een tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken volgen alvorens de markt weer de weg omhoog inslaat. En waar deze tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken ligt is vooralsnog onbekend. Men ziet deze beweging ook in de Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken daaronder. De blauwe lijn was al aan het stijgen (een koopsignaal volgens velen) maar ook daar is sindsdien verandering in gekomen. En zolang hij niet opnieuw gaat stijgen en ook nog de zwarte lijn gaat doorkruisen is het nog niet afgelopen. Wij zijn van mening dat het niet lang meer zal gaan duren voordat een herstel wordt ingezet. Boven hebben wij al op een paar argumenten gewezen. In Nederland is de CP Ratio weer aan het stijgen en hij divergeert duidelijk positief. De A/D lijn ligt zeer diep. De steun, die het MA350 geeft, wordt versterkt door een FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-steun. En tot slot dient erop gewezen te worden dat er geen negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken te bespeuren valt in de figuur zoals hierboven getoond. Alles tezamen dus veel indicaties van een naderend herstel, maar zolang de indicatoren niet gedraaid zijn blijft het afwachten. De markt is echter al zover omlaag gegaan dat het geen zin meer heeft om alsnog uit te stappen. Rustig blijven zitten zo luidt ons advies.

De Rente

Tussen het week MA10 en het week MA30 is het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaar Nederlandse Staatleningen heel langzaam aan het fluctueren. Niets wijst op een sterke beweging en de richting is ook niet duidelijk te bepalen want de ene indicator wijst naar de weg omhoog en de andere naar de weg naar omlaag.

De US$ in €’s uitgedrukt

Ook de dollar moest afgelopen week heel wat incasseren. Hij is nu op weg naar de onderkant van het horizontale kanaal waarin hij zich sinds april van dit jaar beweegt. Deze onderzijde ligt op 87,27. Een doorbraak door dit niveau zet hem voor langere tijd in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken.

De prijs van een vat Brentolie

Het dieptepunt van januari van dit jaar werd doorschreden. Er is geen enkele aanwijzing te vinden, dat de daling van de prijs hiermede zal ophouden. In Amerika is het aantal schalieolieputten dat in gebruik is, nu al voor de vijfde achtereenvolgende week gestegen. Blijkbaar is men erin geslaagd de kosten sterk terug te dringen door de techniek aanzienlijk te verbeteren. De politiek van Saoedi Arabië om de Amerikanen uit te roken lijkt op een mislukking uit te draaien. Als dit waar is dan zal de prijs van een vat Brentolie nog lang laag blijven. De grafieken wijzen daarop.

Het Goud

Het is de tweede achtereenvolgende week dat de prijs van een troy ounce goud gestegen is. Maar een en ander is toch nog te pril. En op korte termijn gezien is de markt ook nog eens overbought. Dit zal een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ten gevolge hebben. De tijd om in te stappen is dus nog niet gekomen. Wij wachten in ieder geval de doorbraak door de US$1.250 af.

Strategie

Wij wachten het einde van de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken af; misschien doet zich op korte termijn al een kans voor om posities uit te breiden, de meeste van de portefeuilles van onze cliënten hebben nog meer dan voldoende liquiditeiten beschikbaar.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 24 augustus 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.